Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержава у політичній системі суспільства. Механізм держави.
Читайте также:
  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  3. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.
  4. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  5. Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання
  6. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  7. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  8. В) менш розвинута в економічній, але більше в політичній та національно-культурній сферах
  9. Великоморавская держава. Деятельность Кирилла и Мефодия.
  10. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади

Поняття “держава” невід’ємно від поняття “влада” і, яке є однією з основних категорій в теорії держави. Влада– здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншому суб’єкту за допомогою різних засобів.

 

 

 


 

 

 

Види соціальної влади

За соціальними групами: - сімейна; - державна; - в об’єднаннях громадян

За сферою діяльності: - економічна; - політична; - моральна; - релігійна
За суб’єктом (носієм): - народу; - глави держави; - керівника громадської організації; - батьків

 

Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є ядром політичної системи суспільства.

 


Призначення державної влади полягає в тому, що вона розбудовує правову державу, організує суспільне виробництво та управління ним, виховує громадян у дусі дотримання законів та норм моралі.

 
 

 


Соціальне призначення держави визначається його механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які, в цілому, називаються державними організаціями.

Частина органів держави наділяється державою владними повноваженнями. Саме ця група державних організацій відображається окремим спеціальним поняттям "апарат держави".

Апарат держави посідає головне місце в системі організацій державного механізму, оскільки здійснює державну владу і управління в суспільстві.

 

 

Механізм держави– це система державних організацій, за допомогою яких реалізується державна влада, забезпечується державне керування суспільством

 

 

 
 

 

 


 

Державні підприємства,установи та інші державні організації , які не наділені владними повноваженнями
Апарат держави – сукупність всіх держав-них органів, які здійснюють функції держа-ви і наділені владними повноваженнями

 

           
   
 
 
   
Законодавчий орган - Верховна Рада України  
 

 

 
Глава держави - Президент України

 

 

Виконавчі органи: вищі ( Кабінет Міністрів України, Уряд АРК); центральні та місцеві органи виконавчої влади; виконавчо-розпорядчі комітети органів місцевого та регіонального самоврядування

 

       
   
 
Державні підприємства – це вид держав-них організацій, які безпосередньо реалі-зують функції та завдання держави у сфе-рі матеріального виробництва
 
 
Державні установи –це вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нема-теріального виробництва
 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты