Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття та ознаки держави
Читайте также:
  1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  2. Oсновнi термiни i поняття
  3. Аграрная политика самодержавия в первой половине XIX в.
  4. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  5. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  6. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  7. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції.
  8. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
  9. Введення поняття функції
  10. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства

 
 

 


Суттєві ознаки держави

 


Розглянемо ознаки держави. Вони є загальними для всіх держав без винятку, якого б історичного типу, форми вони не були б. Почнемо з першої ознаки – територіальне розселення населення - це безумовна ознака кожної держави. Без неї немає держави. Владні повноваження державних структур поширюються на всіх людей, які перебувають на території країни.

Наступна ознака - суверенітет.

 
 

 


Наявність апарату публічної влади.Апарат публічної влади складається з апарату управління й апарату примусу. Апарат управління - законодавчі, виконавчі органи, президент. До апарату примусу відносять: армію, міліцію (поліцію), суди, прокуратуру, установи виконання покарань.

Наявність власних правових норм. Держава встановлює загальнообов’язкові для всього населення правила поведінки і закріплює їх у нормах права. Систему права, її ознаки і характеристику розглянемо у лекції "Основи теорії права".

Здатність стягувати податки. Держава збирає податки, що використовуються для утримання і діяльності державного апарату, функціонування держави.

Крім того держава має і неосновні ознаки, до яких належать: державна символіка (гімн, герб, прапор, столиця та ін. атрибути держави); наявність конституції (основний закон); грошова система та ін.

Соціальна сутність держави полягає в тому, що вона є організуючим елементом суспільства. Її основним завданням є регулювання суспільних відносин і керівництво всіма суспільними процесами, здійснення міждержавних відносин з іншими країнами (виконання внутрішніх і зовнішніх завдань).

 

 
 

 


Тимчасові
Постійні
Другоряд.
Основні

 

Зовнішні - визначають зміст діяль-ності держави як суб’єкта міжна-родних відносин і забезпечують її зовнішню політику: політична (дипломатична функція); економічна функція; екологічна функція; культурна (гуманітарна) функція; інформаційна функція; функція захисту державного суве-ренітету; функція підтримання світового пра-вопорядку  
Внутрішні - характеризують упра-влінські повноваження держави в урегулюванні суспільних відносин і забезпечують її внутрішню політику: політична функція; економічна функція; податкова функція і функція фі-нансового контролю; соціальна функція; екологічна функція; культурна (духовна) функція; інформаційна функція; правоохоронна функція     

     
   
Гуманітарні
 
 
 
 

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты