Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаISBN978-966-351-196-2
Я. І. Бедрій

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібникРекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


 

ББК28.08я73 Б 39

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ№ 1.4/18-Г-102 від 22.01.2007р.)

Рецензенти:

НервінськийР.І. —доктор технічних наук, професор Української академії друкарства;

Хорунжий А.Г. — доктор економічних наук, професор Львівсько­го національного університету ім. Івана Франка; Цветкова Л .Б. — кандидат хімічних наук, доцент.

ЯЛ. Бедрій Б 39Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.—Київ: Кондор, 2009. - 286 с

ISBN 978-966-351-196-2

Загалом курс БЖД грунтується на знаннях інженерної пси­хології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер.

Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікува­ти небезпечні і шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати новутех-ніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем; прогнозува­ти можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС.

ББК28.08я73

ISBN978-966-351-196-2

©Я.І. Бедрій, 2004, © Кондор, 2004


Зміст

Вступ...................................................................................... З

1. Основи безпеки життєдіяльності........................................ 14

1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності................. 14

1.1.1. Потенційна безпека життєдіяльності людини.

Основні поняття. Теорія ризику......................................... 14

1.1.2. Комплексний аналіз життєдіяльності людини.......... 20

1.1.3 Системний аналіз чинників безпеки праці................ 26

1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі
«людина — машина — середовище існування».......................... 321.2.1. Особливості діяльності людини-оператора.............. 32

1.2.2. Аналізатори людини................................................... 36

1.2.3. Працездатність людини-оператора........................... 43

1.2.4. Надійність людини-оператора................................... 45

1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності......... 47

1.3.1. Основні цілі та завдання ергономіки......................... 47

1.3.2. Ергономічні вимоги до організації місця праці......... 48

1.3.3. Ергономічні вимоги до режимів праці та відпочинку 51

 

1.4. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій 53

1.5. Психологічні властивості людини................................ 56

 

1.5.1. Пам'ять........................................................................ 56

1.5.2. Мислення..................................................................... 59

1.5.3. Увага............................................................................ 62

1.5.4. Сенсомоторні реакції.................................................. 64

1.5.5. Схильність до ризикуй обережність.......................... 651.5.6. Потреби....................................................................... 65

1.5.7. Здібності...................................................................... 66

1.5.8. Комунікабельність...................................................... 67

1.5.9. Компетентність........................................................... 69

 

1.5.10. Характер і темперамент........................................... 71

1.5.11. Емоції........................................................................ 74

1.5.12. Воля............................................................................ 76

1.5.13. Моральна свідомість................................................ 77

1.5.14. Психологія натовпу.................................................. 77

З


1.5.15. Психологічний склад українського народу........... 80

1.6. Інженерно -психологічні принципи професійного добору...82

1.7. Психологічні чинники небезпеки................................. 86


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты