Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБАЗОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
Читайте также:
  1. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  2. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  3. Базовий рівень підготовки.
  4. Види корупційних проявів. Оптимальний рівень корупції.
  5. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  6. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат
  7. ДЕРЖАВА — БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
  8. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики
  9. Доходи та рівень життя населення
Назва попередніх дисциплін Отримані навики
Анатомія, гістологія Анатомічні та гістологічні особливості опорно-рухового апарату у дітей.
Нормальна та патологічна фізіологія Особливості запальних реакцій в організмі дітей з ревматичними захворюваннями.
Біохімія Дати клінічну оцінку змінам біохімічних показників крові при анеміях.
Пропедевтика дитячих хвороб Характерні скарги, клінічні синдроми при захворюваннях опорно-рухового апарату. Вміння зібрати анамнез, виявити особливі скарги, провести клінічне обстеження дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.
Фармакологія Володіти знаннями про основні групи лікарських препаратів, що застосовуються в ревматології.
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Використовувати знання про структуру надання медико-санітарної допомоги дитячому населенню для належного використання ресурсів системи охорони здоров’я в плані профілактики та лікування.
Внутрішньопредметна інтеграція Дати клінічну оцінку змінам показників загальноклінічного, біохімічного та імунологічного дослідження сироватки крові, інтерпретувати дані інструментальних методів обстеження.

 

Інформацію, необхідну для виконання базисних знань-умінь, можна знайти:

1. Гистология: Учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. — 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1999. - с.410-422.

2. Патологическая физиология: ( Уч-к для студентов мед. вузов) / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман и др.; Под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця - 3-е изд., перераб. и дополн.—К.: «Логос», 1996. - с.394-423, 196-223.

3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. — К., 1999. - с. 358-386

4. Шлопов В.Г. Основы патологической анатомии человека. —Киев: Китис, 1999. с. 262-281, 286-287.

5. Кардіологія дитячого та підліткового віку (Вибранні питання) / під. ред. проф. С.С. Казак. – Донецьк. – 2004. – с. 47-88.

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

3.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Поняття Визначення
1Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) Шифр М08   – системне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням суглобів у дітей до 16 років, хронічне за характером перебігу, яке призводить до ранньої інвалідизації дитини.  
2Реактивні артрити Шифр М02   негнійне запальне захворювання суглобів, яке виникає внаслідок імунних порушень після будь-якої певної інфекції або разом з нею, але при цьому ні сам інфекційний агент, ні його антигени в порожнині суглоба не визначаються

 3.2. Теоретичні питання до заняття:

1 .Провідні клінічні симптоми та синдроми при ЮРА, реактивних артропатіях

2. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення ЮРА, реактивних артропатіях

3.Дані лабораторних та інструментальних досліджень при ЮРА, реактивних

4.Диференційна діагностика при ЮРА, реактивних артропатіях

5.Тактика ведення хворих при ЮРА, реактивних артропатіях

 

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты