Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 2. Держава, право, особа, суспільство.
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

Кафедра теорії і історії права

Дисципліна: Теорія держави і права (МОДУЛЬ І): загальний курс

Заочна форма навчання ( 2011-2012 навчальний рік)

 

Теорія держави та права – одна з юридичних наук, та нормативно-навчальна дисципліна котра в їх системі займає провідне місце. Предмет теорії держави та права - основні і загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави та права. Це ті закономірності, котрі притаманні різним державам, різним галузям права, різним системам права, усім типам держави і права. У видовому розмаїтті основних і загальних закономірностей державно-правової дійсності розрізнюють закономірності котрі характеризують виникнення держави і права, зміну їх історичних типів, сутність держави і права, ознаки держави і права, механізм та функції держави, принципи демократії, законності та правопорядку, принципи та функції права, межі правового регулювання тощо. Понятійний апарат теорії держави і права - це система основних понять юриспруденції.

Згідно з навчальним планом на вивчення теорії держави і права (Модуль I: загальний курс виділяться 288 години (8 кредитів) з них 72 години на написання курсової роботи, аудиторних 18 годин (10 лекцій, 8 семінарів). Підсумковий контроль: захист курсової роботи та екзамен

Навчальна програма (витяг)

Розділ 1. Теорія держави та права в системі юридичних наук.

1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна:Предмет, місце в системі юридичних наук і дисциплін. Мета, завдання вивчення. Методологія, структура. Методологічна, гносеологічна, евристична, онтологічна, прогностична, ідеологічна, політична та інші функції теорії держави і права. Бібліографія.

Розділ 2. Держава, право, особа, суспільство.

2. Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки:Умови формування громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності. Взаємодія громадянського суспільства і держави.

3. Поняття політичної системи суспільства, її структура: Місце держави в політичній системі суспільства. Державна влада, політичні партії, комерційні і некомерційні об’єднання громадян, правова основа їх взаємодії.

4. Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади: Поняття соціальної влади.Держава і влада церкви. Державна влада і влада засобів масової інформації.

5. Правовий статус людини та громадянина: поняття, структура: Поняття „людина", „особа", „громадянин". Правовий статус людини та громадянина за Конституцією України.

6. Права людини: поняття, ознаки, види: Основні міжнародно-правові документи у сфері прав людини. Класифікація прав людини.

7. Поняття та основні ознаки правосвідомості: Предмет відбиття правосвідомості. Зв’язок правосвідомості зі знанням права, ставленням до права, юридично значущою поведінкою.

8. Структура та функції правосвідомості особи: Основні елементи правосвідомості особи. Функції правосвідомості особи: пізнавальна, оцінна, регулятивна.

9. Види правосвідомості: Теоретична правосвідомість, професійна правосвідомість, побутова правосвідомість. Вплив правосвідомості на законотворчу та правозастосувальну діяльність.

10. Взаємодія правосвідомості і права: Роль правосвідомості в правотворчості. Роль правосвідомості в реалізації права.

11. Правова культура особи: поняття, структура: Поняття правової культури суспільства. Поняття правової культури особи. Структура правової культури особи. Поняття правового виховання та його механізми.

12. Поняття та основні ознаки правової держави: Принцип розподілу державної влади на виконавчу, законодавчу і судову. Україна як правова держава. Система стримувань та противаг, передбачена Конституцією України.

13. Поняття та основні ознаки демократичної держави: Україна як демократична держава. Демократизація громадського і державного життя. Поняття і роль опозиції в парламенті і громадянському суспільстві. Інститут Президента України його вітчизняні витоки і сучасність. Теорія і практика розвитку українського парламентаризму.

14. Поняття та основні ознаки соціальної держави: Україна як соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты