Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми практичних занять.
Назва теми Кiлькiсть
з/п   годин
Фольклор – синкретична галузь антропологічного знання
Відгомін світоглядних уявлень і вірувань в українському фольклорі
Календарно- обрядовий фольклор
Український казковий епос
Українська історична проза
Дума як самобутній жанр народної творчості українців
Українські народні ліричні пісні
Художня природа народних творів про голодомор
  Разом

Самостійна робота

.№ Назва теми Кiлькiсть
з/п   годин
Родинно-обрядовий фольклор
Український дитячий фольклор
Малі жанри фольклору
Епічні пісні українського народу
Поетичні особливості українських баладних пісень
Сучасний фольклор
  Разом

Iндивiдуальнi завдання

  Завдання Форма звітності і контролю
І. Подати відповіді на тематичні запитання до кожного практичного заняття   Конспект  
ІІ.Підготувати альбом «Фольклор рідного краю» Науково-пошукова робота
ІІІ. Систематичне ведення словника фольклористичних термінів Словник

Методи навчання

Викладання курсу передбачає використання таких методів навчання:

- Лекція – візуалізація, проблемна, інформація із застосуванням технології колектив­но-індивідуальної мислительної діяльності, що досягаються шляхом вико­ристання методів колективної розумової діяль­ності (КРД) з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;

- самостійна робота студентів передбачає роботу з джерелами Інтернет, опрацювання текстуального матеріалу, складання детального, опорного конспекту, оформлення звітів, з подальшим написанням рефератів, курсових, кваліфікаційних робіт;

- на практичних заняттях використовуються інтерактивні інноваційні технології, зокрема розв'язування проблемних зав­дань, колективні творчі завдання, робота творчих наукових лабораторій.

 

Методи контролю

Для отримування відповідного рівня кваліфікації – бакалавра, необхідно опанувати програмний матеріал базового курсу «Українська народна словесність», який передбачає використання ряду контролю:

- поточний: (контрольні запитання, тестові завдання, вправи, задачі для різних видів контролю на лекціях, практичних заняттях);

- рубіжний (контрольні завдання для рубіжної контрольної роботи);

- підсумковий, що здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (для комплексної контрольної роботи, заліку).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты