Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема слідчих розшукових дій які проводяться під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку і моральності
Читайте также:
  1. A) способность организмов успешно противостоять действию внешних факторов
  2. C. Положение партнеров друг против друга обычно создает атмосферу соперничества. Разговор в такой позиции должен быть коротким и специфичным.
  3. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  4. II. Тарифная система
  5. III) система статично невизначена.
  6. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.
  7. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  8. А) Линия с активным сопротивлением нагрузки.
  9. А-Ф. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
  10. А-Ф. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ОБМЕН.

Першочергові слідчі дії за справами щодо порушення громадського порядку, без сумніву, залежать від виникнення типових ситуацій, оскільки більшість справ порушується за фактом, то розслідування починається з огляду місця події, пошуку злочинця «по свіжих слідах», допиту свідка, допиту потерпілого, впізнання, огляду потерпілого.
Із багатьох видів злочинів проти громадського порядку (хуліганство, знищення пам'ятників, наруга над могилою тощо) в криміналістиці розглядається методика розслідування тільки хуліганства.
Першочерговими слідчими діями в зв'язку з розслідуванням хуліганства є такі, що залежать від слідчих ситуацій, які складаються:Якщо хуліган перебуває на місці події та продовжує свої вчинки, тотрозслідування починається з:
1 затримання та встановлення особи;2 огляду місця події;3 допиту свідків-очевидців;4) особистого обшуку затриманого;5) пред'явлення для впізнання.
Якщо хуліган зник з місця події, то перелік слідчих дій буде такий:
1) допит потерпілих та свідків-очевидців;
2) пошук хулігана «по свіжих слідах»;
3 огляд місця події;
4 пред'явлення для впізнання предметів та підозрюваного;
5 затримання;
6) експертиза слідів та зброї, головним чином холодної. Якщо хуліганські дії здійснені в минулому, то:1 огляд місця події;2 допит потерпілого;3 огляд;
4 затримання підозрюваного;5 пред'явлення для впізнання;6) обшук;
7) експертиза слідів та зброї (вогнепальної, холодної1).
Злочини проти народного здоров'я об'єднує об'єкт злочину - народне здоров'я. Ці злочини різні за криміналістичною характеристикою, її елементами. Кримінальні справи з цих злочинів порушують, головним чином, за фактом виявлення ознак злочину - заподіяння шкоди здоров'ю людині або групі людей (масове отруєння). Про факт злочину можуть повідомляти потерпілі, громадські організації, громадяни, органи дізнання під час виконання опера-тивно-розшукової функції.
Першочергові слідчі дії залежать від ситуацій, що виникають на початку розслідування.Якщо справу порушують за фактом виявлення ознак злочину, то типовими діями є: огляд місця події, допити потерпілих, огляд, затримання підозрюваних, вилучення документів, зразків забрудненої продукції, середовища проживання, флори, фауни, призначення судових експертиз тощо.
Якщо справу порушують органи дізнання, то першочерговими діями є: затримання злочинця, обшук та вилучення, впізнання, допити потерпілих, свідків тощо.
По екологічних злочинах - після огляду місця події, допитів потерпілих та вилучення документів, відбору зразків на дослідження обов'язково призначають різні судові експертизи відповідно до засобу здійснення злочину (судово-медичні, біологічні експертизи матеріалів та речовин, криміналістичні та обов'язково екологічні).
Злочини проти народного здоров'я потребують самостійного розгляду в криміналістичній методиці, оскільки в зв'язку з науково-технічною революцією забруднення навколишнього середовища набуває загрозливого характеру для існування людей взагалі.
Визначення напряму розслідування та планування злочинів проти громадської безпеки, порядку та народного здоров'я має ситуаційний характер. У стадії порушення кримінальної справи, під час оцінки первинної інформації стає очевидним головний напрямок розслідування, оскільки виявлені ознаки дозволяють визначити, до якої підгрупи належить вчинений злочин:
а) діяння проти громадської безпеки;
б) порушення громадського порядку або злочин проти народного здоров'я.
Звідси загальні версії можуть бути побудовані стосовно кожної підгрупи за суб'єктом злочину, так і за іншим елементом криміналістичної характеристики - способом (отруєння, забруднення середовища, стосовно місця знаходження джерела забруднення, підвищеної небезпеки, заподіяного збитку, причин та умов вчинення злочину).
Наприклад, при розслідуванні злочинів, пов'язаних з порушенням спеціальних правил безпеки праці, в будівництві, гірничодобувній промисловості напрям розслідування визначається, насамперед, матеріалами відомчого розслідування, що стало причинами порушення правил безпеки робіт, хто їх порушив, внаслідок яких умов, що сприяло цьому і яку заподіяно шкоду. Відповідно до цього висуваються й окремі версії, які підлягають розробці в плані розслідування. В криміналістиці нерідко можна зустріти твердження, що реальне планування розпочинається на другому етапі розслідування, після проведення першочергових слідчих дій. Дійсно, важко визначити час початку планування, в тому числі і складання письмового плану. Розслідування не може бути без планування, оскільки воно - це погляд на основі ретроспективного в перспективне. Разом з тим, планування на першому етапі менш помітне зі сторони, оскільки відображається в розумовій діяльності слідчого. Складати письмовий план можна і на першому етапі (стадії*) - все залежить від складності слідчих ситуацій, що виникають. На наступних етапах проводяться конкретизація та деталізація загальних версій, побудова окремих, їх розробка.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты