Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3. Зобов’язання з договору купівлі-продажу

Читайте также:
  1. X. Пользование жилыми помещениями, предоставляемыми по договору социального найма
  2. В договоре поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, должны быть указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателем в жилое помещение.
  3. В муниципальной аптеке организованы 2отдела,мелкорозн.сеть представлена 5 апт.Аптека обслуживает по договору МСЧ№5,школы
  4. В2. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, их характеристика.
  5. Відповідальність за порушення зобов'язань по договору банківського рахунку
  6. Вопрос 1. Гарантии (аванс, задаток, залог) исполнения обязательств по договору. Сравнительная характеристика и особенности налогообложения.
  7. Вопрос 26 Права, обязанности сторон по договору транспортно-экспедиционной деятельности, условия договора
  8. Вопрос 4 Учет вкладов по договору простого товарищества
  9. Г) відшукання|відшукування| і оцінка потенційних клієнтів; розповідь|оповідання| про фірму|фірма-виготовлювач| і її продукцію; оформлення договору|угоди|.
  10. Глава 7. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма

Договір купівлі-продажу є одним із найважливіших інститутів цивільного права. Відносини купівлі-продажу регулюються як ЦК України, так і багатьма спеціальними законодавчими актами, що обумовлює певні труднощі у вивченні даної теми. Вивчаючи цю тему, необхідно надати особливої уваги загальним положенням про купівлю-продаж, правовим ознакам цього договору. Особливу увагу слід звернути на істотні умови договору купівлі-продажу, якість, коплектність, асортимент, ціну та строк в договорі купівлі-продажу. Оскільки ЦК України трактує купівлю-продаж як загальнородове поняття, яке охоплює всі види зобов’язань по відчуженню майна за встановлену ціну, то необхідно ознайомитись і з усіма існуючими на сьогодні різновидами договору купівлі-продажу. Тому після вивчення загальних правових засад купівлі-продажу необхідно перейти до ознайомлення з особливостями окремих видів купівлі-продажу: поставка, роздрібна купівля-продаж, купівля-продаж земельної ділянки та інших об’єктів нерухомості, зовнішньоекономічна купівля-продаж тощо.

Термінологічне завдання: купівля-продаж, кількість товару, якість товару, асортимент, комплектність, евікція, договір роздрібної купівлі-продажу, договір поставки, договір контрактації с/г продукції, договір міни, бартерні операції, договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Нормативно-правові акти та література:

1. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник Ук­раїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461; з наступними змінами і доповненнями.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – №18. – Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.

3. Закон України від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів»//ВВР України. – 1994. – №1. – Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.

4. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 року//Офіційний вісник України. – 1998. – №3. – Ст.. 75; з наступними змінами і доповненнями.

5. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р. № 351-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 5-6 (12.02.99), ст. 44; з наступними змінами та доповненнями.6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року//Голос України. – 2006. – №69. – 14 квітня.

7. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року//ВВР України. – 1992. – №47. – Ст..642; з наступними змінами і доповненнями.

8. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року//ВВР України. – 1993. – №39. – Ст..383; з наступними змінами і доповненнями.

9. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року//ВВР України. - 2001. - №32. – Ст.. 145; з наступними змінами і доповненнями.

10. Закон України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 року //ВВР України. – 2005. – №28. – Ст.. 373.

11. Постанова КМУ від 08.02.1995 року №108 «Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правили торгівельного обслуговування населення»//ЗПУ України. – 1995. – №5. – Ст..118; з наступними змінами і доповненнями.

12. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.03.2004 року №98//Офіційний вісник України. – 2004. – №13. – Ст..953.

13. Бєсєдіна Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С.33-37.14. Білоус Ж. А. Предмет договору купівлі-продажу та поставки // Часопис Київського університету права, 2002. - № 3. - С 35-42.

15. Іваненко Л.М. Цивільно-правові способи захисту прав споживачів (покупців). – Київ, 1998.

16. Кузьміна М. Умови якості продукції в договорі поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 19-23.

17. Луць В. В. Права та обов'язки сторін за договором поставки продукції. Лекції з курсу «Радянське цивільне право». - Львів, 1966. - 53 с.

18. Луць В. В. Форми договірних відносин по поставках продукції. - Львів, 1965. -25 с.

19. Демченко С. Договір постачання електричної енергії через приєднану мережу: правова природа та місце в системі зобов’язань з енергопостачання // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9. – С. 108-112.

20. Стаматина М. Договір поставки у нових ЦК України та ГК України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №9.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 2. Цивільно-правовий договір | Тема 4. Зобов’язання з договорів дарування, ренти та довічного утримання
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты