Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМонархія– форма правління, при якій вища державна влада здійснюється одноособово монархом і передається йому, як правило, за спадкоємністю.
Читайте также:
  1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
  2. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
  3. A) Технологии, ориентированные на полученную обработку, передачу информации с помощью технических средств
  4. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  5. ADT – формат данных String
  6. ADT – формат класса TMatrix
  7. B) Информационные системы в логистике
  8. C. получения систематической информации о ходе производства
  9. CASE-технология создания информационных систем
  10. DVD форматы диска.

Політика - специфічна діяльність представників різних класів (людей або їхніх об'єднань), спрямована на здійснення своєї влади в суспільстві .

Політична влада – вид соціальної влади, з допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси великих чи впливових соціальних груп (класів, політичних партій, націй і т.д.).Політична система суспільства - сукупність державних і громадських органів та організацій, які беруть участь в державному і громадсько-політичному житті країни

Республіка – форма правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним колегіальним органом, що обирається населенням країни на певний строк

Соціальна влада – це здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей з допомогою волі, авторитету, права , примусу та інших засобів

Суверенітет(від фр.souverainete – верховенство, найвища влада) – органічна властивість влади самостійно і незалежно від будь-якого впливу здійснювати свої функції як в середині країни, так і за її межами

Суспільство – форма життєдіяльності людей, що склалась історично і відокремилась від навколишнього середовища.

Тоталітаризм - (від лат. totalis – весь, повний, всеохоплюючий ) – режим, за якого усі сфери життєдіяльності суспільства й кожного громадянина (особи) абсолютно регламентовані, повністю контролюються державою, фактично ліквідовані конституційні права і свободи.

Федерація – союзна держава, до якої входять утворення, що мають юридичну і відповідну політичну самостійність

Форма держави– певний спосіб організації та здійснення державної влади

Форма державного правління- спосіб утворення та організації органів вищої державної влади

Форма державного устрою - спосіб поділу території держави на певні складові частини і розподілу влади між нею та цими частинами.

Форма державно-правового (політичного) режиму- спосіб здійснення державної влади певними методами і прийомами.

Функції держави(функція від лат. functio - виконання, здійснення)- основні напрямки діяльності держави щодо реалізації завдань, які стоять перед нею

Унітарна держава –держава, окремі складові якої не мають свого суверенітету всіх ознак державності

 

Питання для самоконтролю до теми1. Назвіть передумови і причини, що зумовили виникнення держави.

2. Дайте визначення держави і перелічіть її ознаки.

3. В чому полягають функції сучасної держави? Дайте їх харак­теристику.

4. Дайте визначення механізму держави і назвіть його елементи.

5. Визначте форми держави і назвіть три її елементи.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты