Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


усної народної творчості
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

Міфологія і фольклор. Основні світоглядні системи

Українського фольклору

Тема 1.

Школи фольклористики

 

План

1. Фольклористика в її стосунках до інших наук.

2. Функції фольклору в житті народу.

3. Розвиток фольклору на сучасному етапі (ХХ – поч. ХХІ ст.).

4. Школи у фольклористиці.

Література:

1. Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. – К., 1975.

2. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К., 1975.

3. Грица С. Мелос української народної епіки. – К., 1979.

4. Грица С. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000.

5. Грицай М. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983.

6. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

7. Лановик М., З. Українська усна народна творчість. – К., 2006.

8. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. – К., 2003.

9. Франко І. Дві школи в фольклористиці. Твори у 50-тт. Т. 29.

10. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Львів, 1910.

11. Цапенко І. Фольклористика першої третини ХІХ ст. В кн..: Українська народна поетична творчість. – К., 1956.

 

Тема 2

Культи й міфологія давніх слов’ян

 

План

1. Етнічна віра українців (прадавні вірування, культи).

2. Український Олімп.

3. Поняття про духів, демонів, демонологію.

4. Назви широковживаних в обрядах і побуті українців дерев, трав і кущів, їх символіка.

5. Культи днів тижня.

Література:

1. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

2. Лозко Г. Українське язичництво. – К., 1994.

3. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: історико-релігійна монографія. – К., 1992.

4. Кравців Б. Митрополит української землі // Історія української культури. – К., 1993. – 1 зшиток.

5. Космос древньої України. – К., 1992.

6. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1999.

7. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

Тема 3

Замовляння. Ворожіння

 

План

1. Прадавня магія. Функції та засоби.

2. Вечорниці й досвітки як форми традиційних розваг молоді.

3. Магічний та розважальний характер танців.

4. Магічна функція слова і дійства ворожінь.

5. Замовляння. Типи замовлянь.

6. Класифікація замовлянь. Релігійні образи в замовляннях.

 

Література:

1. Сементовский К. Замечания о праздниках малороссиян. – Харьков, 1843.

2. Сумцов М. Культурные переживания. – К., 1890.

3. Зяблюк Н. Вечорниці // Радянська школа. – 1989. – № 2-4.

4. Українські замовляння. – К., 1993.

5. Українські чари. / Таланчук О.М. – К., 1992.

6. Сухобрус Г.С. Замовляння // Українська народна поетична творчість: У 2 кн.: -К., 1958. – Кн. 1. – С. 224-235.

7. Москаленко М.Н., Новикова М.О. Українські замовляння. – К., 1993.

8. Вербальна магія українців.// Вступ.сл. Л.Дунаєвська; авт.передм. О.Павлов; упорряд. Та приміт. Т.Полковенко, В.Фісун. – К., 1998.

 

 

Змістовий модуль ІІ

Жанрова специфіка

усної народної творчості

 

Тема 4

Цикли календарно-обрядової поезії (літні, осінні, зимові, весняні).

План

1. Тематично-художні цикли.

2. Зимовий цикл календарно-обрядової поезії. (Колядки та щедрівки, їх тематика, ідейно-художня система, поетична символіка).

3. Поділ веснянок за часом виникнення та функціонуванням.

4. Мотиви поклоніння предкам, викликання дощу, проводи весни в русальній поезії.

5. Відображення історії та побуту народу у весільному обряді.

6. Ідейно-художні особливості голосінь.

 

Література:

 1. Весілля: У 2 кн. – К., 1970.
 2. Весільні пісні: У 2 кн. – К., 1982.
 3. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.
 4. Українка Леся. Купала на Волині. // Твори: у 5 т. – К., 1953. Т.5.
 5. Українські народні пісні: календарно-обрядова поезія. – К., 1963.
 6. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. – К., 1963.
 7. Колядки та щедрівки. – К., 1965.
 8. Календарно-обрядові пісні. –К., 1967.
 9. Жниварські пісні. – К., 1971.
 10. Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов’ян. –К., 1973.
 11. Чубинський П. Мудрість віків: (Укр. народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського): У 2 кн.: - К., 1995. -Кн. 2.

 

Тема 5.

Думи. Балади.

 

План

1. Походження та історичний розвиток дум, взаємодія з іншими жанрами.

2. Відомості про виконавців дум, визначних кобзарів та лірників.

3. Соціально-побутові думи.

4. Ідейно-художня специфіка народних балад.

 

Література:

1. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. – К., 1993.

2. Гринченко Б. Думы кобзарски. – Чернигов, 1897.

3. Думи. – К., 1974.

4. Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш. – К., 1994.

5. Кирдан Б.П., Омельченко А.Ф. Народні співці-музиканти на Україні. –К., 1980.

6. Лавров Ф. Кобзарі. Нариси з історії кобзарства в Україні. –К., 1980.

7. Нудьга Г.А. Українська дума і пісня в світі. –Львів, 1997, кн. 1; 1998, кн. 2.

8. Павлій П. Думи./ Українська народна поетична творчість: У 2 кн.–К., 1958.–Кн. 1.

9. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. –К., 1994.

10. Рильський М. Героїчний епос українського народу. –К., 1955.

11. Рильський М. Література і народна творчість. –К., 1956.

12. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. –К., 1985.

13. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.

 

Тема 6.

Казкова проза. Види паремій

План

1. Казки чарівні, ідейно-художні ознаки цього різновиду.

2. Кумулятивні казки, оригінальність їх композиції, виховна функція.

3. Соціально-викривальні функції алегоричних казок.

4. Ідейно-тематична структура анекдотів, викриття в них суспільних вад, низької моралі.

5. Характер жанрів і груп дитячого фольклору.

6. Тематичний склад жанру прислів’їв та приказок, ідейно-художні особливості, стиль.

 

Література:

 1. Березовський І. Українські народні казки про тварин / Казки про тварин. – К., 1976.
 2. Бойко В.Г. Скарби народної мудрості / Дивна сопілка. – К., 1972.
 3. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К., 1987.
 4. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. – К.,1997.
 5. Таланчук О.М. Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. – К.,1998.
 6. Дей І.О. Українські народні анекдоти. – К., 1967.
 7. Сухобрус Г.С. Анекдоти / Українська народна поетична творчість: у 2 т. – К., 1958. Т.1.
 8. Дитячий фольклор: Колискові пісні та забавлянки. – К., 1984.
 9. Дитячий фольклор. – К., 1986.
 10. Український дитячий фольклор. – К., 1962.
 11. Бойко В.Г. Дитячий фольклор / Український дитячий фольклор. – К., 1962.
 12. Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. – М., 1983.
 13. Довженок Г.В. Український фольклор: Віршовані жанри. – К., 1981.
 14. Пазяк М.М. Українські прислів"я та приказки. Проблеми пареміології та параміографії. –К.,1984.
 15. Попов П.М. Прислів’я і приказки / Українська народна поетична творчість6 У 2 кн. –К., 1958. –Кн. 1.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты