Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 6. Правотворчість та її результати
38. Поняття і основні ознаки правотворчості: Організаційно-методичний аспект, інтелектуальна та вольова сторони, фінансове та матеріальне-технічне забезпечення правотворчості.

39. Види (класифікація) правотворчості: Правотворчість державних органів. Санкціонована правотворчість. Делегована правотворчість: її переваги і недоліки. Первинна, поточна та кодифікаційна правотворчість. Принципи правотворчої (законодавчої) діяльності в Україні.

40. Законодавчий процес, його стадії: Законодавча ініціатива (право законодавчої ініціативи та форми її реалізації). Основні стадії законодавчого процесу. Регламент законодавчого процесу. Оприлюднення та набуття чинності нормативно-правових актів (законів) за законодавством України.

41. Правотворча техніка як вид юридичної техніки: Поняття правотворчої техніки. Юридична термінологія. Мова закону. Законодавча стилістика. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки.

42. Поняття та види форм (джерел) права: Правовий (судовий, адміністративний) прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав людини, їх місце в правовій системі України. Правовий звичай, його основні ознаки. Нормативно-правові договори: міжнародні та інші. Правова доктрина як джерело права.

43. Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки: Види нормативно-правових актів. Закони та підзаконні нормативно-правові акти. Види правових актів.

44. Закон, його поняття, основні ознаки та види: Класифікація законів в Україні. Конституція держави - основа правової системи суспільства. Багатозначність терміна «закон». Верховенство закону.

45. Підзаконний нормативно-правовий акт, його поняття, основні ознаки та види: Система підзаконних нормативно-правових актів. Нормативно-правові акти глави держави. Нормативно-правові акти уряду. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади. Нормативно-правові акти місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Локальні нормативно-правові акти. Акти Конституційного Суду України, їх юридична природа.

46. Судовий прецедент як джерело (форма) права:Поняття судового прецеденту. Прецедент не право. Прецеденти Європейського Суду з прав людини, їх роль та місце в правовій системі України.

47. Чинність нормативно-правових актів: Чинність нормативно-правових актів у часі. Чинність нормативно-правових актів у просторі . Чинність нормативно-правових актів за колом осіб.

48. Система законодавства: поняття, структура: Поняття „законодавство". „Вертикальна" та „горизонтальна" структура системи законодавства. Співвідношення системи права та системи законодавства.

49. Систематизація законодавства: поняття, форми: Кодифікація, інкорпорація та облік законодавства. Звід законів, систематичне зібрання законодавства тощо. Кодифікація законодавства в Україні, її головні напрямки та форми.

50. Співвідношення міжнародного та національного права: Співвідношення міжнародного та національного права України. Співвідношення міжнародних договорів України та національного законодавства України. Теорії співвідношення міжнародного та національного права.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты