Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 7. Багатоаспектність реалізації права
51. (Поняття та основні ознаки правових відносин: Правові відносини як форма існування й реалізації прав та обов’язків. Співвідношення норм права та правових відносин. +

52. Склад (структура) правових відносин: Матеріальні та юридичні аспекти змісту правовідносин. Основні елементи складу правовідносин. Суб’єктивне право: поняття, ознаки. Юридичний обов’язок: поняття, ознаки, види.)

53. Суб’єкти правовідносин: Правосуб’єктність фізичних осіб. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність. Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичних осіб. Види юридичних осіб. Колективні суб’єкти правових відносин. Держава як суб’єкт правових відносин.

54. Об’єкти правових відносин: поняття, види: Матеріальні та нематеріальні об’єкти правових відносин. Концепції об’єкта правових відносин.

55. Юридичні факти: поняття, види: Класифікація юридичних фактів. Види юридичних фактів за правовими наслідками. Види юридичних фактів за вольовою ознакою. Поняття та види правових презумпцій. Юридичний (фактичний) склад.

56. Реалізація права: поняття, види: Класифікація форм реалізації права. Поняття форми безпосередньої реалізації права. Види форм безпосередньої реалізації права.

57. Застосування юридичних норм: Поняття, ознаки. Застосування права як вид індивідуального (піднормативного) регулювання. Підстави застосування юридичних норм.

58. Основні стадії правозастосовного процесу: Правова кваліфікація фактичних обставин. Принципи застосування норм права. Достовірність та точність норми права, що застосовується.

59. Акт застосування права: поняття і ознаки: Види актів застосування права за юридичними наслідками, за формою зовнішнього прояву (письмові, усні, конклюдентні). Відмінність актів застосування права від нормативно-правових актів.

60. Поняття тлумачення норм права, його основні види: З’ясування та роз’яснення змісту юридичних норм (їх окремих елементів). Класифікація тлумачення норм права. Види тлумачення юридичних норм за суб’єктом.

61. (Офіційне тлумачення юридичних норм: поняття, види: Юридична природа офіційного тлумачення правових норм. Легальне, автентичне тлумачення правових норм. Нормативне та казуальне тлумачення правових норм. Офіційне тлумачення закону. +

62. Неофіційне тлумачення норм права, поняття, види: Доктринальне тлумачення правових норм та його значення для правозастосування (значення науково-практичних коментарів, результатів дослідження права: дисертації, статті, монографії й т.ін.). Професійне та побутове тлумачення норм права.)

63. Види тлумачення норм права за обсягом: Буквальне тлумачення. Поширювальне тлумачення. Обмежувальне тлумачення.

64. Засоби тлумачення норм права: поняття, види: Граматичне (філологічне, семантичне, лінгвістичне) тлумачення норм права. Логічне, історичне, телеологічне тлумачення правових норм.

65. Акти тлумачення права: поняття, види: Поняття інтерпретаційного правового акту. Основні риси та юридична природа інтерпретаційних правових актів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты