Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні принципи Конституції США 1787 року.
Читайте также:
  1. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  2. IV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  3. Абсорбционный способ осушки газа. Достоинства и недостатки. Принципиальная схема.
  4. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  5. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  6. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  7. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  8. Буржуазно-демократична революція (1918 рік) в Німеччині. Веймарська Конституція 1919 року.
  9. В основній частині заняття
  10. В. Завершення уроку.

В 1787 р. в Філадельфії зібрався спеціальний конвент, яким було прийнято Конституцію США. Набула чинності 1789 р.Мета укладачів Основного закону – припинити подальший розвиток революції, гарантувати права власників та створити “більш досконалий союз” ніж той, що був створений у 1781 р. Конституція США 1787 р. діє й до сьогодення. Вона є доволі невеличким документом. Конституція складається із преамбули та семи статей. Тільки чотири з них розбиті на розділи.

Конституція побудована на принципі розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Вона лаконічна, багато її статей носить загальний характер. Звідси надзвичайно важливим є її тлумачення, що є прерогативою Верховного суду США.

Конституція США закріплює республіканську форму правління та основи федеративної форми державного устрою. Стаття УІ проголошувала принцип зверхності федерального права. Хоча за окремими штатами зберігався доволі високий ступінь самостійності.

Згідно з Конституцією:

Законодавча влада в США належить парламенту – Конгресу, який складається з двох палат:

Сенат– обирається на шість років, кожні три роки оновлюється на третину. Головою цієї палати є віце-президент країни. Спочатку вибори до Сенату проводилися законодавчими зібраннями штатів – легіслатурами. Наразі – в прямому порядку;

Палата представників – обирається на два роки. Головує в цій палаті спікер. Обиралася народом. На час утворення США виборче право мали тільки білі чоловіки-власники.

Повноваження обох палат вважаються рівними, однак, сенат має виключне право ратифікувати міжнародні угоди та затверджувати обраного президента на посаді. Законодавча ініціатива належить обом палатам. До основних функцій Конгресу належать:

прийняття законів та затвердження бюджету; регулювання торгівлі з іноземними державами та між окремими штатами; здійснення зовнішньої та внутрішньої політики – оголошувати війну, укладати угоди про позики, набирати та утримувати армію і флот тощо.

Виконавча влада в США належить президентові, який є главою держави та главою уряду. Спочатку президент обирався голосуванням колегії виборщиків, які в свою чергу обиралися населенням окремих штатів. Наразі обрання президента з опосередкованого стало безпосереднім. Як голова уряду президент США:має право відкладального вето щодо законопроектів прийнятих парламентом; направляти Конгресові законодавчу програму діяльності; розробляти проект бюджету; бути головнокомандуючим збройними силами; укладати міжнародні договори та виконавчі угоди (останні без згоди парламенту); розпочинати війну (з 1973 р. вважається, що така війна не повинна тривати більше 90 днів); керувати поточним управлінням державою за допомогою підпорядкованого йому державного апарату; призначати на вищі посади; має право помилування тощо.

Судова влада в США належить Верховному судові.Судова система включає в себе федеральні суди, суди штатів та місцеві суди. Всі федеральні судді призначаються президентом зі згоди Сенату. З найбільш важливих справ збирається суд присяжних. В федеральній системі також існують спеціальні суди – митний, податковий, військовий та ін. Члени вищої судової інстанції – Верховного суду, - призначаються президентом зі згоди Сенату (дві третини сенаторів). Верховний суд здійснює конституційний нагляд.

Організація державної влади в Конституції базується на принципах системи “стримування та рівноваги”, щоб жодна з гілок влади не узурпувала іншу, або державну владу в цілому.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты