Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток 9
Таблиця лабораторних показників

Загальний аналіз крові
Показник Норма
Еритроцити Чоловіки: 4, б — 5,0 * 1012
Жінки: 3,9 — 4, 7 * 1012
Гемоглобін Чоловіки: 135-180 г/л
Жінки: 120-140 г/л
Кольоровий показник 0,85-1,15
Ретикулоцити 0,2-1%
Тромбоцити 180,0 - 320,0 * 109
Лейкоцити 4,0 — 9,0 * 109
Базофіли 0 - 0,065 * 109/л(0-1%)
Еозинофіли 0,02 — 0, 30 * 109/л (0,5 - 5,0%)
Паличкоядерні нейтрофіли 0,04-0,30* 109/л (1-6 %)
Сегментоядерні нейтрофіли 2,0 — 5, 50 * 109/л (47 - 72%)
Моноцити 0,09 — 0,60 * 109/л (3 - 11%)
Лімфоцити 1,2-3,0*109/л (19-37%)
Швидкість зсідання еритроцитів (ЛІЗЕ) Чоловіки: 2 -10 мм/год
Жінки: 2-15 мм/год
Гематокрит Чоловіки: 40 - 48%
Жінки: 36 - 42%

 

Біохімічний аналіз крові
Загальний білок 65-85 г/л
Альбуміни 35-50 г/л (52-65%)
Глобуліни: 23-35 г/л (35-48%)
α1-глобуліни 2-4 г/л (4,2-7,2%)
α2-глобуліни 5-9 г/л (6,8-12%)
β-глобуліни 6-11 г/л (9,3-15%)
γ-глобуліни 11-15 г/л (15-19%)
А/Г-коефіцієнт 1,2-2,0
Імуноглобуліни:  
IgD 0 - 0,15 г/л
IgG 50-112,5 мкмоль/л
IgM 0,6-2,5 мкмоль/л
IgA 5,6-28,1 мкмоль/л
IgE 0,3-30 нмоль/л
Білірубін:  
загальний 8,5-20,5 мкмоль/л
вільний (непрямий, некон’югований) 1,7-17,11 мкмоль/л
зв’язаний (прямий, кон’югований) 0,86-5,1 мкмоль/л
Ліпіди (загальний вміст) 5-7 г/л
Тригліцериди 0,59-1,77 ммоль/л
Холестерин загальний 2,97-8,79 ммоль/л
Ліпопротеїди:  
дуже низької щільності (пребета- ліпопротеїди) 1,5-2,0 г/л (0,63-0,69 ммоль/л)
низької щільності (бета-ліпопротеїди) 3-4,5 г/л (3,06-3,14 ммоль/л)
високої щільності (альфа-ліпопротеїди) 1,25-6,5 г/л (1,13-1,15 ммоль/л)
Хіломікрони 0-0,5 г/л (0-0,1 ммоль/л)
Глюкоза крові 3,3-5,5 ммоль/л
Глікований (глікозильований) гемоглобін 4 - 7%

 

Залізо крові 8,53-28,06 мкмоль/л
Калій крові (плазма) 3,8-5,2 ммоль/л
Натрш крові (плазма) 138-217 ммоль/л
Кальцій крові (плазма) 0,75-2,5 ммоль/л
Магній (плазма) 0,78 - 0,91 ммоль/л
Фосфор (неорганічний), сироватка 0,646-1,292 ммоль/л
Хлориди крові 97-108 ммоль/л
Азот залишковий (небілковий) 14,28 - 25 ммоль/л
Сечовина, сироватка 3,33 - 8,32 ммоль/л
Креатинін 53 -106,1 мкмоль/л
Креатин Чоловіки: 15,25-45,75 мкмоль/л
Жінки:45,75-76,25 мкмоль/л
Сечова кислота Чоловіки: 0,12-0,38 мкмоль/л
Жінки: 0,12-0,46 мкмоль/л
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) < 7 ммоль/(година.л)
Альдолаза 0,2-1,2 ммоль/(година.л)
Альфа-амілаза (діастаза) крові 12-32 г/ (година.л)
Аспартатамінотрансфераза (ACT, АсАГ) 0,1-0,45 ммоль/(година.л)
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, АлАТ) 0,1-0,68 ммоль/(година.л)
Холінестераза 160-340 ммоль/(година.л)
Лужна фосфатаза 0,5-1,3 ммоль/(година.л)
Креатинкіназа 0,152-0,305 ммоль/(година.л)
Креатинфосфокіназа (КФК), сироватка до 1,2 ммоль Р/ч.л
Ліпаза 0,4-30 ммоль/(година.л)
Коагулограма

 

Протромбіновий індекс 80-100%
Час рекальцифікації плазми 60-120 с
Тромботест 1V-V ступінь
Фібриноген 5,9-11,7 мкмоль/л
Фібриноген В Негативний
Фібринолітична активність 183-263 хв.
Толерантність плазми до гепарину 3-6 (7-11) хв.
Час зсідання крові за Лі-Уайтом 5-Ю хв.
Тривалість кровотечі за Дюком До 4 хв.
Ретракція кров’яного згустка 44-65% (індекс ретракції 0,3-0,5)
Показники кислотно-лужного стану

 

рН, артеріальна кров 7,4
рН, венозна кров 7,35
Напруга вуглекислого газу, Рсо2:  
артеріальна кров 40 мм рт.ст.
венозна кров 46 мм рт.ст.
Напруга кисню, Ро2, артеріальна кров 75 - 105 мм рт.ст.
Надлишок (дефіцит) основ (ВЕ) ± 2,3 ммоль/л
Загальні буферні основи крові (ВВ) 45-50 ммоль/л
Стандартний бікарбонат (В):  
артеріальна кров 24 ммоль/л
венозна кров 26 ммоль/л
Справжній бікарбонат (АВ) 27 ммоль/л

 

Інші показники крові
Кортизол, сироватка 230 -750 нмоль/л
Осмоляльність, сироватка 275 - 295 мосмоль/кг
ІІарат-гормон, сироватка 42,6 ± 9,31 пмоль/л
Соматотропний гормон 0-118 пмоль/л
Тиреотропний гормон, сироватка або пла­зма 128 ± 28 пмоль/л
Тироксин (Т4), сироватка 65-155 нмоль/л
Трийодтиронін (ТЗ), сироватка 1,77 - 2,43 нмоль/л
Феритин,сироватка Чоловіки: 96 ± 7,63 мкг/л
Жінки: 45,5 ± 4,58 мкг/л
а1-серомукоїд 12,47-31,75 мкмоль/л
Тимолова проба До 5 ЕД
Сіалова кислота 550-790 мг/л
С-реактивний білок Негативний
Антистрептолізин-0 (АСЛ-О) 250 ЕД
Антистрецтогіалуронідаза (АСІ ) 250 ЕД

 

Показники сечі
Показник Норма
Відносна щільність сечі 1,016-1,022
Форменні елементи сечі: за методом Каковського-Аддіса:  
леикоцити До 2 * 106/добу
еритроцити До 1 * 106/добу
циліндри До 2 * 104/добу
за Нечипоренко:  
леикоцити До 4 * 106
еритроцити До 1 * 106
Білок, загальний 45,0 - 75,0 мг/добу
Калій 38 - 77 ммоль/добу
Кальцій 2,5 - 7,5 ммоль/добу
Кліренс креатиніна Чоловіки: 97 - 137 мл/хв
Жінки: 88-128 мл/хв
Сечова кислота 1,48 - 4,43 ммоль/добу
Натрій коливається залежно від дієти
Оксалати 90 - 445 мкмоль/л
Хлориди 4,1 -13,7 мкмоль/добу
17-кетостероїди Чоловіки: 27,7 -79,7 мкмоль/добу
Жінки 17,4 - 55,4 мкмоль/добу
17-оксикортикостероїди 0,11 - 0,77 мкмоль/добу
Альфа-амілаза (діастаза) в сечі 28-160 г(година.л)
Креатинін сечі Чоловіки: 6,8-17,6 ммоль/добу
Жінки: 7,1-15,9 ммоль/добу

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 26; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты