Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття держави та її ознаки
Читайте также:
  1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  2. Oсновнi термiни i поняття
  3. Аграрная политика самодержавия в первой половине XIX в.
  4. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  5. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  6. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  7. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції.
  8. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
  9. Введення поняття функції
  10. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства

Питання теми

1 Поняття держави та її ознаки.

2 Держава в політичній системі суспільства. Механізм держави.

3 Форми держави.

Основні терміни теми:суспільство, влада, соціальна влада, політична влада, державна влада, політика, суверенітет, функції держави, політична система, механізм держави, апарат держави, форма держави, форма державного правління, монархія, республіка, форма державного устрою, політичний режим, унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, демократичний режим, авторитаризм, тоталітаризм.

Інформаційний блок.

Поняття держави та її ознаки

Держава і право - явища історичні. Вони виникають на певному етапі розвитку суспільства і є закономірним результатом розвитку цивілізації.

Тисячі років людство жило і розвивалось без держави і права. У первісному суспільстві формою соціальної організації спочатку було стадо, первісна община, а потім рід, який вже став певною соціальною групою, об'єднаною веденням спільного господарства. Виникає суспільна влада, при якій управління справами здійснюється всіма дорослими членами на загальних зборах, радах старійшин. Повсякденне керівництво покладалося на старійшин, військових вождів тощо. Суспільна влада здійснювалася на основі різноманітних звичаїв, традицій, моралі. Роль універсального регулятора суспільних відносин, правил поведінки майже в усіх випадках життя відігравали звичаї, тобто правила поведінки людей, що склалися історично, в результаті їх багаторазового повторення. З’являються передумови виникнення держави і права. Це перш за все :

а) три великі суспільні розподіли праці (відокремлення скотарства від землеробства, відокрем­лення ремесла від землеробства і скотарства , виділення торгівлі);

б) поява надлишкового продукту, патріархальної сім’ї, приватної власності і майнової нерівності;

в) поява антагонізму в суспільстві, розкол його на класи, виникнення міжкласових конфліктів;

г) неспроможність суспільної влади первісного ладу врегулювати класові суперечності й конфлікти та виникнення публічної влади.

Сукупність цих та інших факторів спричинили виникнення держави.

У різні часи виникло досить багато теорій походження держави, з яких жодна не в змозі самостійно охопити і розкрити як сутність держави, так і передумови її появи. 

 


У науковій, зокрема юридичній, літературі даються різні тлумачення по­няття “держава”. Одні відповідно до своїх поглядів розуміють під державою організоване в певні об'єднання населення, інші - устрій суспільства, ще інші - апарат влади, державні та правові органи, які здійснюють державну владу.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 74; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты