Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗатверджено на засіданні кафедри правознавства 30 лиспопада 2011 р. Протокол № 6
Читайте также:
  1. Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP
  2. В основном статья Галенской. Там, где отмечено * - приводила краткий анализ протоколов, выдержки из Конвенций, других источников - на всякий случай.
  3. Взаимодействия протоколов
  4. Викладач кафедри
  5. Викладач кафедри ЗВП
  6. Витяг з протоколу
  7. Д) в протоколе.
  8. Дистанционно-векторные протоколы и протоколы на основе состояния каналов
  9. Завдання Кіотського протоколу

Зав. каф. Правознавства .___________ Крегул Ю.І

Екзаменатор . __________ Погарченко В.А

 


Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Спеціальність 8.06010103 Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Навчальна дисципліна Безпека кадрової роботи

Екзаменаційний білет №10

Дайте повну розгорнуту відповідь на поставлені запитання:

 

1. Потреби і інтереси людини, їх роль у мотивації її роботи і поведінки.

2. Кадровий ризик, його суть і зміст, шляхи мінімізації.

Знайдіть вірну відповідь у запропонованих тестових завданнях:

3.1 З якого віку допускається прийняття на роботу осіб без будь-яких обмежень щодо характеру роботи:

а) з 14 років;

б) з 16 років;

в) з 18 років;

г) з 21 року.

3.2 Мінімальна заробітна плата це:

а) винагорода за виконану тимчасову роботу;

б) встановлений законодавством прожитковий мінімум;

в) встановлена вартість споживчого кошика;

г) встановлений законодавством розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може бути оплата праці.

3.3 Робота у вихідні дні може компенсуватися:

а) наданням додаткових відпусток;

б) наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі;

в) наданням відгулу;

г) наданням пільгових путівок до будинків відпочинку.

3.4 Чи зобов’язаний власник організовувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до законодавства про охорону праці:

а) зобов’язаний;

б) зобов’язаний забезпечити комплектування та утримання сам працівник;

в) визначається трудовим або колективним договором;

г) власник здійснює цю організацію тільки зі рішенням профспілкового комітету.

3.5 Етап ознайомлення на посаді триває на протязі:

а) першого тижня роботи;

б) першого дня роботи;

в) першого місяця роботи

3.6 До гігієнічних вимог робочого місця належить:

а) науково обгрунтовані параметри знарядь праці, устаткування та проходи до інших робочих місць;

б) вимоги щодо освітлення робочих місць, повітрообміну, температурного режиму, вологості та шуму;

в) вимоги щодо меблів, приміщення, устаткування, машин та механізмів.3.7 Основна вимога до обсягу роботи банківського фахівця - це:

а) обсяг роботи має бути таким, щоб не викликати паніки і стресу у працівника;

б) обсяг роботи має бути таким, щоб фахівець отримував задово­лення від виконання своїх обов'язків;

в) обсяг роботи повинен бути однаковим для всіх без винятку пра­цівників банку.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты