Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення надлишкового тиску вибуху для речовин і матеріалів, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Cклади пально-мастильних матеріалів, пiноутворювача i порошку
  3. А – САР тиску пари на виході з барабану котла; б – САР витрати повітря; в – САР тиску палива; г – САР температури палива; д – САР тиску пари перед форсунками
  4. Агрегатний стан речовини - газ
  5. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  6. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  7. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  8. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  9. Бойові отруйні речовини
  10. ВИБІР ТИПУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВОГНЕГАСНИКІВ

19.Розрахунковий надлишковий тиск вибуху АР речовин і матеріалів, здатних
вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним, визначається
за наведеною вище методикою, якщо приймати z = 1, а за величину НT, приймати
енергію, що виділяється при взаємодії (з урахуванням згорання продуктів взаємодії
до кінцевих речовин), або експериментально при випробуваннях. У випадках, коли
визначати величину ΔР неможливо, слід приймати її більшою за 5 кПа.

Визначення надлишкового тиску вибуху для вибухонебезпечних сумішей, що містять гази (пари) і пил.

20. Розрахунковий надлишковий тиск вибуху ΔР гібридних вибухонебезпечних
сумішей, які містять гази (пари) і пил, визначається за формулою:

ΔР = ΔРІ + ΔР2, (8.19)

де ΔР{ — тиск вибуху, розрахований для газу (пари) у відповідності з пунктами 5 і 6;

ΔР2 — тиск вибуху, розрахований для пилу відповідно з пунктом 12. В таблиці 8.4 наведені фізико-хімічні характеристики деяких легкозаймистих та горючих рідин, що використовуються при оцінці вибухопожежонебезпеки об'єктів, на яких застосовуються (знаходяться) ці речовини.

Таблиця 8.4 Фізико-хімічні характеристики деяких легкозаймистих та горючих рідин

 

      Стехіометрична     Тиск  
  Хімічна Молеку- концентрація Сст % (об) Густи- на Інтенсивність насиченої Густи-
Речовина формула речовини лярна маса Стехіометрич­ний коефі- парів, кг/ м3 випаровування, кг/с мН\0-3) пари при 20 °С, кПа на, кг/ м3
      цієнт кисню        
Дцетон сзн6о 58,08 4,91/4 2,0 0,655 24,54 790,8
Бензин 102,2 1,89/10,75 3,5 0,385 10,5
Гас 191,7 1,00/20,75 3,8 0,0072 0,15
Спирт етиловий С2Н5ОН 46,069 6,44/3,00 1,6 0,140 5,87 789,3
Спирт ізопропіловий с3н8о 60,096 4,4/4,5 2,1 0,145 5,87 785,1
Толуол 92,14 2,24/9,0 3,2 0,179 2,97 866,9
Уайт-спірит С,10,,6Н21 147,3 1,26/16,25 4,6 0,016 0,37
Етилцелозольв С4Н,10О2 90,122 3,62/5,5 3,1 0,51
Етилацетат 88,106 3,97/5,0 3,04 0,324 9,85

 Приклад 8.1.Визначити категорію вибухопожежної небезпеки приміщення об'ємом 100 ж3, якщо відомо, що в ньому використовується етиловий спирт і у випадку аварії на підлозі приміщення може розлитися 1,5 літра цієї легкозаймистої рідини. Температура у приміщенні 25 °С.

Для вирішення поставленого завдання скористаємося формулою 8.1, однак спочатку визначимо деякі значення, необхідні для розрахунку.

Маса ти парів етилового спирту, які можуть потрапити у приміщення в результаті аварії становить:

= 0,140 • 10-3 • 1,5 • 3600 = 0,756 кг.

Значення W взято у таблиці 8.4, a та Т прийняті згідно положень 2 г та 2 е пункту 8.1.2.

За табл. 8.4 знаходимо для етилового спирту густину парів = 1,6 кг/м³ та стехіометричну концентрацію Сст = 6,44% (об.).

Тоді можливий надлишковий тиск вибуху становитиме:

 

Оскільки можливий надлишковий тиск вибуху парів етилового спирту в даному приміщенні АР > 5 кПа, а температура спалаху етилового спирту ісп < 28 °С, то за вибухопожежною небезпекою приміщення буде належати до категорії А.Приклад 8.2.Визначити категорію вибухопожежонебезпеки наливної станції, яка складається з ємкостей, що знаходяться під землею та наземного приміщення, в якому встановлені насоси АСВН-80А, продуктивністю І = 30м3/год або 0,0083 мг/с. В ємкостях зберігаються легкозаймисті речовини — ацетон та уайт-спірит, які насосами перекачуються по трубопроводах. Площа наземного приміщення (насосної) становить

Розрахунок проводимо за ацетоном, як за більш вибухопожежонебезпечною

ЛЗР. Кількість ацетону, яка може надійти в приміщення у випадку аварії з обох

частин ушкодженого трубопроводу за розрахунковий час відключення трубопроводів Т = 300 с становить: тптр = 21 • Т = 2 • 0,0083 • 300 = 5 ж3 = 5000 л.

Враховуючи, що 1 л ацетону розливається на площі підлоги 1 ж2, то у випадку аварії вся площа приміщення насосної буде залита ацетоном.

Визначимо масу парів ацетону, що можуть надійти в приміщення насосної у випадку аварії за формулою:

,

де W – інтенсивність випаровування, кг/ с • м2 (табл. 8.4);

Fв — площа випаровування (ж2) ЛЗР, яка потрапила в приміщення у випадку аварії;

Т — час, протягом якого ЛЗР випаровується у приміщення = 3600 с).

т = 0,655 • 10-3 • 108 • 3600 = 254,664 (кг).

Надлишковий тиск вибуху визначаємо за формулою:

Оскільки ΔР=399,7 кПа > 5 кПа, то категорія приміщення (вибухопожежонебезпечна).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 73; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты