Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБезпека життєдіяльності у повсякденних умовах
Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  2. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  3. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ
  4. Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ
  5. Безпека в пішохідному туризмі
  6. Безпека життедіяльності у сфері туризму
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  8. Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини
  9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА № 2

виробництва й у побуті.......................................................... 90

2,1. Фізіологічний вплив чинників існування на
життєдіяльність людини..................................................... 90

2.1.1.Електричний струм................................................... 93

2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на організм людини 95

2.1.2.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем 95

2. 1.2.2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття

людини................................................................................ 98

2.1.2-3. Нормування параметрів мікроклімату............... 100

2.1.2.4. Профілактика несприятливого впливу мікроклімату.... 101 2.1.3- Особливості екстремальних умов при зміні газового

складу та тиску повітря.................................................... 103

2.1.4. Екстремальні умови, пов'язані з впливом шуму... 104

2 1.5. Освітлення.............................................................. 106

2.1.5.1- Класифікація освітлення..................................... 106

2.1.5.2................................................................................ Джерела світла та освітлювальні прилади 108

2.2.Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека........ 111

2 2.1. Визначення та дози іонізуючого випромінювання 111

2 2.2. Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм.. 116 2 2.3. Радіоактивне забруднення води та продуктів

харчування........................................................................ 120

2 2.4. Норми радіаційної безпеки.................................... 123

2.3. Електромагнітні поля та випромінювання............... 125

2 3.1- Вплив електромагнітних полів та випромінювань на

живі організми.................................................................. 125

2 3.2. Нормативи та стандарти........................................ 137

2 3.3. Захист від електромагнітних випромінювань....... 139

2 4. Хімічні та біологічні чинники безпеки..................... 143

2 4 1.Загальнахарактеристикаотруйнихречовин............ 143

2 4 2. Небезпечні та шкідливі хімічні речовини (НХР)............... 148

2 4.3. Вплив шкідливих хімічних речовинна організмлюдини.. 1542 4 4. Біологічні небезпечні речовини............................. 155

2 4 5. Отруйні тварини..................................................... 156

2 4.6. Отруйні рослини.................................................... 159


2.5. Побутові чинники небезпеки..................................... 161

2.5.1.Побутова небезпека................................................. 161

2.5.2. Отруєння препаратами побутової хімії................... 162

2.5.3. Отруєння медичними препаратами......................... 164

2.5.4.Отруєння чадним газом........................................... 164

2.5.5.Отруєння отрутохімікатами.................................... 165

3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях........... 167

3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини,
класифікація....................................................................... 167

3.1.1. Поняття надзвичайної ситуації................................. 167

3.1.2. Загальні відомості про теорію катастроф................ 171

3.1.3. Класифікація надзвичайних ситуацій...................... 175

3.2. Ядерні вибухи.............................................................. 1823.2.1. Класифікація ядерних вибухів................................. 182

3.2.2. Особливості вибухів нейтронної зброї.................... 192

3.3. Аваріїз викидом радіоактивних речовин.................... 192

3.3.1.Основні поняття....................................................... 192

3.3.2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів... 194

3.3.3.Уроки аварій на АЕС................................................ 199

 

3.3.3.1.Аварія у Гарисберзі.............................................. 199

3.3.3.2.Катастрофа на Чорнобильській АЕС................... 200

3.3.4.................................................................................... Порівняльна оцінка впливу на людину природних та
техногенних випромінювань............................................. 203

3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом
хімічних та біологічних небезпечних речовин................ 207

3.4.1. Аварії з викидом СДОР............................................ 207

3.4.2. Застосування хімічної зброї..................................... 209

3.4.3. Застосування біологічної зброї................................ 212

3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами,
техногенними та природними причинами....................... 213

3.5.1. Уражаючі чинники звичайної зброї......................... 213

3.5.2. Пожежі, вибухи......................................................... 214

3.5.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру....... 217

3.5.4. Надзвичайні ситуації природного характеру.......... 220

3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру........ 2263.6.1. Основні причини та класифікація......................... 226

3.6.2. Основні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру 227


3.7. Ліквідація наслідків НС............................................... 234

3.7.1. Організація ліквідації наслідків НС......................... 234

3.7.2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 236

3.8. Принципи, способи та засоби захисту населення..... 243


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты