Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  3. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. В основній частині заняття
  5. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  6. Варіанти практичного заняття № 1
  7. Вибір, обладнання та заняття місця (окопу) для стрільби.
  8. групового заняття.
  9. Групового заняття.
  10. До практичного заняття

Р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія
Модуль №1  
Змістовий модуль №2  
Тема заняття №8 Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити.
Курс
Факультет Медичний №2

 

 

Вінниця 2014

 

 

1.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:Хронічні артрити, до яких відносяться ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити у дітей і підлітків це серйозна медико-соціальна проблема в зв’язку з високою частотою розповсюдженості серед ревматичних захворювань в даному віковому періоді, прогресуючим характером перебігу, раннім розвитком порушень функціональної спроможності систем організму і значною інвалідизацією з боку опорно-рухового апарату і органу зору. ЮРА є однією з основних проблем сучасної ревматології. В різнобічному вивченні цього захворювання скупчились такі основні теоретичні проблеми медицини, як імунопатологія, імунокомплексне запалення, аутоімунні ураження, імуногенетика. Успіхи у вивченні проблеми ЮРА і, особливо, в лікуванні таких хворих, мають позитивний вплив на розвиток ревматології та інших галузей медицини.

Розповсюдженість ЮРА зустрічається в усіх країнах світу і коливається від 0,1% до 5%. При цьому встановлено, що ЮРА зустрічається значно частіше, ніж знаходиться на обліку в спеціалізованих кабінетах поліклінік. Значний і відсоток діагностичних помилок. Найбільші труднощі при поставці діагнозу ЮРА відмічається протягом першого року захворювання. Тільки в 23,4% випадків діагноз ЮРА встановлюється при першому зверненні до лікаря, але і через рік від початку перших симптомів хвороби діагностичні помилки спостерігаються у 27,5% хворих, що свідчить про складність ранньої діагностики захворювання в дитячому і підлітковому віці. В останні роки увага дослідників звертається до вивчення причин хвороби, ролі інфекції, кліматичних впливів, значимості спадковості і статі у виникненні ЮРА. Тому, зважаючи на все вище викладене, представляється необхідним детальне ознайомлення з даною проблемою. 

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

1. Визначати можливі причини розвитку найбільш поширених патологічних синдромів у дітей з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

2. Визначати тактику ведення хворих з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

3. Проводити клінічний огляд хворого з хронічним артритом (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

4. Планувати обстеження хворої дитини з хронічним артритом (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та інтерпретувати отримані результати.

5. Проводити диференційну діагностику хронічних артритів (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) у дітей та ставити попередній клінічний діагноз.

6. Ставити діагноз і призначати лікування дітям з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

7. Здійснювати прогнози (для життя, для здоров’я, для працездатності) дітям з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в дитячій кардіоревматології. 

Конкретні цілі: Початковий рівень знань-умінь.
1. Провести обстеження хворих і виділити основний синдром при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) 2. Скласти план обстеження хворого, оцінити дані лабораторних і інструментальних досліджень 3. Провести диференційну діагностику при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) . 4. Поставити попередній діагноз синдром при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) 5. Уточнити етіологічний чинник і пояснити основні патогенетичні механізми розвитку синдрому при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) 6. Визначити лікувальну тактику при дифузних захворюваннях сполучної тканини. 7. Вибрати раціональну схему диспансеризації хворого при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) 1. Збирати анамнез у хворих з дифузними захворюваннями сполучної тканини, проводити об'єктивне обстеження дитини - кафедра пропедевтичної педіатрії. 2. Вибирати найбільш адекватні методи лабораторного і інструментального обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів - кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультетської педіатрії 3. Оцінити функціональний стан серцево-судинної системи - кафедра фізіології, пропедевтичної педіатрії 4. Інтерпретувати морфологічний субстрат при захворюваннях сполучної тканини - кафедра патологічної анатомії 5. Написати клінічну історію хвороби - кафедра факультетської терапії, педіатрії 6. Визначити основні групи фармакологічних препаратів, вживаних в ревматології - кафедра фармакології  

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты