Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні показники пожежовибухонебезпечності деяких горючих газів

Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Б) Показники маршу. Особливості здійснення маршу зимою, в горах, зміст бойового наказу
  3. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  4. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  5. В деяких країнах СНД
  6. В основній частині заняття
  7. Вартісні показники операційної діяльності підприємства
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Види рядів динаміки. Показники рядів динаміки
  10. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.

 

 

          Концентраційні Мінімальна 1
№ зп. Назва горючого газу Молеку­лярна маса Густина, кг/м3 (зан. у.) Температура самоспалаху-вання сс), °С межі спалахування, % об"єм. енергія запалювання.!
      НКМ/ВКМ мДж
Аміак 17,03 681,4* 15/28
Ацетилен 26,04 1,177 2,5/81  
Бутан 58,12 2,672 1,8/9,1 0,25
Водень 2,02 0,090 4,0/75 0,017
Етан 30,07 1,356 2,9/15 0,24
Етилен 28,05 1,259 3,0/32 0,12
Метан 16,04 0,717 5,0/15 0,28
Окис вуглецю 28,01 1,250 12,5/74
Пропан 44,09 500,5* 2,1/9,5 0,25
10. Сірководень 34,08 1,539 4,3/46

Примітка:* Густина в зрідженому стані.

Нижню та верхню межу поширення полум'я (спалахування) С суміші кількох горючих речовин при початковій температурі суміші 25 °С можна орієнтовно визначити за формулою Ле-Шателє: (8.21)

де п — кількість горючих компонентів суміші; Ск — концентрація к-то компонента в суміші;

Стк — концентраційна межа (НКМ або ВКМ) поширення полум'я к-го компонента суміші.

Приклад 8.4.Визначити нижню та верхню концентраційні межі спалахування суміші природного газу, до складу якого входять: метан — 80%, етан — 10%, пропан — 5% та бутан —5%.

Знайшовши за табл. 8. 8 НКМ та ВКМ усіх складників природного газу визначаємо за формулою 8.21 його нижню та верхню концентраційні межі спалахування:

об’єм.,

об’єм.

Приклад8.5. Визначити нижню концентраційну межу спалахування в г/м3 розчинника Р-4, який складається з бутилацетату — 12%, ацетону — 26% та толуолу — 62%.

Для розрахунку необхідно перевести концентрації із об'ємних одиниць в масові за формулою 8.20, попередньо визначивши молекулярну масу складників розчинника Р-4 (табл. 8.4) та значення їх НКМ (табл. 8.7):

 

10*92,14*1,3

для толуолу Ст =------------------ — = 53,5 г/м3;

22,4

10*58,08*2,2для ацетону С. =------------- = 57,0 г/м3;

22,4

для бутилацетату СБ

 

г/м³

Наближено нижня концентраційна межа спалахування розчинника Р-4 буде становити

.

Приклад 8.6.Визначити, яка кількість бензину може створити вибухонебезпечну концентрацію у приміщенні, вільний об'єм якого становить VВІЛ = 100 ж3.

Розрахункова кількість парів бензину пг, яка може створити вибухонебезпечну суміш з концентрацією на рівні нижньої концентраційної межі Снкм = 0,76% становить:

або 0,76*3,5=2,66 кг.

де 3,5 кг/' м3 — густина парів бензину (табл. 8.4).

Оскільки густина бензину становить 730 кг/м3, то 2,66 кг бензину в рідкому стані займає об'єм 3,64 л.

Таким чином, 3,64 літра автомобільного бензину може створити в приміщенні з вільним об'ємом 100 м3 вибухонебезпечну концентрацію при умові його повного випаровування.

Приклад 8.7.В приміщенні фарбувального цеху об'ємом Упр = 800 м3 можливе розлиття ацетону, який використовується як розчинник. Для зменшення площі розлиття, а відтак і випаровування ацетону на дільниці приготування та змішування фарби площею 9 м2 підлога виконана на 3 см нижче рівня підлоги цеху. Температура в приміщенні 20 °С.Розрахувати, яка кількість ацетону може створити у приміщенні вибухонебезпечну концентрацію з повітрям і за який час.

Розглянемо критичну ситуацію, коли в результаті відключення електроенергії витяжна вентиляція цеху не працює.

Кількість парів ацетону т, що може створити вибухонебезпечну концентрацію при нижній концентраційній межі спалахування, Снш = 2, 2% (табл. 8.7), становить:

 

м³ або кгде 2 кг/м3 — густина парів ацетону (табл. 8.4).

Визначимо час Т випаровування ацетону при його розлитті в кількості, достатній для утворення вибухової суміші

с, або 1,3 години,

де W— інтенсивність випаровування (табл. 8.4);

F — площа випаровування.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 65; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПОКАЗНИКИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ | Витрата води на зовнішнє пожежогасіння виробничих будівель шириною 60 м і більше
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты