Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникапро охорону навколишнього природного середовища
Читайте также:
  1. Анализ возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
  2. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  3. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  4. Аналіз потенційних небезпек виробничого середовища
  5. Аналіз стану маркетингового середовища готелю
  6. Вимоги до виробничого середовища приміщень з обчислювальною технікою
  7. Висока мобільність і адаптивність стратеги, можли­вість її оперативної переорієнтації стосовно змін умов зовнішньо­го і внутрішнього середовища господарювання.
  8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
  9. Вплив середовища на розвиток і формування особистостей.
  10. Вражаючі, шкідливі та небезпечні фактори навколишнього середовища.

Порушення законодавства України про охорону навколишнього

природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та

іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну,

цивільну і кримінальну відповідальність.

 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону

навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє

природне середовище;

б) порушенні норм екологічної безпеки;

в) порушенні вимог законодавства України при проведенні

екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо

неправдивого експертного висновку;

г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

д) фінансуванні і впровадженні у виробництво нових технологій

і устаткування без позитивного висновку державної екологічної

експертизи;

е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні,

будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та

ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших

об'єктів;

є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і

скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на

навколишнє природне середовище;

ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання

природних ресурсів;

з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації

екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на

навколишнє природне середовище;

ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та

вчиненні опору їх представникам;

й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні,

транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні

хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних

радіоактивних речовин та відходів;

к) невиконанні вимог охорони територій та об'єктів

природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають

особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної

книги України;

л) відмові від надання своєчасної, відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваностінаселення;

м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють

контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища,

посяганні на їх життя і здоров'я;

н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження

діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими

Організмами.

Розкрити питання представництва

Представництво — правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

 

Це правовідношення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов'язки.

 

Розрізняють такі види представництва: 

1.представництво, яке ґрунтується на договорі;

2.представництво, яке ґрунтується на законі;

3.представництво, яке ґрунтується на адміністративному акті.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты