Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХто має право вносити зміни у текст векселя?
Читайте также:
  1. A) оформление текста в соответствии с определенными правилами
  2. A) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над текстом
  3. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  4. IUS HONORARIUM - ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО
  5. PR-тексты в деятельности пресс-службы
  6. А) охватывается правомочием пользования
  7. А) устанавливать ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов (ч. 3 ст. 7);
  8. Автозаправочные станции.
  9. Авторское право. Личные неимущ. и имущ. Авторские права
  10. Агентирование в коммерческой деятельности. Особенности оформления договорных отношений и правового регулирования.

А) ТРАСАНТ (Стаття 13. Зміни до тексту векселя можуть вноситися за
ініціативою його держателя виключно векселедавцем (трасантом)
шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із
зазначенням дати внесення змін та підписанням відповідно до цього
Закону. )

 

1146. Види об’єктів права інтнлектуальної власності:

А) літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки;компонування (топографії) інтегральних мікросхем;раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.
(ст. 420 ЦКУ, Вибирати той варіант де є слово – комерційна таємниця, бо у інших варіантах цього не було, взагалі відповідь буде відображати весь перелік об’єктів інтелектуальної власності згідно ст.420 ЦКУ

А) літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки;компонування (топографії) інтегральних мікросхем;раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

1147. Не можна засвідчувати справжність підпису:
а)на заявах про відмову від прийняття спадщини;
б)на заяві про ствердження часу народження, яку призначено для компетентних органів іноземної держави; (п. 262 Інструкції ПВНД)
в)на заяві, яка адресується компетентним органам України, про сімейний стан особи.

1148. Правила нотар. діловодства затверджуються:
а) Гол. управлінням юстиціїї області:
б) МЮ України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом викон. влади у сфері архівної справи і діловодства: (ст.14 ЗУ «про нотаріат») + Державний комітет архівів України (Держкомархів України) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Утворений відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади". Є правонаступником Головного архівного управління України. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про положення про Державний комітет архівів України Затвердити Положення про Державний комітет архівів України (додається).Установити, що Державний комітет архівів України є правонаступником Головного архівного управління України. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 27 жовтня 1999 року №1400 "Про Положення про Головне архівне управління України". Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
в) МЮ України за погодженням з Головним архівним управлінням при КМУ.

 

1149. Нотаріат це:

а) система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України „Про нотаріат” з метою надання їм юридичної вірогідності; (ст.1 ЗУ «Про нотаріат») Білет

б) громадяни України, на яких покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення;в) система органів і посадових осіб та громадян України, на які покладено обов’язок на засадах верховенства права забезпечувати захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини, прав і законних інтересів юридичних осіб, посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

 

1150. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться:

а) Міністерством юстиції України за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю;

б) управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю; (ст. 24 ЗУ «Про нотаріат»)Білет

в) міськими та районними управліннями юстиції за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

 

1151. Посвідчувальні написи вчиняються:

а) при посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також при посвідченні часу пред’явлення документа за формами, затвердженими Міністерством юстиції України.(абз. 1 ст. 48 ЗУ «Про нотаріат»)Білет

б) при посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також при посвідченні часу пред’явлення документа за формою затвердженою обласним управлінням юстиції.

в) при посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також при посвідченні часу пред’явлення документа.1152. Державні нотаріальні архіви утворюються:

а) управліннями юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

в) Міністерством юстиції України;(ст. 17 ЗУ «Про нотаріат»)Білет

б) Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты