Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 13: Зобов’язання з договору зберігання
Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. X. Пользование жилыми помещениями, предоставляемыми по договору социального найма
  3. В договоре поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, должны быть указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателем в жилое помещение.
  4. В муниципальной аптеке организованы 2отдела,мелкорозн.сеть представлена 5 апт.Аптека обслуживает по договору МСЧ№5,школы
  5. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  6. В2. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, их характеристика.
  7. Види зберігання і методи консервації бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ).
  8. Вимоги до стану машин, підлягаючих постановці на зберігання
  9. Відповідальність за порушення зобов'язань по договору банківського рахунку
  10. Вопрос 1. Гарантии (аванс, задаток, залог) исполнения обязательств по договору. Сравнительная характеристика и особенности налогообложения.

 

Зберігання спрямоване на забезпечення інтересу особи у тому, щоб належна їй річ, яка на певний строк в силу тих чи інших обставин вибуває із її володіння, залишалася у фізичній та функціональній схоронності.

Важливо звернути увагу, що відносини зберігання у цивільному праві знаходять своє юридичне оформлення не тільки у самостій­ному договорі зберігання. Так, зобов'язання зі зберігання можуть бути складовою частиною деяких складних договорів, наприклад, перевезення (гл. 64 ЦК), застави (§ 6 гл. 49 ЦК), консигнації тощо. Відносини щодо зберігання виникають і з так званих змішаних договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК). В останньому випадку зберігання може виступати як додаткове «обслуговуюче» зобов'язання щодо основного (експеди­рування (гл. 65 ЦК), доручення (гл. 68 ЦК), комісії (гл. 69 ЦК), купівлі-продажу (гл. 54 ЦК), підряду (гл. (61 ЦК) тощо) або, навпаки, зберігання є основним зобов'язанням, яке доповнюється умовами з інших договірних моделей (експедирування, підряду тощо). Разом з цим також варто наголосити на тому, що підставою виникнення відносин зберігання, окрім договорів, можуть виступати й інші юридичні факти (односторонні правочини, юридичні вчинки, адміністративні акти), юридичні склади, а також і прямі вказівки закону. Усі зазначені вище випадки характери­зуються наявністю спеціального правового регулювання, яке подекуди вимагає окремого дослідження. Водночас, більшу увагу слід приділити саме договору зберігання як самостійному договірному виду.

ЦК містить цілу низку правил щодо зберігання на товарному складі та стосовно спеціальних видів зберігання речей – у ломбарді, у камерах організацій підприємств транспорту, у гардеробі організацій, у готелі тощо. Такий підхід до регулювання відносин зі зберігання речей, з одного боку, є, безумовно, виправданим, оскільки, по-перше, він відповідає вимогам ринкової економіки, по-друге, значно розширює сферу використання відповідних договорів, по-третє, спонукає до більш детального регулювання відносин, що виникають з укладених договорів. З іншого боку таких підхід об’єктивно зумовив певні новації в структурній побудові цієї глави. Вона складається з трьох параграфів, а саме: загальні положення про зберігання; зберігання на товарному складі; спеціальні види зберігання.Термінологічне завдання: договір зберігання, договір складського зберігання, товарний склад, складська квитанція, просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво, секвестр.

Нормативно-правові акти та література:

1.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник Ук­раїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

2.Господарський кодекс України // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2003. — № 18—22.

3.Закон України „Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва” від 23 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради. -2005. -№6. -ст.136.

4.Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207. (ст. ст. 5, 55, 58, 79); з наступними змінами і доповненнями.

5.Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457 (п. п. 46, 47, 88).

6.Статут автомобільного транспорту Української РСР, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 року № 401 (п. п. 23, 24, 71, 72, 81,90).

7.Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10.1955 року №1801 (п. п. 20,44, 96-99,102,109, 119, 161).8.Брагинский М. И. Договор хранения. - М., 1999.г.

9.Грамацький Е.М. Договір зберігання у цивільному праві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – К., 2004. – 20 с.

10. Довбій С.П. Договір охорони майна: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Харків, 2005. – 19с.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты