Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТермінологічний багатомовний словник предметної області.
Читайте также:
  1. Аналіз об’єктів предметної області та взаємозв’язків між ними
  2. Наукові визначення та термінологічний апарат, що застосовується в процесі аналізу графіки літер
  3. Робота з словниками.
  4. Скласти опорний конспект вивченого модуля і термінологічний словник
  5. Скласти опорний конспект вивченого модуля та термінологіч­ ний словник.
  6. Словник
  7. Словник
  8. Словник
  9. Словник действенных глаголов
  10. Словник до теми
  Реклама     Advertising (анг.), Werbung (нім). це спеціальна інформація про осіб чи продукцію,яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
Інформація Information (анг.), Informationen (нім.) це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Рекламна діяльність   Promotional activities (анг.), Werbemaßnahmen (нім.). це діяльність щодо замовлення, виготовлення та розповсюдження реклами.
Суб’єкт реклами   An advertisement (анг.), Werbung (нім.). це організація або приватна особа, які є замовником реклами.
Предмет реклами Subject ad (анг.), Betreff Anzeige (нім.). те, що рекламують, що є головним у змісті рекламного повідомлення. Предметом може бути товар, послуга вид діяльності подія і саме підприємство.
Рекламодаваць   Advertiser (анг.), Inserent(нім.). це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження
Виробник реклами Brand Advertising (анг.), Marke Werbung (нім.). це фізична або юридична особа, що надає рекламній інформації готову для розповсюдження форму.
Споживачі реклами Users Advertising (анг.), Nutzer Werbung (нім.). це юридичні або фізичні особи до яких доводиться або може бути доведена реклама, внаслідок чого можливий відповідний вплив реклами на них.
Засоби масової інформації (ЗМІ) Media (анг.), Medien (нім.). розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Принципи реклами   Principles of advertising(анг.), Prinzipien der Werbung (нім.). загальні засадничі положення, на яких мають базуватись відносини у сфері реклами.
Соціальна реклама     інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.
Послуги   Services (анг.), Dienstleistungen (нім.). е дії, результат яких споживається в процесі їх надання.
Адміністративні послуги administrative Services (анг.), Administrationsdienste (нім.). це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Міграційна служба migration Service (анг.), Migrationsdienst (нім.). це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.
Документообіг -   Workflow (анг.,нім). це рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву.
Друкована продукція     Printed matter (анг.), Drucksache (нім.). сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, обсягом, характером інформації, структурою та призначенням видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями).
Буклет   Booklet (анг.), Broschüre (нім.). спеціальне видання, присвячене одній фірмі, товарам чи послугам.
Мікрософт Паблішер Microsoft Publisher (анг.,нім.) це програма розрахована на випуск різноманітних публікацій.
Універсам послуг One Stop Shop (анг.), Bürgeramt (нім.). центр з комплексного надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты