Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГульня як феномен культуры і як сродак развіцця творчых здольнасцей чалавека. Месца і роля гульні ў працэсе выкладання.
Читайте также:
  1. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  2. АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ШКОЛЕ
  3. Античный театр в системе античного типа культуры. Мифологические основы античного театра.
  4. Асноўныя метады і метадычныя прыёмы тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на занятках па айчыннай і сусветнай мастацкай культуры.
  5. Билет 16. 1. Особенности развития инфраструктуры физической культуры и спорта инвалидов в России и за рубежом
  6. Билет 54. Взаимное влияние рекламы и культуры в современном обществе
  7. Бренд-имидж – составная часть рекламной культуры организации.
  8. В сфере пиар сложились два подхода к определению объекта и предмета данного феномена: инструментальный и функциональный методы.
  9. Важнейшие объекты природы, истории и культуры как основа развития туризма в Московской области.
  10. ВЕК-НОВЫЙ ЭТАП В ИСТ. РУС. КУЛЬТУРЫ.

Гульня – гэта сацыяльна-культурны феномен,у якім адбываецца ўмоўнае адлюстраванне рэчаіснасці, таму лепшыя ўзоры народнай культуры, працоўнай дзейнасці, педагогіцы не толькі не знікаюць у гульнях, але і беражліва зберагаюцца, пераасэнсоўваюцца, набываюць новае значэнне.

Гульня мае велізарныя магчымасці ўплыву на асобу чалавека, вялікі выхаваўчы і развіваючы патэнцыял.

Гульня ў сваёй сутнасці мае велізарны выхаваўчы патэнцыял: яна захоўвае лепшыя традыцыі народнай педагогікі і культуры, нацыянальны каларыт, звычаі, нормы адносін у грамадстве і да прыроды. Гэтыя аспекты даюць магчымасць сцвярджаць, што гульні – гэта дзейсны сродак выхавання сучаснага маладога чалавека. Паколькі праз гульню, якая з’яўляецца вядучым відам дзейнасці дашкольнікаў і дамініруючай дзейнасцю малодшых школьнікаў, дзіця на ўзроўні падсвядомага ўспрымае інфармацыю аб навакольным свеце, вучыцца разумець і будаваць адносіны да прадметаў і з’яў, мацуецца фізічна і духоўна, акумулюе ў сабе ўсё ўбачанае і пачутае, набывае веды, уменні і навыкі, на якія і будзе абапірацца ў дарослым жыцці. Такім чынам, ажыцяўляецца працэс сацыялізацыі дзіцяці ў культурным асяроддзі.

Гульня – гэта традыцыйны від дзейнасці чалавека, які вызначаецца спалучэннем разнастайных элементаў імітавання практычнай і духоўнай дзейнасці чалавека, мае забаўляльную накіраванасць і праводзіцца па пэўных правілах.

Функцыі гульні ў вучэбнай дзейнасці:

Ø Пазнаваўчая – у гульнёвай дзейнасці адбываецца набыццё новых ведаў, фарміраванне на іх аснове ўменняў і навыкаў;

Ø Развіваючая – гульнёвая дзейнасць накіравана на гарманічнае развіццё асобы вучня;

Ø Выхаваўчая – працэс перадачы сацыяльнага вопыту старэйшымі пакаленнямі і яго ўспрыманне малодшым пакаленнем – гэта ў шырокім сэнсе і ёсць выхаванне.. І менавіта гульнёвая дзейнасць, якая часам усведамлялася малодшымі членамі грамадства як забава, вучыла пэўным прыёмам, давала неабходныя веды, уменні і навыкі канкрэтных дзеянняў, якія былі неабходныя для жыцця асобы і ўсяго грамадства. На вучэбных занятках гульня садзейнічае разумоваму, фізічнаму, псіхічнаму развіццю маладога чалавека, паколькі непасрэдна шляхам імітавання (дзеці назіраюць за дзеяннямі настаўніка і паступова засвойваюць алгарытм дзеяння) адбываецца перадача ўжо існуючага і пазнанага грамадствам сацыяльнага вопыту: маралі, культуры, мастацтва, працоўных уменняў і навыкаў.

Ø Камунікатыўная – садзейнічае стварэнню і ўмацаванню зносін паміж удзельнікамі калектыву;

Ø Забаўляльная – гульня садзейнічае павышэнню цікаўнасці да вучэбнага матэрыялу, стварэнню свабоднай і спрыяльнай атмасферы для творчага раскрыцця вучняў, дае магчымасць эмацыянальнай разгрузкі і адпачынку.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты