Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиникнення теоретичної соціології як науки
Читайте также:
  1. Quot;Новая школа науки управления".
  2. А.С. Михлин, Заслуженный деятель науки России,
  3. Админ. правовое регулирование в сфере образования и науки.
  4. Административно-правовой статус Министерства образования и науки РФ.
  5. Билет № 1. Роль науки в различные периоды развития общества. Смена парадигм
  6. Будущее науки
  7. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
  8. Виникнення та види представництва
  9. Возникновение и эволюция политической науки.

та її ставлення до журналістики (ХІХ ст.)

«Батьком соціології» вважають французького філософа О. Конта (1798-1857) – розробника еволюційної (а не революційної) теорії розвитку суспільства, автора шеститомного «Курсу позитивної філософії». О. Конт вважав головними силами розвитку суспільства погляди та ідеї, що впливають на мислення та свідомість.

Духовний фундамент нового суспільства, з точки зору Конта складатимуть:

- релігія (виховна функція усього суспільства)

- філософія (виховна функція для еліти)

- журналістика (функція підготовки суспільної зміни до того, як вона буде запроваджена у життя; журналіст – запроваджував майбутнього).

Виникнення класичної соціології як науки та її ставлення до журналістики (кінець 19 – початок 20 ст)

Засновником класичної соціології вважається Е. Дюркгейм – видавець журналу «Аннали соціології», котрий

- перетворив соціологію на навчальну дисципліну;

- закликав виключити із соціологічних досліджень елементи ідеології.

Саме в руслі класичної соціології виникає поняття «соціологія преси» (1910р.). Це поняття належить М. Веберу, котрий уперше намітив широку програму вивчення преси на основі статистичних методів.

Соціологія журналістики формувалася як відгук на потреби соціальної практики преси.

У 1910 р. у США було проведено більше 3 тис. емпіричних соціологічних досліджень, котрі проводили самі журналісти. Тобто першим рівнем соціології преси був емпіричний рівень.

На основі імпіричних досліджень виникли перші концепції та напрямки вчення, що заклали теоретичну базу соціології медіа.

1. Концепція стереотипу У. Ліппмана («Суспільна думка» - 1922)

У Ліппман сформулював поняття стереотипу:

- схематичний стандартизований образ

- уявлення суб’єкта про соціальний об’єкт – емоційно забарвлені та стійкі

- Стереотип – це певн психологічна установка сприйняття, яка акумулює попередній досвід індивіда у певний алгоритм відносин до того чи іншого об’єкту.

Ліппман трактував поняття стереотипу як такі взірці суспільної думки відносно будь-яких соціальних явищ, які дозволяють пересічній людині адаптуватися у занадто складній для неї дійсності.

Ліпппман аналізував упереджені уявлення, що формуються й підтримуються ЗМІ, відносно етнічних, класово-станових груп, політичних партій, соціальних інститутів, еталонів масової культури.2. Концепція багатощаблевого потоку комунікації У. Шрама (виявлення у 1940 р. у США «лідерів суспільної думки» під час президентських виборів)

3. Під час Другої світової війни у центрі уваги американських дослідників стають пропагандистські ефекти ЗМІ та оформлюються принципи конвент-аналізу. В Інституті газетознання фашистської Німеччини розглядалися проблеми «публіцистичного керівництва масами і народами». Теоретики фашистської Італії розробляли концепцію журналістики ізолювання суспільної думки від побічних джерел інформації.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты