Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 3. Держава як соціальний інститут.
15. Виникнення держави:Організація влади у первісному суспільстві. Виникнення європейських держав. Особливості виникнення східних держав. Відмінність влади первісного суспільства від публічної влади в державі. Наукові концепції (теорії) виникнення держави.

16. Поняття держави, її основні ознаки:Функціональне призначення елементів держави: населення, територія, публічна влада, апарат державної влади, апарат державного примусу, податкова система, система законодавства. Суверенітет як ознака держави, його внутрішня і зовнішня сторони. Народний суверенітет. Національний суверенітет.

17. Типологія держав:Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держави. Особливості держав у межах одного типу. Характеристика особливостей держав рабовласницького, феодального, буржуазного соціалістичного та постсоціалістичного суспільства.

18. Сутність держави:Поняття сутності держави, еволюція сутності держави у процесі історичного розвитку та функціонування держави. Держава соціально-демократичної орієнтації.

19. Форма держави, її поняття, структура:Форма державного устрою. Форма державного правління. Форма державного (політичного) режиму.

20. Форма державного устрою:Унітарна держава. її основні ознаки. Автономія в унітарній державі. Особливості України як унітарної держави. Федеративна держава. Види федерацій. Конфедерація: поняття та ознаки. Історична доля конфедерації. Співдружність держав (регіональні, економічні, політичні, військові та інші союзи, асоціації, об’єднання тощо).

21. Форма державного правління: Особливості класифікації форм державного правління. Види монархічних форм правління. Сучасні види монархії. Особливості абсолютних та обмежених монархій. Види республіканських форм правління (парламентська, президентська, змішана республіка), критерії їх розрізнення. Форма правління в Україні.

22. Форма державного (політичного) режиму:Державний (політичний) режим: поняття, види. Демократичний політичний режим: поняття, різновиди, основні ознаки. Основні форми та інститути демократії. Антидемократичний режим: поняття, основні ознаки, різновиди. Тоталітарна та авторитарна форми державного політичного режиму.

23. Система державних органів в Україні:Поняття державного органу, його ознаки. Види державних органів. Державна служба. Посада. Посадові, службові особи: поняття, класифікація.

24. Механізм держави, його поняття, структура:Співвідношення понять «механізм держави» і «апарат держави». Місце і роль у механізмі держави державних органів. Місце і роль у механізмі держави державних установ, підприємств, організацій.

25. Місцеве самоврядування в Україні:Поняття місцевого самоврядування в Україні. Суб’єкти місцевого самоврядування в Україні. Співвідношення системи державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні.

26. Поняття та класифікація функцій держави:Функції сучасної української держави та її державних органів. Правові форми здійснення державою своїх функцій. Правотворча, правозастосовна, судова, контрольно-наглядова та установча правові форми діяльності держави.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты