Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змiстовий модуль 1. 4 страница
Коломийки / Передм. Шумади Н.С. - К.: Наук, думка, 1969- - 603 с.

Колесса Ф. Українські народна пісня у найновішій фазі свого розвитку // Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970.

Копаниця Л.М. Пісенні жанри українського фольклору: Навчальний посібник. – К., 2004.

Костомаров М. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преемущественно в связи с народною поэзиею // Костомаров М. Слов'янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. - К.: Либідь, 1994.- С.257-279.

Колесса Ф. Українська народна словесність. - Едмонтон, 1983. - С94-113.

Комариця Мар’яна Християнсько-міфологічна інтерпретація символу крила в українській поезії // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 58-61.

Коцаренко Т. Збірка українських народних пісень в упорядкуванні Амвросія Луцький Ю. Семантика слова Україна в давніх народних піснях // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 19-23.

Наймитські та заробітчанські пісні / Вступ. ст. Грици С.Я. - К.: Наук, думка, 1975.-516 с.

Народні думи, пісні, балади / Вступ. ст. Яременко В. - К., 1970. - С.139-280.

Народні перлини. — К, 1971. — 391 с.

Народні пісні в записах Івана Манжури / Упоряд., вступ, стаття і примітки Л.С.Каширіної. - К., 1974. - 351 с.

Народні пісні в записах Павла Тичини / Упоряд. і примітки В.І.Суржі, вступ, стат­тя О.А. Правдюка. - К, 1976. - 178 с.

Народні пісні в записах Степана Руданського / Упор., вступ. стаття і примітки Н.С.Шумади. - К., 1972. - 290 с.

Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Упоряд., вступ стаття і примітки О.І.Дея та В.Г.ПІевчука. - К, 1974. -215с.

Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Упоряд., вструп. стаття і примітки М.В.Гуця. - К., 1972. - 324 с.

Народні пісні на слова Тараса Шевченка. - К., 1961. - 239 с.

Нудьга Г.А. Слово і пісня. -К., 1985

Нудьга Г.А. Українська дума і пісня в світі. – Львів, 1997. – Кн. 1; 1998. – Кн. 2.

Одарченко П. Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст.. // НТЕ. – 1998. № 4. – С.50-54.

Пахаренко В. Слово, що здолало смерть // НТЕ. – 1991. - № 6. – С. 51-55.

Пісні УПА / Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто-Львів, 1996.

Пісні з Галичини / Упор. Береза Р.П., Дацко М.О. - Львів, 1997. - 192 с.

Пісні кохання. -К.,1986

Пісні літературного походження / Упор., вступ, ст. Бойко В.Г., Омельченко А.Ф. -К: Наукова думка, 1978. - 494 с.

Пісні Поділля в записах Насті Присяжнюк. – К., 1976.

Пісні Явдохи Зухи. Записав Г.Танцюра. – К., 1965.

Пісні родинного життя. -К., 1988.

Пісні та романси українських поетів: У 2-х т. - К, 1956. - Т.1. - 348 с. - Т.2. -388 с.

Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня. Нариси-дослідження – К., 1991- - 207 с.

Погребенник Ф. Українські пісні-гімни. – К.: Товариство «Знання» України; МП. «Пам’ятки України», 1992. – 64с.

Потебня А.А. Из лекций по теории словесности // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М., 1976. - С.464-558.

Потебня О.О некоторых символах в словянской народной поэзии // Слово и миф. – М., 1989.

Сергійчик В. Як творилися голодомори 21/23, 32/33 // Українознавство.- Календар-щорічник. – 2002.

Соціально-побутові пісні / Вступ.ст. Хмілевської О. -К.: Дніпро, 1985. - 331 с.

Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра // НТЕ. – 1991. - № 6. – С.31-40.

Стрюк Л. Етнологія України у пісенному фольклорі. – Тернопіль: Астон, 2001. – 400с.

33-й голод. Народна книга. Матеріали. / За ред.. Л.Коваленко, В.Маняк. – К.: Рад. письменник, 1991.

Українські народні пісні / Худож.-оформлювач П.С. Риженко. – Харків: Фоліо, 2003. – 249с.

Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / Упоряд., вступ. стаття та примітки М. Яценка. - К., 1971. - 324 с.

Українські народні пісні в записах З. Доленги-Ходаковського. – К., 1974. - 782 с.

Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / Упоряд., вступ, стаття і приміт. М.К. Дмитренка. - К, 1988. - 311 с.

Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковою / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2003. – 286с.

Українські народні пісні з нотами. Кого люблю – мій буде / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2003. – 287с.

Українські народні пісні з нотами. Чом ти не прийшов / Упор. Г.І.Ганзбург. – Харків: Фоліо, 2002. – 286с.

Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. – К., 1964. – Ч. 1, 1965. – Ч. 2.

Українські народні пісні. Пісні суспільно-побутові. – К., 1967.

Українські пісні в записах Зорана Доленги-Ходаковського. – К., 1974. Українські народні пісні та думи. - К: Т-во «Знання» України, 1992. – 96с.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. – К., 1990.

Українські народні романси / Вступ, ст. Ященко Л. – К.: В-во АН УРСР, 1961. -412 с.

Українські символи / За ред. М. Дмитренка. – К., 1994. - 140 с.

Українські січові стрільці у піснях / Вступ, ст. Левченко О. — Тернопіль, 1991. -112 с.

Українські сороміцькі пісні / Упор., передмова, примітки Л.Д.Киркач. – Харків: Фоліо, 2003. – 287с.

Українські жартівливі пісні / Упор., передмова, примітки М.М.Красикова. – Харків: Фоліо, 2004. – 287с.

Рекрутські та солдатські пісні / Упор., вступ, ст. Правдюк О. - К: Наук. думка, 1974.-624 с.

Чумацькі пісні / Вступ, ст. Дея О.І. - К: Наук думка, 1976. – 462с.

Чумацькі пісні / Встут. ст. Іваницького А. – К., 1989. -247 с.

Шалак Оксана Микола Бєлозерський і його участь у виданні класичної збірки українського фольклору «Народні південноруські пісні» (1854) // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 51-58.

Шевчук О. Натхнений гімн вічній красі та силі української пісні і музики // НТЕ. – 1999. – № 1. – С. 47-54.

Шумада Н.С. Поетична творчість українського народу // Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. - К, 1989. — С.5-18.

Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов’янських народів. -К., 1981с.

Франко І. Володимир Гнатюк Коломийки, Т. 2 // Франко І. Твори: У 50-ти т. -Т.37. - К: Наук, думка, 1982. - С. 147-149-

Франко І. До історії коломийкового розміру // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.39- К.: Наук, думка, 1983. - С.232-242.

Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У 50 т. -Т.26. – К. Наук, думка, 1980. - С.210-253.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.42. - К.: Наук думка, 1984. - С.7-492.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.43. - К.: Наук, думка, 1986. - С.7-354.

Яременко Василь Т.Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 21-29.

 

Тема 17.Народні твори про голодомор 1921-1923рр., 1932-1933рр., 1946-1947рр. в Україні.

1. Розвиток української фольклористики у радянський період.

2. Причини та наслідки голоду в Україні 1921-1923рр., 1932- 1933рр., 1946-1947рр.

3. Збирання та вивчення народних творів про голодомор в українській фольклористиці.

4. Художня природа, жанровий склад та класифікація народних творів про голодомор в Україні 1921-1923рр., 1932-1933рр., 1946-1947рр.

Література

Міський історико-краєзнавчий музей м. Кривого Рогу. – Фонди 13878; 12715; 12709; 12621.

Бокий І. Сіль землі і сталінський горбоконик // Сільські вісті. — 1990. — 31 січня.

Бакланов Н. Голод... // Союз. — 1990 — № 4. — С. 14.

Верига Василь. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. – Київ: Вид. ім. Олени Теліги, 1996.

Голод на Україні (1931—33 рр.) : Документи // Сільські вісті. — 1989. — 26 вересня.

Голод 1921-1923 років в Ук­раїні: Збірник документів і матері­алів. — К.: Наукова думка, 1993.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К.: Політвидав України, 1990.

Голод 1932 – 1933 років на Україні: причини та наслідки. – К.: Наукова думка, 2003.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали / Упор. О.М. Веселова, Т.Т.Гриценко, А.П. Огінська та ін. - Київ - Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коця., 1996.

ДіброваС. Перелом і найстрашніший злочин Сталіна // Наука і суспільство. — 1989. - №1.- №2.

Драга Антон. Розкрилася зем­ля і показалося пекло // Альма­нах. — Джерсі, 1986 (англійською мовою).

ДьяченкоС. Страшный месяц пухнутень // Огонек. — 1989. — № 27.

Заворотный С., Положєвец Б. Операція Голод // Комсомольская правда. — 1990. — 3 февраля.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в до колгоспний період (1921-1929). – Харків, 1991.

Колективізація і голод на Україні 1929-1933. Збірник документів і матеріалів. – К., 1992.

Конквест Р. Жнива скорботи // Дніпро. — 1990. — № 1—5.

Конквест Р. Жнива скорботи Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива розпачу // Всесвіт. — 1990. — № 1—2.

КононенкоО. Біла книга // Дзвін. —1990. — № 2.
Косовський В., Хорунжий Ю. Тра­гедія села Веприк // Жовтень. — 1989. — № 8.

Кульчицький С. Тридцять третій // Сільські вісті. — 1988. — 12 червня.

Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. – К., 1989.- 48с.

Кульчицький С.В. Ціна великого перелому. – К., 1991.

Кульчицький С. Шукати правду. Ска­зати правду // Наука і суспільство. — 1989. — № 7.

Маняк В . Голод: чому і як // Сільські вісті. - 1989. — 11 липня.

Маняк В . Народові повертається історія, а історії — правда // Літературна Україна. — 1989. — 27 липня.

Марочко В. Голодомор в Україні: причини і наслідки (1932-1933). Тексти лекцій. // Освіта. – 1993. – № 1.

Марунчак М. Нація у боротьбі за своє існування в 1932 – 1933 роках в Україні і діаспорі. – Вінніпег, 1985.

Матійко О . Твориться книга - меморіал... // Сільські вісті. — 1989. — 3 січня.

Мельник О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921 – 1923, 1932 – 1933 років на Криворіжжі. – Кривий Ріг, 2003.

Мельник О.О., Балабанов С.В. Історична енциклпедія Криворіжжя. – Том І. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – С.231.

Михайлюта О. Ніхто не зглянувся — ні бог, ні сільрада // Україна. — 1988. — № 41.

Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – 244 с.

Пахаренко В. Голод // Літературна Ук­раїна. — 1988. — № 45.

Пахаренко В. Геноцид // Жовтень.— 1989. — № 1—2.

Потупейко М. Ганя і Степанко: Жмень­ка чорного насіння // Жовтень. — 1989. — № 6.

Савельев В. В поиске истины // Правда Украины. — 1989. — 8 июля.

Сергійчук В. Прелюдія до великої трагедії // Військо України. – 1993. - № 10. – С.113-125.

Смертю смерть подолали: голодомор в Україні 1932 – 1933 років. К., 2003.-352с.

Суходольська Наталія. Трагічні роковини // Народна творчість та етнографія. – 2007. - № 6. – С. 91-93.

33-й голод: Народна книга – Меморіал / Упор. Л.Б. Коваленко, В.А.Маняк. – К., 1991.

Артюр Лідія. Дослідження голоду як культурного феномену // Народна творчість та етнографія. – 2004. - № 3. – С. 83-86.

Білоус Д. Голодомор і колективізація в України та їх відображення в народній творчості // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. – практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.72-75.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27.

Дожилася Україна: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав і прокоментував І. Бугаєвич; Післямова П. Мовчана. – К., 1993.

Дубравін В. Народна творчість про голодомор // Народна творчість та етнографія. – 1993. - № 5-6.

Зубко Л. Буян – острів. Спогади криворіжців – очевидців голоду 1932 – 1933рр. – Кривий Ріг, 1993.

Іваницький А., Пальоний В. Радянська фольклорисика чи радянський фольклоризм? Політика та культура // Родовід. – 1996. – 1 (13). – С. 25-30.

Конончук Т. І. Трагедія голодомору 1932-1933рр. У фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1996.

Охріменко П. «Дума про голод» кобзаря зі Слабожанщини Євгена Мовчана // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. –практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.68-71.

Пахаренко Василь. Слово, що здолало смерть. Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року // Народна творчість та етнографія. – 1991. - № 6.

Скрипка Василь. Виморення голодом Документальні свідчення // Березень. -1993. - № 9-12.

Сокіл Василь. Народна проза про голодомор: питання традиції // Народна творчість та етнографія. – 2007. - №6. – С.87-91.

Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола. - Львів, 2003.-231с.

Федоренко Дмитро. Як же їм хотілося жити… // Освіта. – 2000. – 6-13 грудня.

Чуб Д. Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.-16с.

Шевчук С. Відображення голодомору в народній пам’яті: За фольклорно-етнографічними пам’ятками України // Культура України: Проблеми. Перспективи: Збірник наукових досліджень колективу авт. Рівнен. держ. інституту культури. – Рівне, 1992. – С.65-75.

Міщенко Г.Д. Трагічні уроки історії. Літературно-музична композиція в пам'ять про голод 1933 року // Українська мова і література в школі. – 1991. - № 7.

Тема 18.Художня природа народних творів про голодомор

І. Історія збирання та вивчення народних творів про голодомор вітчизняними та зарубіжними вченими.

ІІ. Хліб як ідеал доброботу, моралі народу та альтернатива голоду в традиційних жанрах фольклору:

1. Образна система паремій тематичного циклу про голод.

2. Функціонально-виховне значення проблеми голоду в пісенних жанрах (думи, родинно-побутові, алегоричні пісні, соціально-побутові балади).

3. Роль голоду як художньої деталі у соціально-побутовій казці.

4. Вираження морально-етичної проблеми голоду в легендах та переказах.

5. Картини голоду як організуючий центр сюжету народних оповідань.

ІІІ. Жанрово-тематичний зміст народних творів про голодомор:

1. Прислів’я та приказки, загадки, анекдоти про етапи радянської політики на селі.

2. Роль гумору, іронії, сарказму в співанках про голодомор.

3. Причина виникнення голоду як основа сюжету «Думи про голод», яку в роки голодомору склав і співав Є.Мовчан.

4. «Плач по кобзарях, мученицькою смертю загиблих», складений сучасним кобзарем М.Будником як прояв «неперервної усної кобзарської традиції» (М.Хай).

5. Особливості поетики голосіння «Туга за братами, як під голод померли», записаного 1976 року В.Дубравіним на Сумщині.

6. Суспільна оцінка трагедії українського народу в чутках, народних оповідях – спогадах, переказах про голодомор.

7. Ідейно-тематичний зміст колискової пісні часів голодомору: «Колискова – 33 року», записана 2008 року студенткою ІІ курсу КДПУ Римою Байрак від своєї бабусі Клавдії Мефодіївни Байрак, 1939 року народження, що проживає в селі Новодмитрівка Апостолівського району Дніпропетровської обл.

ІV. Зв'язок народних творів про голодомор з художньою літературою та їх вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Федоренко Д.Т. Як же їм хотілося жити… // Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – С. 23-34.

Скрипка В.М. Виморені голодом // Народні твори про голодомор: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О.М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – С. 34-47.

ІІ. Подати аналіз народних творів на тему голоду: паремій, казок «Хліб і золото», «Правда і Кривда», «Попеловий коржик», легенд «Чумаки і хрещений Києва», «Виручив з біди», переказу «Довбуш на ярмарку», народних оповідань «Бідна вдова», «Бідна вдова та її син Терешко», «Люди мерли, як мухи восени»

ІІІ. Самостійно здійснити запис народного твору про голодомор.

ІV.Підготувати сценарій проведення фольклорно - літературної композиції: «Щоб пам’ятали…».

Література

Суходольська Наталія. Трагічні роковини // Народна творчість та етнографія. – 2007. - № 6. – С. 91-93.

33-й голод: Народна книга – Меморіал / Упор. Л.Б. Коваленко, В.А.Маняк. – К., 1991.

Артюр Лідія. Дослідження голоду як культурного феномену // Народна творчість та етнографія. – 2004. - № 3. – С. 83-86.

Білоус Д. Голодомор і колективізація в України та їх відображення в народній творчості // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. – практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.72-75.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27.

Дожилася Україна: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав і прокоментував І. Бугаєвич; Післямова П. Мовчана. – К., 1993.

Дубравін В. Народна творчість про голодомор // Народна творчість та етнографія. – 1993. - № 5-6.

Зубко Л. Буян – острів. Спогади криворіжців – очевидців голоду 1932 – 1933рр. – Кривий Ріг, 1993.

Іваницький А., Пальоний В. Радянська фольклорисика чи радянський фольклоризм? Політика та культура // Родовід. – 1996. – 1 (13). – С. 25-30.

Конончук Т. І. Трагедія голодомору 1932-1933рр. у фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – К., 1996.

Охріменко П. «Дума про голод» кобзаря зі Слабожанщини Євгена Мовчана // Найбільший злочин імперії: Матеріали наук. –практ. конференції «Слобожанщина» Голодомор 1932-1933 років». – К., 1993. – С.68-71.

Пахаренко Василь. Слово, що здолало смерть. Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року // Народна творчість та етнографія. – 1991. - № 6.

Скрипка Василь. Виморення голодом Документальні свідчення // Березень. -1993. - № 9-12.

Сокіл Василь. Народна проза про голодомор: питання традиції // Народна творчість та етнографія. – 2007. - №6. – С.87-91.

Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола. - Львів, 2003.-231с.

Федоренко Дмитро Як же їм хотілося жити… // Освіта. – 2000. – 6-13 грудня.

Чуб Д.Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.-16с.

Шевчук С. Відображення голодомору в народній пам’яті: За фольклорно-етнографічними пам’ятками України // Культура України: Проблеми. Перспективи: Збірник наукових досліджень колективу авт. Рівнен. держ. інституту культури. – Рівне, 1992. – С.65-75.

Аврахов І. Як народжуються фальшиві міфи? // Слово і час. – 1993. - № 6.

Барка В. Поезія. Жовтий князь. – К.: Наукова думка, 2000.

Барка В.К. Жовтий князь: Роман / Передм. М. Жулинського. – К.: Дніпро, 1991.

Буян-острів. Літопис нашої біди. Світлій пам’яті багатомільй­онних жертв голодоморів присвя­чується. / За ред. Л.Зубко. – Кривий Ріг, 1995.

Василашко В.Ф. Чи України ти син ? Вірші / Худож. С. Іванов. – К.: Веселка, 1994.

Виноградська Н. Голодомор: поема. – Х.: Оригінал, 2007.

Воля О.Мор: Книга буття України. – К.: Кобза, 2002.

Гончар О. Людина і зброя // Гончар О. Твори: В 7 т. – Т.4. – К., 1987.

Гуцало Є. Сльози божої матері: Повісті / Худож.: М. Агафонова, С. Железняк. – К.: Молодь, 1990.

Денисенко С.Н. Тіні незабутих предків. Документально-публіцистична повість. – Шишаки, 2002.

Дзюба І.Література соціалістичного абсурду (твори українських радянських письменників 30-років про індустріалізацію, колективізацію, розкуркулення, голод) // Сучасність. – 2003. - № 1.

Дімаров А. Самосуд. – К., 1999.

Єфремов С. Щоденники: 1923-1929. – К., 1997.

Загребельний П. Тисячолітній Миколай: Роман: У 2 ч. – Харків, 2001.- Ч.1: Полювання на хлястики.

Загребельний П. Тисячолітній Миколай: Роман: У 2 ч. - Харків, 2001.- Ч.2: Залізні зуби.

Захарченко В. І. Довгі присмерки: Роман. – К.: Акцент, 2002.

Збанацький Ю. Кандьор. – К., 1989.

Єфремов С. Без хліба: Проблема голоду в українському письменстві // Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К., 1993.

Качуровський І. Село в безодні: Поема / Передмова І.Дзюби. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

Кирій І. Голодна весна: Автобіографічна повість. – К.: Молодь, 1993.

Клен Ю. Мандрівка до сонця // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Клен Ю. Попіл імперій // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Клен Ю. Прокляті роки // Клен Юрій (Освальд Бургард). Вибране. – К., 1991.

Кононенко П.П. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Освіта і управління. – 2008. - № 2-3.

Кудрявцев М. Голод – 33 в художній літературі // Слово і час. – 1993. - № 10.

Куліш М. Маклена Граса // Куліш М. Твори: У 2-х томах. – Т.2: П’єси, статті, виступи, документи, листи, спогади. – К., 1990.

Липська К. Тиха полинівка. Оповідання: Голодомор 33-го. Спомини // Дніпро. – 2005.– № 1-2.

Маланюк Є. Поезії. – К.: Український письменник, 1992.

Мицик Ю. Із спогадів про штучний голодомор 1933р. // Кур’єр Кривбасу. – 2002. - № 12.

Підмогильний В. З життя будинку // Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи. – К., 1991.

Руденко М. Хрест: Поема. – К.: Смолоскип, 1996.

Самчук У. Марія. – Мюнхен, 1939.

Самчук У. Марія: Хроніка одного життя. Роман. – Київ: Укр. письменник, 2000.

Стельмах М. Чотири броди. – К., 1979.

Славутич Я. Голодомор в українській літературі Заходу // Слово і час. – 1991. - № 7.

Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ ст.: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації. Дисертація кан. філ. наук 10.01.01. – К., 2006.

ТичинаП. Твори: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1990.

Хандрос Б.Н. Смертні листи: Документальна повість. – К.: Дніпро, 1993.

Хондрос Б. Мор: Документальна повість // Вітчизна. – 1990. - № 7.

Хропач Г. Під хрестом: повість – реквієм. – Хмельницький, 1993.

Чуб Д. Відлуння великого голоду в спогадах очевидців і в українській літературі. – Торонто, 1984.

Якубовський М. Покликаний Богом: Про книгу О.Волі «Мор» // Вітчизна. – 2004.– № 11-12.

Янко Д. Меморіал народної скорботи і пам’яті: Публіцистика // Дніпро. – 2004.– № 3 – 4.

Баннік В. «У пам’яті потомленій сплива святої правди голос наш»: Сценарій тематичного театралізованого вечора пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. // Українська культура. – 1991. - №3.

Вайцеховський Ю. 1933: віч-на-віч зі смертю: (спогади свідків) // Історія в школі. – 2007.- № 11-12.

Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія через призму сучасної демографічної статистики // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - № 1.

Кісіленко С. Урок – реквієм «Голод 1932-1933 рр. в Україні» // Історія в школах України. – 2002. - № 6.

Кожем’яка О. Трагедія України 1932-1933 рр. // Освіта України. – 1998. - № 48 (25 листопада).

Кульчицький С. Голодомори в радянській Україні: схожість та відмінність // Історія в школах України. – 1998. - № 3.

Лопушинський І. Жнива скорботи. Вечір-реквієм до 70-р. штучного голоду-геноциду в Україні // Дивослово. – 2003. - № 6.

Кузьменко О. На голод пішли свідомо. Голод 1932-1933 рр. // Освіта: Спецвипуск – підручник. – 1993. - № 1.

Кульчицький С. Політика Кремля щодо України // Історія в школах України. – 2008. - №3.

Кульчицький С. Правда про голодомор необхідна, аби не поверталося минуле // Освіта України. – 1999. - № 48-49.

Кульчицький С. Курс на колективізацію // Історія в школах України. – 2008. - № 8-9.

Кульчицький С. Сталінський геноцид в Україні (Як осмислювали голодомор) // Історія в школах України. – 2006.

Маковійчук І.М. Голод 1946-1947 рр. в Україні // Сторінки історії України ХХ століття. Посібник для вчителя / За ред. С.В. Купочицького. – К., 1992.

Мацько В. Сенс життя: людина і світ на тлі предметності / Голодомор в Україні // Дивослово. – 2008. – №11.

Міщенко Г.Д. Трагічні уроки історії. Літературно-музична композиція в пам’ять про голод 1933 року // Українська мова і література в школі. – 1991. - № 7.

Мороз І., Мороз П. Голод 1921-1923 років на Україні // Історія в школі. – 2003. - №11-12.

Пахаренко В. На­род супроти більшовизму: (Ознайомлення учнів з українським фольклором про голо­домор) // Українська мова і література в школі. – 1993.- № 5-6.

Прокоза М. З історії голодомору: як вимирало село Фурси // Історія в школі. – 2007. - № 11-12.

Рященко Д.С. Голодомор 1932-1933 рр.: розукраїнення нації. Як бачили найтяжчу трагедію в історії українського народу за кордоном // Рідна школа. – 1993. - № 8.

Савченко М. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Вивчення теми в позаурочній діяльності // Історія України. - 2008. – № 13.

Савченко М. 70-річчя голодомору в Україні. Методичні поради до проведення заходів пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні // Історія України. -2003. - № 3 (січень).

Сергійчук В. Кричала криком Україна голодного 1932 року (Голод 1932-1933 рр.) // Освіта. – 1994. - № 9-10.

Скоморовська Н. Історія в літературі: Система уроків для старшої школи: 11 клас. В.Барка «Жовтий князь», У.Самчук «Марія» // Українська мова та література. – 2006.– № 6, № 8.

Список літератури про голодомор 1932-1933 років на Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1993. - № 14.

Табачник Д.В. Голодомор: навчати, пам’ятати, досліджувати // Урядовий кур’єр. – 2003.– № 87. – 15 травня.

Тимощук Н. «Зойк мого розпачу» Тема голодомору у творчості українських письменників ХІХ ст.: У.Самчука, О.Мак, О.Кобця, В.Чапленка та ін. // Українська мова та література. – 2006.– № 3 – 4.

Щербакова Л.М. Голод 1932-1933 рр. в Україні // Все для вчителя. – 2001. - № 32

Тема 19.Сучасний фольклор

І. Фольклор як спeцифiчна форма суcпiльної cвiдoмocтi та дiяльнoстi, йoгo сyтнicна пpирода та основнi фyнкцiї.

1. Oсновнi сучacнi пiдxoди до визначення поняття «фольклор».

2. Динaмiха розвитку фольклорного процесу: арxaїчий, класичний, новiтнiй фольклор (за С. Неклюдовим).

ІІ. Урбанізація і глобалізація як основні причини поступального занепаду традиційної духовної культури.

1. Традиційний фольклор у міському побуті як екзотика.

2. Відродження селянських традицій у сучасному побуті.

ІІІ. Основні віхи процесу формування постфольклору, його вивчення науковцями в ХХ – на початку ХХІ ст.

ІV. Дискусійні проблеми жанрової ідентифікації текстів-новотворів:

1. Фольклорна творчість міських субкультур (торговий, армійський, кримінальний (блатний), туристський, майданний фольклор).

2. Святкові календарні цикли міського населення (язичницькі, християнські, радянські, новоукраїнські, світові).

3. Старе й нове у весільному обряді: міфологічні витоки та культурні нашарування.

4. Сучасні домашні свята та оказіональні ритуали.

5. Різножанрові функціонально-тематичні фольклорні комплекси (політичний, дорожній, застольний фольклор тощо).

6. Жанровий склад студентського фольклору.

7. Жанрове розмаїття сучасної стереотипної неказкової прози (міфологічна, історична, мемуарна, топографічна, есхатологічна).

8. Сучасні забобони: прогностично-магічний фольклор.

9. Види та жанри писемного фольклору (графіті, автомобільні написи, написи в маршрутках, кругові листи, мобільні вітання, письмові благопобажання, мережений фольклор).

ІV. Збирання та вивчення сучасного фольклору в школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Неклюдов С.Ю. Фольклор современного города // Совр. городской фольклор. – М., 2003; або Неклюдов С.Ю. Несколько слов о «постфольклоре»// http: // www. Ruthenia. ru/ folklore/postffolk. htm

ІІ. Подати визначення жанрів новітнього фольклору. Підібрати приклади, вміти їх аналізувати.

ІІІ. Самостійно здійснити запис твору новітнього фольклору.

ІV. Здійснити повідомлення на теми:

  1. Ініціальна природа армійських обрядів переходу.
  2. Оказіональна складова «фанівського» фольклору.

IV. Підготувати тексти студентських легенд, прослідкувати наративну специфіку та традиційні мотиви у них.

V. Доберіть фактичний матеріал для участі у дискусії «Жанрова складова студентського фолькдлору».

VI. Проаналізувати фанівський фольклор, дібраний самостійно.

VII. Здійснити реферативне повідомлення на тему: «Сімейні меморати: новотвір чи традиція?»


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты