Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХто не має права порушувати таємницю вчинення нотаріальної дії.
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. III. Государство и муниципальные образования как субъект гражданского права
  3. Negotiorum gestio. Права и обязанности сторон.
  4. Quot; Права человека
  5. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.
  6. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.
  7. V1: Общая теория права и государства
  8. V1: Основы административного права Российской Федерации
  9. V1: Основы гражданского права Российской Федерации
  10. V1: Основы информационного права Российской Федерации

А) Нотаріус, стажист нотаріуса, особи, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи. (ч. 1 ст. 1255 ЦКУ)Іспит

Б) заповідач

В) нотаріус, стажист

 

1102.Звернення стягнення на предмет застави здійснюється:

А. за рішенням третейського суду та виконавчого напису нотаріуса

Б. за рішенням суду, третейського суду та виконавчим написом нотаріуса (ст. 20 ЗУ «Про заставу»)

В. за рішенням суду, виконавчим написом нотаріуса, договором застави Іспит

 

1103.В разі порушення нотаріусом правил ведення нотаріального діловодства, його нотаріальна діяльність зупиняється та:

А. нотаріус проходить курси підвищення кваліфікації, але на строк не більше 1 місяця

Б. нотаріус проходить курси підвищення кваліфікації

В. нотаріус проходить курси підвищення кваліфікації, але на строк не більше 2 тижнів (п. 3) ст. 29-1 ЗУ «ПН») Іспит

 

1104. Резервний фонд господарського товариства повинен становити суму не менш:

А. 20% статутного фонду

Б. 25% статутного фонду (ЗУ "Про господарські товариства" ст.14 У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу) Іспит

В. 30% статутного фонду

 

1105. Якщо в договорі іпотеки встановлена умова, що іпотекодавець не може скласти заповіт щодо майна, що є предметом іпотеки, такий договір є:

А. недійсним

Б. дійсним

В нікчемним (ст. 9 ЗУ «Про іпотеку») Іспит

 

1106. Право забудови земельної ділянки це:

А. сервітут

Б. суперфіцій(ст. 413 ЦКУ) Іспит

В. емфітевзис

1107. За результатами перевірки відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса умовам, визначеним Законом України "Про нотаріат", складається
а) акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса. - п.5 Положення про вимоги до роб. місця нотаріуса
б) висновок про результати перевірки особи, що бажає стати нотаріусом або акт про відмову у сертифікації робочого місця
1108. Нотаріусу, який розпочав свою нотаріальну діяльність і не має попереднього досвіду практичної роботи на посаді нотаріуса, може надаватись методична допомога шляхом
перевірки організації нотаріальної діяльності та виконання ним правил ведення нотаріального діловодства.

а) після спливу 6 місяців з початку роботи, але не пізніше 1 року
б) на прохання нотаріуса (п 2.3. Положення …)
в) законодавством не передбачено такої перевірки 

1109. Анулювання Міністерством юстиції свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю провадиться:
а) у разі виїзду нотаріуса за межі України на тимчасове проживання;
б) набрання законної сили рішенням суду про порушення
нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії (п.п. з) п) 2 ст. 12 ЗУ «ПН»)

1110. Чи є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності предметом договору комерційної концесії
а) так ст 1116 ЦК
б) ні


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты