Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 4. Зобов’язання з договорів дарування, ренти та довічного утримання
Читайте также:
  1. Вилла Лаурентина.
  2. Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути: .
  3. Общая характеристика садово-паркового искусства Древнего Рима (на примерах вилл Лаурентина, Туска и Адриана (вопрос №13).
  4. Основні конкуренти на ринку та їх характеристика
  5. Память преподобных Евтихия и Флорентия
  6. Поняття і види цивільно-правових договорів.
  7. Референтивная (денотативная, когнитивная) функция
  8. Розділ ІІ. Зобов’язання
  9. Тема 12: Транспортні й експедиційні зобов’язання
  10. Тема 13: Зобов’язання з договору зберігання

 

При вивченні даної теми слід мати на увазі, що договори дарування, ренти та довічного утримання так само як і купівля-продаж опосередковують перехід майна у власність. Про те, кожен із цих договорів наділений своїми особливостями, які дозволяють виділити його.

Розглядаючи договір дарування необхідно пам’ятати, що цей договір так само належить до групи договорів, що опосередковують перехід майна у власність, проте перехід права власності на дарунок від дарувальника до обдаровуваного здійснюється безумовно і безстроково (назавж­ди). При цьому особливу увагу слід звернути на момент переходу права власності від дарувальника до обдаровуваного, який зако­нодавець пов'язує з моментом прийняття дарунка обдаровуваним (ч. 1 ст. 722 ЦК України). До того ж необхідно врахувати, що ЦК України у ч. 4 ст. 722 містить новелу, відповідно до якої прийняттям дарунка також вважається прий­няття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо). Безспірною ознакою договору дарування є його безоплатний характер, оскільки, передаючи майно у власність обдаровуваного, дарувальник не отримує від нього зустрічного задоволення. Різновидом договору дарування є договір пожертви - даруван­ня нерухомих і рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів фізичним особам, юридичним особам, державі, АРК, територіаль­ний громаді для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

При вивченні договору довічного утримання (догляду) слід звернути увагу на ряд специфічних ознак цієї договірної конструкції, які дозволяють віднести його до договорів про передачу майна у власність. Необхідно проаналізувати новели ЦК України у сфері суб’єктного складу даного договору, його предмету, прав та обов’язків сторін, підстав припинення договірного зобов’язання.

Термінологічне завдання: договір дарування, договір ренти, безстрокова рента, строкова рента, оплатна рента, безоплатна рента, договір довічного утримання.

 

Нормативно-правові акти та література:

1.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник Ук­раїни. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

2.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.3.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни, 2002. - № 21-22. - Ст. 135; з наступними змінами і доповненнями.

4.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради, 2002, № 3-4, ст. 27; з наступними змінами і доповненнями.

5.Апанасюк М.П. Договір ренти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2004. – 18с.

6.Бервено С, Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-пра­вових договорів// Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С 43-48.

7.Дзера О., Отраднова О. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним кодексом України//Юридична Україна. – 2003. – №10.

8.Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. - 2000. - № 2.

9.Мичурин Е. А. Договоры с жильём. Анализ возникающих проблем и пути их раз­решения. -X., 2001.

10. Новикова В. Особливості договору дарування // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №1. – С. 14-18.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты