Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбразність журналістики і природа публіцистичного твору
Читайте также:
  1. Билет №32 Природа идеологии. Роль идеологии в жизни современного общества.
  2. Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
  3. Варіативність тлумачення у вітчизняному і зарубіжному журналістикознавстві проблеми функцій журналістики
  4. Вопрос 17: Социальная природа памяти человека. Французская социологическая школа о социальной природе памяти.
  5. Вопрос 3. Монополия, ее экономическая природа, причины возникновения. Ценовая дискриминация. Регулирование монополии.
  6. Вопрос 30 Понятие и правовая природа актов управления
  7. Вопрос 51. Проблема человека, личности в философии. Общественная природа человека
  8. Вопрос 53. Общество и природа
  9. Вопрос 84. Понятие, виды, правовая природа залога. Характеристика залогового правоотношения (стороны, предмет, права и обязанности сторон).
  10. Вопрос № 2. Понятие и юридическая природа международного договора.

Публіцистика – це своєрідний тип творчості, предмет якого складають актуальні явища і важливі питання суспільного життя. Публіцистика є вершинним явищем у журналістиці, її серцевиною, стрижнем. Вона потребує особливо високого рівня оволодіння професіональним мистецтвом, найбільш повно втілює в собі таку функцію журналістики як бути історією сучасності, впливати на практику суспільно-політичного життя.

Публіцист повинен глибоко знати предмет дослідження, часто на рівні спеціаліста, але найголовніше – він повинен вміти повернути предмет суспільним боком, показати його соціальну, політичну значимість, розкрити філософський, загальнолюдський зміст.

Між літературою, як явищем мистецтва і публіцистикою, як явищем журналістики, нема непробивної стіни. При цьому в публіцистичному образі відображена авторська ідея, певний естетичний ідеал. Художні образи в публіцистичних текстах відіграють не менш важливу роль, ніж факти. Саме художні образи викликають найглибші ідейно-емоційні переживання, і здійснюють найсильніший вплив на читача.

У художньо-публіцистичних творах провідна роль належить образу автора, який розповідає, описує, роздумує, веде читача від факту до факту.

Відрізняється від художньої літератури і тема та ідея публіцистичного твору. Якщо в літературі під темою розуміється предмет відображення, то в публіцистиці – це не лише предмет відображення, а й проблема, яку автор у ній побачив, його оцінка та концепція.

Ідея у публіцистичному творі має бути сформована максимально чітко, тут недопустима двозначність розуміння.

Жанрові модифікації у журналістиці та індивідуально-творчий підхід до жанру

Жанр – це велика група текстів, які наділені спільними ознаками, це певним чином окреслений зміст, що відшукав відповідну, найбільш зручну для свого втілення форму.

Бахтін сказав: «Жанр живе сьогоденням, має початок, пам’ятає своє минуле і представляє творчість».

Критеріями для визначення жанру майбутнього твору є:

1. Об’єкт відображення – конкретний життєвий матеріал, що лягає в основу твору

2. Призначення того чи іншого виступу

3. Масштаб охоплення дійсності, масштаб узагальнення

4. Особливості літературно-стилістичних засобів

Успіх журналіста залежить від того, наскільки свідомо він вживає жанрові закони. Але чітких меж між жанрами не існує, сьогодні матеріали одного жанру можуть включати елементи іншого. Тому, на зміну поняттю жанр приходить поняття текст. 

Основи зображальної журналістики.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты