Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБуржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
Читайте также:
  1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  2. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  3. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  4. Абсолютна монархія у Франції. Класичний французький абсолютизм.
  5. Абсолютна монархія у Франції. Класичний французький абсолютизм.
  6. Аграрная политика самодержавия в первой половине XIX в.
  7. Алгоритм створення простого запиту (запиту-вибору) в режимі конструктора
  8. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  9. АМЕРИКАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
  10. Аналізатори людини

Причинами революції було те, що:

- абсолютизм не відповідав загальнонаціональним інтересам й не міг подолати кризових явищ, що мали місце у Франції;

- нова економічна еліта суспільства – буржуазія не потребувала опіки з боку держави й вимагала політичної влади та скасування численних феодальних пережитків (цеховий лад, торгівельні монополії на користь аристократичної верхівки.);

- соціальні низи (селяни, наймані робітники) перебували у стані хронічних злиднів;

- ідеологія французького Просвітництва обґрунтувала необхідність руйнації абсолютистського режиму й запровадження нового суспільства.

Французька буржуазна революція має назву Великої. І це цілком вірно, тому, що на відміну від англійської та американської буржуазних революцій знищила всі феодальні пережитки й сприяла запровадженню конституційного ладу й демократичних принципів організації державної влади. Велика французька революція справила надзвичайно великий вплив на підсилення соціального прогресу в усьому світі. Ті принципи, що їх висунули, та до певної міри реалізували французькі революціонери, мають неабияке значення і до сьогодення.

Провідною революційною силою був третій стан. Безпосередньо очолювала революційну боротьбу буржуазія.Вона висувала революційні гасла і вказувала шляхи до їх вирішення. Той факт, що ці гасла були суто буржуазними й обумовив буржуазний характер французької революції. В той же час до боротьби активно залучалося селянство, найманні робітники, які мали свої цілі в революційних змаганнях.

Контрреволюційними силами були дворянство та духовенство, які відстоювали недоторканість абсолютизму як гаранту збереження феодального ладу. В цьому полягає одна з відмінностей Великої французької революції. (В Англії та Америці частина дворянства виступала за революційні перетворення, що й обумовили недоконаність цих революцій).

Перебіг революції прийнято поділяти на три етапи:

- конституційна монархія (1789 – 1792 рр.);

- Жирондистська республіка (1792 – 1793 рр.);

- Якобінська республіка (1793 – 1794 рр.).

Наслідки:

- завдяки зу­силлям якобінців вона домоглася буржуазно-демократичного вирі­шення аграрного питання, переходу до більш високого способу ви­робництва, до вільного селянського землеволодіння;- покінчила з феодалізмом так рішуче, як не зробила цього жодна інша буржуазна революція;

- започаткувала період перемоги і закріплен­ня капіталізму в передових країнах Європи;

- дала всьому світові такі підвалини буржуазної демократії, буржуазної свободи, які вже не мож­на було усунути, відкрила нову епоху в історії людства.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты