Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрості базисні PR-тексти. Основні жанри простого PR-тексту.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Бекграундер як жанр PR-тексту. Бекграундер і факт-лист: спільне та відмінне.
  3. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  5. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  6. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  7. Вопрос 4 Учет вкладов по договору простого товарищества
  8. Гидравлический расчет простого трубопровода
  9. Гидравлический расчет трубопровода (простого).
  10. Договор простого товарищества(ДПТ)

Базисні тексти розчленовуються на дві групи за ознакою первинності в процесі PR-комунікації: тексти можуть брати участь в PR-комунікаціях в своєму первинному вигляді - вони є результатом діяльності базисних або технологічних суб'єктів PR і надаються громадськості, в тому числі і ЗМІ, у своєму первинному вигляді. Такі тексти ми назвемо первинними. Проте PR-інформація може доставлятися громадськості і у вже обробленому вигляді. Це жанри, які створюються співробітниками PR-структур або самими журналістами на основі первинних текстів і потрапляють до цільової аудиторії виключно через засоби масової інформації. Такі вторинні тексти визначимо як медіатексти.

Базисні первинні тексти можуть підрозділятися за ознакою «складність тексту», і тут виділяємо прості і комбіновані тексти. Базисними, або основними, ми визнаємо основний корпус PR-текстів, повною мірою відповідних сукупності названих у визначенні диференціальних ознак PR-тексту.

Первинні тексти складають ядро корпусу PR-текстів. Жанрові групи первинних простих текстів: оперативно-новинні жанри; дослідницько-новинні жанри; фактологічні жанри; дослідні жанри; образно-новинні жанри.

Дамо загальну характеристику кожної з жанрових груп.

Під оперативно-новинними жанрами розуміється група жанрів, які оперативно передають раніше не відому громадськості інформацію. Така інформація може подаватися як випереджає новинне подія або повідомляє про його здійсненні. Оперативно-новинні жанри - це прес-реліз, запрошення. Об'єктом відображення в цій групі жанрів буде новину (новинне подія), пов'язана з діяльністю базисного суб'єкта PR, а предметом - подія чи персона. Цілі даної групи текстів - формування оптимальної комунікаційного середовища та інформаційна - досягаються через опис події або персони. Характерними ознаками жанрів цієї групи будуть оперативність, релевантність, фактологічності.

Під оперативністю, як уже було сказано, розуміється своєчасність (по відношенню до даного новинному приводу, відбиваному в тексті) створення тексту і своєчасність його розповсюдження. Оперативність - це важлива ознака, що враховується також і при сприйнятті тексту. Релевантність - це відповідність інтересам цільової групи, тобто певного сегмента громадськості. Фактологічності є передача в тексті точних фактів.Для оперативно-новинних жанрів властиві такі характеристики, як лаконізм, стислість, ємність інформації.

Дослідно-новинні жанри PR-тексту - це жанри, повідомляють неоперативно, але актуальну інформацію, яка супроводжує новинне подія, що стосується базисного суб'єкта PR, і які передбачають її аналіз, тлумачення. До дослідницько-новинним ми відносимо бекграундер і лист запитань-відповідей.

Хоча в текстах цих жанрів подія і його аналіз являють собою нерозривну єдність, що забезпечує широке відображення об'єкта опису в його предметно-логічних зв'язках, «акцент з новизни переноситься на актуальність». Предметом PR-тексту, що відноситься до дослідницько-новинним жанрам, є подія, процес, персона; цілями - формування оптимальної комунікаційного середовища та інформування шляхом опису і виявлення причинно-наслідкових відносин. Основними характерними стілеобразуюшімі ознаками цієї групи жанрів будуть фактологічності, релевантність, повнота і аналітичність.

Фактологічні жанри - це жанри, що містять додаткову інформацію (насамперед факти) по відношенню до новинному події в житті базисного суб'єкта PR. Фактологічним жанрами ми визнаємо факт-лист і біографію (з некрологом як різновидом останньої).
Предметом тексту фактологічного жанру є подія чи персона; цілями - формування оптимальної комунікаційного середовища та інформування через опис події або персони. Слід сказати і про специфіку функцій в цій групі: жанр біографії несе на собі номенклатурну функцію PR-тексту.
Фактологічні жанри вважаються первинними текстами, які мали актуальною інформацією про базисному PR-суб'єкті, вони володіють особливими рисами текстової структури, специфічними мовними і стилістичними рисами, серед яких ми називаємо такі: фактологічності, релевантність, повнота.Дослідними ми визнаємо жанри, що припускають наявність у тексті елементів логічно-раціонального аналізу експонованих фактів, багатоканальність джерел інформації, особливої ​​стилістики (незважаючи на наявність засобів вираження особистісного начала), що тяжіє до наукового стилю. До дослідним жанрам ми відносимо заяву для ЗМІ, для якого будуть характерні контрольна і захисна функції. Предметом даного жанру найчастіше є ситуація, а також процес, рідше - подія чи персона; метою - формування оптимальної комунікаційного середовища та інформування через опис та встановлення причинно-наслідкових відносин.
Характерними ознаками даного жанру будуть фактологічності, аналітичність, релевантність, повнота і - в окремих текстах - експресивність. Експресія постає як цілеспрямоване відступ від нейтрального способу вираження змісту. Метою такого відступу є збільшення впливає сили тієї чи іншої сторони тексту (логічного, директивної, образотворчої). І такий відступ носить певний цілеспрямований характер.

Образно-новинні жанри зосереджені на новинному подію, проте інформація про цю подію викладається від конкретної особи: це жанри, частіше уявно підписані першим (посадовою) особою базисного PR-суб'єкта та / або поширювані від його обличчя. Питання про пряме авторство PR-тексту можна розглядати лише в застосуванні до привітання та письма. До образно-новинним жанрам відносимо байлайнер, письмо, поздравленіе.Предметом образно-новинного жанру є подія, персона або процес; цілями - формування оптимальної комунікаційного середовища та інформування. Мета інформування не буде виражена в жанрі поздоровлення, що володіє естетичною функцією. Основними характеризують ознаками даної групи PR-тексти є релевантність, фактологічності, повнота, експресивність.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты