Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності не допускається.
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. III. Государство и муниципальные образования как субъект гражданского права
  3. Negotiorum gestio. Права и обязанности сторон.
  4. Quot; Права человека
  5. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.
  6. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.
  7. V1: Общая теория права и государства
  8. V1: Основы административного права Российской Федерации
  9. V1: Основы гражданского права Российской Федерации
  10. V1: Основы информационного права Российской Федерации

а) так;(ч. 5 ст. 362 ЦКУ)Білет

б) ні.

 

1154. Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом:

а) можуть змінюватися за домовленістю сторін;

б) не можуть змінюватися за домовленістю сторін;(ч. 4 ст. 216 ЦКУ)Білет

в) взагалі не можуть змінюватися.

1155. Право власності на земельну ділянку поширюється та розповсюджується в її межах на:

а) поверхневий (ґрунтовий) шар;

б) поверхневий (ґрунтовий) шар, на простір, що знаходиться над та під поверхнею на висоту і в глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд;

в) поверхневий (ґрунтовий) шар, на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які знаходяться на земельній ділянці. (ч. 2 ст. 79 ЗКУ)Білет

 

1156. Оренда земельної ділянки може бути:

а) тільки короткостроковою – не більше 5 років;

б) короткостроковою – не більше 5 років та довгостроковою – не більше 50 років;(ч. 4 ст. 93 ЗКУ)Білет

в) тільки довгостроковою – не більше 50 років.

1157. Суд вирішує справи відповідно до:

а) Конституції України та міжнародних договорів;

б) Конституції України та законів України;

в) Конституції України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.(ч. 1 ст. 8 ЦПК )Білет

1158. Відповідні свідоцтва видаються:

а) на підтвердження права на спадщину, права власності, посвідчення фактів, що громадянин є живим, про перебування його у певному місці, тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці, про прийняття на збереження документів, за формою затвердженою обласним управлінням юстиції;

б) на підтвердження права на спадщину, права власності, посвідчення фактів, що громадянин є живим, про перебування його у певному місці, тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці, про прийняття на збереження документів, у довільній формі;

в) на підтвердження права на спадщину, права власності, посвідчення фактів, що громадянин є живим, про перебування його у певному місці, тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці, про прийняття на збереження документів, за формою, затвердженою Міністерством юстиції України. .(абз. 2 ст. 48 ЗУ «Про нотаріат»)Білет1159. Посвідчення заповіту через представника не допускається:

а) так; (ч. 2 ст. 1234 ЦКУ)Білет

б) ні.

1160. При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на все майно померлого, один із яких було складено 26.12.2005 року в державній нотаріальній конторі, а другий – 28.12.2005 року в сільській раді, які були складені на різних спадкоємців, - свідоцтво про право на спадщину видається:

а) спадкоємцю, заповіт на ім’я якого було посвідчено в державній нотаріальній конторі;

б) спадкоємцю, заповіт на ім’я якого було посвідчено в сільській раді;Білет

в) видача свідоцтва відкладається до вирішення справи в суді.

1161. Право на касаційне оскарження мають:

А) Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки (ст. 324 ЦПК)

 

1162. Підприємство має :

а) відокремлене майно;

б) самостійний баланс;в) відокремлене майно та самостійний баланс. (ч. 4 ст. 62 ГКУ)Білет

 

1163. Нотаріусом може бути:

а) громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, які не мають судимості, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною діяльністю, склали кваліфікаційний іспит та одержали свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;

б) громадянин України, який не має судимості, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною діяльністю, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю; (ст. 3 ЗУ Про нотаріат» в старій редакції, а зараз: Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.)Білет

в) громадянин України, який не має судимості, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною діяльністю, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. 

1164. Відповідальність приватного нотаріуса:

а) шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі обласним управлінням юстиції;

б) шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується за рахунок зроблених ним обов`язкових внесків Українською нотаріальною палатою;

в) шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі. (ст. 27 ЗУ «Про нотаріат»)Білет

1165. Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляють у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

а) вчинення такої дії суперечить міжнародним договорам;

б) вчинення такої дії суперечить законові; дії підлягають вчиненню іншим нотаріусом чи іншою посадовою особою; з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або представник, який не має необхідних повноважень; угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в її статуті;(ст. 49 ЗУ «Про нотаріат»)Білет

в) нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у разі, якщо дія підлягає вчиненню начальником місць позбавлення волі.

 

1166. Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

а) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні та вчиняють інші нотаріальні дії, які вчиняються державними нотаріусами України; ((ст. 38 ЗУ «Про нотаріат») Білет

б) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо) та вчиняють інші нотаріальні дії, які вчиняються державними нотаріусами України;

в) ті ж самі нотаріальні дії, які вчиняються державними нотаріусами України.

 

1167. Заповіт, складений щодо майна, вказаного в спадковому договорі до або після укладення спадкового договору:
а) має пріоритет над спадковим договором і особи отримують майно, що було предметом спадкового договору за заповітом;
б) заповіт є нікчемним; (ч. 2 ст. 1307 ЦКУ)
в) тільки якщо заповіт складено після спадкового договору він має пріоритет над останнім.

 

1168. У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є:А) сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. (ст. 26 ЦПКУ) 1169. У справах наказного та окремого провадження особами, якіберуть участь у справі, є:

А) заявники, інші заінтересовані особи, хні представники. (ст. 26 ЦПКУ)


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты