Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок надлишкового тиску вибуху для горючих газів, парії легкозаймистих і горючих рідин.
Читайте также:
  1. II. Розрахунок коротких трубопроводів
  2. III. Розрахунок розгалуженої мережі довгих трубопроводів
  3. А – САР тиску пари на виході з барабану котла; б – САР витрати повітря; в – САР тиску палива; г – САР температури палива; д – САР тиску пари перед форсунками
  4. Вибір і розрахунок внутрішніх освітлювальних мереж
  5. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  6. Визначення надлишкового тиску вибуху для речовин і матеріалів, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.
  7. Визначення тиску()у пресовій голівці
  8. Визначити силу тиску, кут нахилу та точку прикладення рівнодіючої на циліндричну засувку довжиною «b».
  9. Гідравлічний розрахунок теплових мереж
  10. Коментар до статті 269. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин

5. Надлишковий тиск вибуху АР для індивідуальних горючих речовин, я
складаються з атомів С, Н, О, N. СІ, Вг, І, Р визначається за формулою:

де Ртах — максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної : пароповітряної суміші у замкнутому об'ємі, що визначається експериментально і за довідковими даними; у разі відсутності даних допускається приймати Ртах рівк 900 кПа;

Ро — початковий тиск, кПа (приймається рівним 101 кПа);

т — маса горючого газу (ГГ) або парів легкозаймистих (ЛЗР) і горючі рідин (ГР), що надійшли в результаті розрахункової аварії у приміщення розраховується для ГГ за формулою 8.5, а для парів ЛЗР і ГР за формуло 8.10, кг;

z — коефіцієнт, що характеризує ступінь участі горючої речовини в утвореі вибухонебезпечної суміші; розраховується за характером розподілення газів і пв об'ємі приміщення;

VВІЛ — вільний об'єм приміщення, ж3;

рГ п — густина пари чи газу, кг/ж";

ССТ — стехіометрична концентрація ГГ або парів ЛЗР і ГР, % (об.), розраховується за формулою:

 

 

де — стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції горіння;

пс,пн,п0,пх — кількість атомів С,Н,О і галоїдів у молекулі горючої речовини; Кн — коефіцієнт який враховує негерметичність приміщення і неадіабатичність процесу горіння.Допускається приймати Кн рівним 3.

Таблиця 8.2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты