Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВыкарыстанне мультымедыа тэхналогій на занятках па культуры.
Читайте также:
  1. Античный театр в системе античного типа культуры. Мифологические основы античного театра.
  2. Асноўныя метады і метадычныя прыёмы тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на занятках па айчыннай і сусветнай мастацкай культуры.
  3. ВЕК-НОВЫЙ ЭТАП В ИСТ. РУС. КУЛЬТУРЫ.
  4. Верхотурье: история, памятники культуры. Роль Верхотурья как торгового, таможенного, административного, религиозного центра.
  5. Внебюджетные источники финансирования организаций культуры. Сущность фандрейзинга.
  6. Возрождение как тип культуры. Предпосылки формирования театральной культуры Ренессанса.
  7. Вопрос 38. Технологии менеджмента в сфере культуры.
  8. Вопрос 47. Взаимодействие государства, права и культуры. Основные модели взаимодействия.
  9. Вопрос 52.Общая философия: познание - творчество - интуиция. Объяснение и понимание. Роль в познании знаковых систем и символических форм культуры.

Мультымедыя (англ. multimedia, от англ. multi – шмат і media - сродак) – камп’ютэрная тэхналогія, якая забяспечвае з’яднанне некалькіх відаў інфармацыі звязаных паміж сабой (тэкст, гук, відэа, фота, малюнак, анімацыя і інш.) у адзіны блок, а таксама носьбіт гэтай інфармацыі.

Медыя-аб’екты:

слайды і малюнкі;

інтэрактыўная лекцыйная дошка;

відэа;

аніміраваныя схемы, табліцы, карты;

мультымедыя прэзентацыі;

фотаальбомы;

статыстычныя дадзеныя і інш.

Мультымедыя - гэтае паданне аб'ектаў і працэсаў не традыцыйным тэкставым апісаннем, а з дапамогай фота, відэа, графікі, анімацыі, гуку, гэта значыць ва ўсіх вядомых сёння формах. Тут мы маем дзве асноўныя перавагі - якасная і колькасная.

Методыка выкарыстання мультымедыя тэхналогій прадугледжвае:

удасканаленне сістэмы кіравання навучаннем на розных этапах урока;

узмацненне матывацыі вучэння;

паляпшэнне якасці навучання і выхавання, што павысіць інфармацыйную культуру навучэнцаў;

павышэнне ўзроўню падрыхтоўкі навучэнцаў у вобласці сучасных інфармацыйных тэхналогій;

дэманстрацыю магчымасцяў кампьютара, не толькі як сродкі для гульні.

Мультымедыйныя ўрокі дапамагаюць вырашыць наступныя дыдактычныя задачы:

— засвоіць базавыя веды па прадмеце;

— сістэматызаваць засвоеныя веды;

— сфарміраваць навыкі самакантролю;

— сфарміраваць матывацыю да вучэння ў цэлым і да інфарматыкі ў прыватнасці;

— аказаць вучэбна-метадычную дапамогу навучэнцам у самастойнай працы над вучэбным матэрыялам.

Пры выкарыстанні на ўроку мультымедыйных тэхналогій структура ўроку прынцыпова не змяняецца. У ім па-ранейшаму захоўваюцца ўсе асноўныя этапы, зменяцца, магчыма, толькі іх часавыя характарыстыкі.

Неабходна адзначыць, што этап матывацыі ў дадзеным выпадку павялічваецца і нясе пазнавальную нагрузку. Гэтая неабходная ўмова паспяховасці навучання, бо без цікавасці да папаўнення ведаў, без уяўлення і эмоцый немагчыма творчая дзейнасць вучня.

Структурная кампаноўка мультымедыйнай прэзентацыі, з ужываннем гіпертэкставых спасылак развівае сістэмнае, аналітычнае мысленне. Акрамя таго, з дапамогай прэзентацыі можна выкарыстаць разнастайныя формы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці: франтальную, групавую, індывідуальную. Мультымедыйная прэзентацыя, такім чынам, найболей аптымальна і эфектыўна адпавядае трыадзінай дыдактычнай мэце ўроку:Адукацыйны аспект: успрыманне навучэнцамі вучэбнага матэрыялу, асэнсоўванне сувязяў і адносін у аб'ектах вывучэння.

Развіваючы аспект: развіццё пазнавальнай цікавасці ў навучэнцаў, уменняў абагульняць, аналізаваць, параўноўваць, актывізацыя творчай дзейнасці навучэнцаў.

Выхаваўчы аспект: выхаванне навуковага светапогляду, выхаванне пачуцця таварыства, узаемадапамогі.

Перавагі выкарыстання мультымедыйных прэзентацый:

У класе падчас такіх урокаў ствараецца становішча рэальных зносін, пры якой вучні імкнуцца выказаць думкі "сваімі словамі", яны з жаданнем выконваюць заданні, выяўляюць цікавасць да матэрыялу, у вучняў знікае страх перад кампьютарам. Навучэнцы вучацца самастойна працаваць з вучэбнай, даведкавай і іншай літаратурай па прадмеце. У вучняў з'яўляецца зацікаўленасць у атрыманні больш высокага выніку, гатовасць і жаданне выконваць дадатковыя заданні. Пры выкананні практычных дзеянняў выяўляецца самакантроль.

Можна вылучыць наступныя асаблівасці дадзенай тэхналогіі:

ü якасць малюнка, выкананага мелам на дошцы, не вытрымоўвае ніякага параўнання з акуратным, яркім, выразным і каляровым малюнкам на экране;ü з дапамогай дошкі і мелу цяжка і недарэчна тлумачыць працу з рознымі прыкладамі;

ü У выпадках выяўлення ў слайдах дапаможніка недахопаў або памылак, можна параўнальна лёгка ўхіліць дэфекты;

ü У залежнасці ад падрыхтаванасці навучэнцаў, выкарыстаючы ў прэзентацыях гіперспасылкі, адзін і той жа матэрыял можна тлумачыць і вельмі падрабязна, і разглядаючы толькі базавыя пытанні тэмы. Тэмп і аб'ём выкладанага матэрыялу, вызначаецца па ходзе ўроку.

ü Падчас дэманстрацыі прэзентацыі, нават з ужываннем праектара, працоўнае месца навучэнцаў досыць добра асветленае.

ü Павышэнне прадукцыйнасці ўроку.

ü Усталяванне міжпрадметных сувязяў з іншымі прадметамі.

ü З'яўляецца магчымасць арганізацыі праектнай дзейнасці навучэнцаў па стварэнні вучэбных праграм пад кіраўніцтвам выкладчыка.

ü Выкладчык павінен вяртаць велізарную ўвагу на логіку падачы вучэбнага матэрыялу, што станоўчым чынам адбіваецца на ўзроўні ведаў навучэнцаў.

ü Змяняецца стаўленне да ПК. Вучні пачынаюць успрымаць яго ў якасці ўніверсальнай прылады для працы ў любой вобласці чалавечай дзейнасці.

Рэкамендацыі па распрацоўцы мультымедыйных прэзентацый:

На этапе стварэння мультымедыйнай прэзентацыі неабходна ўлічваць наступныя моманты:

Псіхалагічныя асаблівасці навучэнцаў дадзенага класа

Мэты і задачы навучання

Структуру пазнавальнай прасторы

Месцазнаходжанне навучэнцаў

Выбар найболей эфектыўных элементаў кампьютарных тэхналогій для рашэння пэўных задач пэўнага ўроку

Каляровую гаму афармлення вучэбнага матэрыялуПры стварэнні слайдаў неабходна ўлічыць шэраг асноўных патрабаванняў:

o Слайд павінен утрымоўваць мінімальна магчымая колькасць слоў.

o Для надпісаў і загалоўкаў варта ўжываць выразны буйны шрыфт, абмежаваць выкарыстанне простага тэксту. Лаканічнасць - адно з зыходных патрабаванняў пры распрацоўцы вучэбных праграм.

o Пераважней выносіць на слайд прапановы, азначэнні, словы, тэрміны, якія навучэнцы будуць запісваць у сшыткі, прачытваць іх услых падчас дэманстрацыі прэзентацыі.

o Памер літар, лічбаў, знакаў, іх кантраснасць вызначаецца неабходнасцю іх выразнага разгляду з апошняга раду парт.

o Заліванне фону, літар, ліній пераважна спакойнага колеру, які не выклікае раздражненне і стомы вачэй.

o Чарцяжы, малюнкі, фатаграфіі і іншыя ілюстрацыйныя матэрыялы павінны, па магчымасці, мець максімальны памер і раўнамерна запаўняць усё экраннае поле.

o Нельга перагружаць слайды візуальнай інфармацыяй.

o На прагляд аднаго слайда варта адводзіць дастатковы час (не меней 2-3 мін.), каб навучэнцы маглі сканцэнтраваць увагу на экранным малюнку, прасачыць паслядоўнасць дзеянняў, разгледзець усе элементы слайда, зафіксаваць канчатковы вынік, зрабіць запісы ў працоўныя сшыткі.

o Гукавое суправаджэнне слайдаў не павінна насіць рэзкі, адцягваючы, раздражняльны характар.

Асноўнымі відамі электронных інфармацыйных рэсурсаў адукацыйнага прызначэння, якія могуць быць заснаваныя на выкарыстанні мультымедыя-тэхналогій, з'яўляюцца:

§ інфармацыйна-пошукавыя і даведкавыя мультымедыя-сістэмы (прызначаны для ўводу, захоўванні, пошуку і прад'яўленні інфармацыі. Да ліку падобных сістэм могуць быць аднесеныя розныя гіпермедыа праграмы, якія забяспечваюць іерархічную арганізацыю матэрыялу і хуткі пошук мультымедыя-інфармацыі па тых або іншых прыкметах. Вялікае распаўсюджванне атрымалі таксама разнастайныя базы дадзеных. Сістэмы кіравання базамі дадзеных забяспечваюць магчымасць пошуку і сартавання мультымедыя-інфармацыі),

§ прыкладныя мультымедыя-энцыклапедыі,

§ мультымедыя-сродкі для кантролю і вымярэнні ўзроўня ведаў, уменняў і навыкаў школьнікаў (досыць шырока прадстаўленыя ў тэлекамунікацыйных асяроддзях, знайшлі шырокае ўжыванне ў сярэдняй адукацыі з прычыны адноснай лёгкасці іх стварэння. Існуе цэлы шэраг інструментальных сістэм-абалонак, з дапамогай якіх выкладчык, нават не знаёмы з асновамі праграмавання, у стане скампанаваць пералікі пытанняў і магчымых адказаў па той або іншай вучэбнай тэме школьнай праграмы. Як правіла, задачай школьніка з'яўляецца выбар аднаго правільнага адказу з шэрагу прапанаваных адказаў),

§ электронныя трэнажоры (прызначаныя для адпрацоўкі практычных уменняў і навыкаў),

§ мультымедыя-сродкі для імітацыйнага мадэлявання (можна разглядаць у якасці адукацыйных мультымедыя-рэсурсаў, дзякуючы таму, што яны дазваляюць пашырыць межы эксперыментальных і тэарэтычных даследаванняў, стварыць сітуацыю, якая вывучаецца, прааналізаваць вынікі, падаць у распараджэнне школьніка і педагога дадатковыя інфармацыйныя дадзеныя.),

§ мультымедыя-сродкі лабараторый выдаленага доступу і віртуальных лабараторый,

§ электронныя мультымедыя-падручнікі,

§ экспертныя навучальныя сістэмы (рэалізуюцца на базе ідэй і тэхналогій штучнага інтэлекту. Такія мультымедыя-рэсурсы мадэлююць дзейнасць экспертаў пры рашэнні досыць складаных задач, забяспечваць адказ на запыт навучэнца, а таксама рашэнне задач з вызначанай прадметнай вобласці школьнага навучання. Пры гэтым экспертныя навучальныя сістэмы, заснаваныя на тэхналогіях мультымедыя, забяспечваюць зацемку стратэгіі і тактыкі рашэння задач падчас дыялогавай падтрымкі працэсу рашэння.).

Усё, без выключэння, мультымедыя-рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі, павінны задавальняць дыдактычным патрабаванням, што прад'яўляюцца да традыцыйных вучэбных выданняў, такім як падручнікі, вучэбныя і метадычныя дапаможнікі. Дыдактычныя патрабаванні адпавядаюць запатрабаванням вучэбнага працэсу школы і, адпаведна, дыдактычным прынцыпам навучання.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 79; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты