Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержава це -
Читайте также:
  1. Великоморавская держава. Деятельность Кирилла и Мефодия.
  2. Виплата дивідендів та прибутку у товариствах, де держава має корпоративні права.
  3. Гетьманська держава.
  4. Греческий вопрос в отношениях между великими державами
  5. Громадянське суспільство і держава
  6. Громадянське суспільство і держава
  7. Громадянське суспільство і правова держава
  8. Громадянське суспільство і правова держава
  9. Демократична, соціальна, правова держава
  10. Держава без ідеології — що судно без лоції

1 (1).

Запитання:

Нормативне регулювання первісного суспільства містило -

2 (2).

Запитання:

Способами виникнення права в первісному суспільстві були -

3 (3).

Запитання:

Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства?

Тема: "МОДУЛЬ 1-Теоретики держави і права" (3)

 

1 (4).

Запитання:

Головне призначення соціальних норм в первісному суспільстві -

2 (5).

Запитання:

Назвіть представників договірної теорії походження держави і права

3 (6).

Запитання:

Представниками класової теорії походження держави і права були -

Тема: "МОДУЛЬ 1-Звичай" (3)

 

1 (7).

Запитання:

Які ознаки характеризують рід?

2 (8).

Запитання:

Правило поведінки, що історично склалося внаслідок багаторазового повторення і ввійшло в звичку це -

3 (9).

Запитання:

У якому суспільстві регулюють суспільні відносини \мононорми\?

Тема: "МОДУЛЬ 1-Влада первісного суспільства" (3)

 

1 (10).

Запитання:

Правовий експеримент необхідний для:

2 (11).

Запитання:

Можливість впливати на поведінку людей за допомогою волі, авторитету чи насильства це:

3 (12).

Запитання:

Здатність впливати на поведінку людей за допомогою права це:

Тема: "МОДУЛЬ 1-Предмет загальної теорії держави і права" (2)

 

1 (13).

Запитання:

Яке з визначень правильно відображає предмет загальної теорії держави і права?

2 (14).

Запитання:

З яких елементів складається предмет загальної теорії держави і права?

Тема: "МОДУЛЬ 1-Відмінність загальної теорії держави і права від інших юридичних наук" (3)

 

1 (15).

Запитання:

Як співвідносяться предмет і метод загальної теорії держави і права?

2 (16).

Запитання:

Чим наука загальна теорія держави і права відрізняється від інших навчальних дисциплін?

3 (17).

Запитання:В чому відмінність загальної теорії держави і права від інших галузевих юридичних наук?

Тема: "МОДУЛЬ 1-Методологія загальної теорії держави і права" (3)

 

1 (18).

Запитання:

Які функції виконує наука загальна теорія держави і права?

2 (19).

Запитання:

Що означає визначення:\Система методів, способів і прийомів дослідження, знання про них\?

3 (20).

Запитання:

Поняття \система наукових методів загальної теорії держави і права\ це методологія, що -

Тема: "МОДУЛЬ 1-Функції загальної теорії держави і права" (3)

 

1 (21).

Запитання:

Що вивчають галузеві юридичні науки?

2 (22).

Запитання:

Які функції виконує наука загальна теорія держави і права?

3 (23).

Запитання:

Які функції виконує наука загальна теорія держави і права?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Форма державного правління" (4)

 

1 (24).

Запитання:

Яка форма держави визначається як сукупність прийомів, методів і способів, за допомогою яких здійснюється державна влада?2 (25).

Запитання:

На які види поділяються держави за формою державного правління?

3 (26).

Запитання:

На які види поділяються форма державного правління?

4 (27).

Запитання:

За якою основною ознакою монархії відрізняються від республік?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Монархія" (4)

 

1 (28).

Запитання:

Порядок утворення та організації вищих органів державної влади - це:

2 (29).

Запитання:

Чим може бути обмежена влада монарха?

3 (30).

Запитання:

може бути обмежена влада монарха?

4 (31).

Запитання:

Як називається форма правління, при якій глава держави отримує посаду в спадщину?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Функції загальної теорії держави і права" (1)

 

1 (32).

Запитання:

Що вивчають галузеві юридичні науки?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Відмінність загальної теорії держави і права від інших юридичних наук" (1)

 

1 (33).

Запитання:

З яких елементів складається предмет загальної теорії держави і права?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Методологія загальної теорії держави і права" (1)

 

1 (34).

Запитання:

Які функції виконує наука загальна теорія держави і права?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Влада первісного суспільства" (1)

 

1 (35).

Запитання:

Що таке методологія загальної теорії держави і права?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Звичай" (1)

 

1 (36).

Запитання:Здатність впливати на поведінку людей за допомогою права це:

Тема: "МОДУЛЬ 2-Теоретики держави і права" (1)

 

1 (37).

Запитання:

Головне призначення соціальних норм в первісному суспільстві -

Тема: "МОДУЛЬ 2-Право в первісному суспільстві" (1)

 

1 (38).

Запитання:

Які соціальні норми регулювали відносини в первісному суспільстві?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Держава" (3)

 

1 (39).

Запитання:

Теологічну теорію сповідував -

2 (40).

Запитання:

Суверенна, універсальна організація політичної влади, що має свою територію, законодавство, апарат примуса і стягує податки - це:

3 (41).

Запитання:

Держава має -

Тема: "МОДУЛЬ 2-Поняття -держава-" (3)

 

1 (42).

Запитання:

Держава має -

2 (43).

Запитання:

Держава це -

3 (44).

Запитання:

Держава характеризується -

Тема: "МОДУЛЬ 2-Ознаки держави" (3)

 

1 (45).

Запитання:

Як називається властивість держави, що виражається у верховенстві державної влади усередині країни і її незалежності зовні?

2 (46).

Запитання:

Яка ознака держави є найголовнішою?

3 (47).

Запитання:

Якими ознаками характеризується держава?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Характерні риси держави" (3)

 

1 (48).

Запитання:

Суверенітет держави це -

2 (49).

Запитання:

Назвіть ознаку, що не відноситься до ознак держави

3 (50).

Запитання:

Назвіть ознаку, що не відноситься до ознак держави

Тема: "МОДУЛЬ 2-Типологія держав" (4)

 

1 (51).

Запитання:

Властивість державної влади, що виражається у визнанні соціумом цієї влади та здатності пануючих переконати підвладних у справедливості своїх вимог?

2 (52).

Запитання:

Сукупність взаємозалежних ознак держави, що відповідають визначеній соціально-політичній структурі суспільства - це:

3 (53).

Запитання:

З позицій якого підходу до типології держав виділяють рабовласницькі, феодальні, капіталістичні (буржуазні) і соціалістичні держави?

4 (54).

Запитання:

Що виступає критерієм типології держави з позиції формаційного підходу?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Влада в державі" (4)

 

1 (55).

Запитання:

Яка ознака не відноситься до держави?

2 (56).

Запитання:

Чим характеризується організація політичної влади?

3 (57).

Запитання:

Верховенство державної влади це -

4 (58).

Запитання:

Чим відрізняється \політична влада\ та \державна влада\?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Поняття функцій держави" (3)

 

1 (59).

Запитання:

Який підхід до типології держави ґрунтується на духовно-моральних і соціально-культурних факторах розвитку суспільства?

2 (60).

Запитання:

Основні напрямки діяльності держави з вирішення задач, що стоять перед ними - це:

3 (61).

Запитання:

Яка ознака безпосередньо не відноситься до характеристики економічної функції держави?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Види функцій держави" (3)

 

1 (62).

Запитання:

Які фактори є вирішальними у визначенні спрямованості діяльності держави?

2 (63).

Запитання:

На які різновиди поділяються функції держави в залежності від видів державної влади?

3 (64).

Запитання:

За якою підставою функції держави поділяються на внутрішні і зовнішні?

Тема: "МОДУЛЬ 2-Предмет загальної теорії держави і права" (1)

 

1 (65).

Запитання:

Яку теорію походження держави і права розробляли Арістотель, Р.Фільмер, Н.К.Михайлівський?

Тема: "МОДУЛЬ 3-Недемократичний державно-правовий політичний режим" (1)

 

1 (66).

Запитання:

Який режим характеризується рівноправністю громадян, багатопартійністю, змінюваністю центральних і місцевих органів державної влади?

Тема: "МОДУЛЬ 3-Демократичний державно-правовий політичний режим" (2)

 

1 (67).

Запитання:

Система методів та засобів здійснення політичної влади -

2 (68).

Запитання:

На які види поділяються держави за формою державно-правового політичного режиму?

Тема: "МОДУЛЬ 3-Форма державно-правового політичного режиму" (1)

 

1 (69).

Запитання:

Тимчасове утворення самостійних держав для досягнення визначеної мети -

Тема: "МОДУЛЬ 3-Конфедерація як державно-територіальний устрій" (1)

 

1 (70).

Запитання:

Чим федерація відрізняється від конфедерації?

Тема: "МОДУЛЬ 3-Федерація як державно-територіальний устрій" (1)

 

1 (71).

Запитання:

Чим може бути обмежена влада монарха?

Тема: "М4_Поняття права" (3)

 

1 (72).

Запитання:

Сукупність усіх діючих у даній державі юридичних норм - це

2 (73).

Запитання:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты