Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФормування англійської конституційної монархії. «Хабес корпус акт» 1679 року, Білль про права 1688 р.
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. II.отношение объединения “Свидетели Иеговы” к правам и свободам человека и гражданина.
  3. III. Государство и муниципальные образования как субъект гражданского права
  4. III. Система гражданского права.
  5. IV. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
  6. Negotiorum gestio. Права и обязанности сторон.
  7. Quest14Функции международного права
  8. Quot; Права человека
  9. Quot;Салічна правда" – пам’ятка ранньофеодального права франків.
  10. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.

Король Яков ІІ проводив політику спрямовану на відновлення абсолютизму, що не задовольняло буржуазію, джентрі, феодальну верхівку та англіканську церкву. Протистояння корони та парламенту призвело у 1688 р. до державного перевороту. Парламент оголосив, що король Яків ІІ порушив політичний договір з нацією. Якова було усунуто. Королем було оголошено Нідерландського принца Вільгельма Оранського, який був змушений прийняти вимоги щодо обмеження влади монарха. С.р. була важливим кроком до встановлення в Англії конституційної монархії.

Затвердження конституційної монархії в Англії було закріплено низкою актів парламенту: ХАБЕАС КОРПУС АКТ 1679 p., БІЛЛЬ ПРО ПРАВА 1689 Р., АКТ ПРО ПЕРСТОЛОНАСТУПНИЦТВО 1701 Р.

ХАБЕАС КОРПУС АКТ 1679 p. вважається одним із найголовніших документів, що сприяв установленню в Англії конституційної монархії. Назва похо­дить від латинської фрази в тексті наказу судді: "Habeas corpus ad subjiciendum" ("Ти повинен доставити (до суду) особу ув'язненого"). Кримінально-процесуальні норми, означені в цьому документі, склада­ють основу кримінального судочинства багатьох сучасних держав. Закон обмежив всевладдя короля та зловживання чиновників у сфері кри­мінального права та судочинства, проголосив панування принципу не­доторканності особи, принципу презумпції невинуватості, законності, оперативного правосуддя за місцем скоєння злочину та з дотриманням судової процедури. Акт визначав правила арешту та притягнення звину­вачуваного до суду, надавав суду право контролю за законністю затри­мання та арешту громадян. Попри велике значення Х.К.А., його дія як джерела юридичної практики обмежувалася низкою положень: дію акта міг припинити парламент, він не розповсюджувався на цивільні справи, розмір застави для звільнення звинувачуваного був занадто високий для громадян і далеко не кожний міг його внести.

СЛАВНА РЕВОЛЮЦІЯ – державний переворот в Англії у 1688 р. Внаслідок С.р. від влади було усунуто короля Якова ІІ, який проводив політику спрямовану на відновлення абсолютизму, що не задовольняло буржуазію, джентрі, феодальну верхівку та англіканську церкву. Королем було оголошено Нідерландського принца Вільгельма Оранського, який був змушений прийняти вимоги щодо обмеження влади монарха. С.р. була важливим кроком до встановлення в Англії конституційної монархії.Внаслідок "славної революції" 1689 p. прийнято БІЛЛЬ ПРО ПРАВА, юридич­но закріпив перемогу противників абсолютизму й верховенство парла­менту в системі державних органів, сприяв розвитку конституційної монархії. Білль скасував право короля припиняти дію законів без згоди парламенту, робити з них вилучення, вводити та збирати податки, утри­мувати постійне військо в мирний час. Армія ставала найманою, її чисе­льність установлювалася парламентом, а витрати на утримання війська визначалися палатою общин. Проголошувалися свобода виборів до пар­ламенту, його регулярне скликання, свобода слова, думки та актів у па­рламенті. Будь-які обмеження могли бути запроваджені самим парла­ментом, але не іншим органом. Заборонялися надмірні податки та штрафи, жорстокі та незвичні покарання, конфіскація майна особи до її засудження. Визначався порядок формування суду присяжних. Справи щодо державної зради повинні були розбиратися тільки судом присяж­них. Білль послугував зразком для Білля про права штату Віргінія 1776 p., перших 10 поправок до Конституції США (див.: Білль про права 1789-1791 pp.).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 83; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты