Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч

Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Використана література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Допоміжна література
  7. Допоміжна література
  8. Й ВИКОРИСТАННЯ література
  9. Література
  10. Література

Конституцiя України. – К., 1996. – Розд. I, ст. 5; розд. IV, V, VI.

Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посібн. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів, 2001. – Розд. 4, 7–11.

Основи полiтологiї: Навч. посiбник / Кер. авт. кол. Ф. М. Кирилюк. – К.,1995. – Розд. 7, 9.

Основы политологии: Курс лекций / Под ред. Н. Сазонова. – Харьков, 1993. – Лек. 8–9.

Полiтологiя / За ред. О. I. Семкiва. – Львiв, 1994. – Гл. 6.

Політологія / За ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківского. – К., 1998. – Розд. 4, § 1, 4.

Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 2-ге вид., перероб і доп. – К., 2001. – С. 220–259.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. – Гл. 7–8.

 

Приступаючи до вивчення теми, слід вказати на методологічні засади аналізу політичної системи суспільства. Пізнати політичну систему – означає розкрити її сутність та якісну специфіку, склад і структуру, функції і зв’язки із зовнішнім середовищем, історію виникнення, розвитку і занепаду. При аналізі політичної системи слід застосовувати такі аспекти системного підходу, як структурний, функціональний, інтегральний, історичний.

Розглядаючи перше питання, необхідно вказати на специфіку політичної системи порівняно з економічною, розкрити особливості підходів до цієї категорії представників різних політичних шкіл. Політична система має свої компоненти та структуру, виконує певні функції. Необхідно розкрити структурні елементи політичної системи та особливості реалізації її функцій. Залежно від корінних ознак політичної системи здійснюють її класифікацію чи типологію. Слід розкрити основні типи політичних систем, а також зміст становлення демократичного конституціоналізму в Україні, особливості розподілу функцій різних гілок влади в нашій державі, місце і роль різних елементів у політичній системі України.

Розглядаючи друге питання, слід зосередити увагу на тому, що держава як частина суспільства утворилася на певному етапі його розвитку і характеризується особливими ознаками. Виділіть і проаналізуйте їх. Вивчення даного питання не буде завершеним без розуміння функцій держави.

Засвоюючи третє питання про форми державного правління, потрібно розглянути монархію і республіку. Аналіз даного питання вимагає вміння відрізнити парламентське і президентське правління в республіці. Не можна залишати поза увагою і змішану республіку, оскільки ця форма характерна для України.Підготовка четвертого питання передбачає насамперед з’ясування поняття «форма державного устрою» з подальшим аналізом рис унітарної держави, федерації та конфедерації. Слід уяснити відмінності кожної з форм державного устрою. Окремо потрібно охарактеризувати форму державного устрою в Україні.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 5; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 5. Політика як соціальне явище. Феномен влади | 
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты