Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНапрями та методичні прийоми контролю фінансового стану підприємства.
Читайте также:
  1. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  2. Аналіз стану і використання основних фондів
  3. Бланк опитувальника психофізіологічного стану учня
  4. Большинство людей скорее умрут, чем станут думать. Многие так и делают.
  5. Бригадир пути по контролю за состоянием пути.
  6. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  7. Вы можете добиться чего угодно в жизни при условии, что вам будет не важно, кому достанутся лавры.
  8. Генетичний механізм контролю синтезу білку.
  9. Дати визначення грошового ринку як сегменту фінансового ринку
  10. Дати визначення фінансового ринку та ринку фінансових послуг

Напрями контролю фінансового стану: 1. Загальна оцінка фінансового стану п-ва визначається методичними прийомами фінансового аналізу за даними балансів на початок року і на кінець звітних кварталів. Проводиться попередня оцінка фінансового стану. Особливу увагу приділяють таким статтям балансу як: непокриті збитки, дебіторська заборгованість не сплачена вчасно ( резерв сумнівних боргів), довгострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи. Визначаються показники фінансової стабільності, прибутковості, платоспроможності 2 перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Дана наявність перевіряється за допомогою тематичних обстежень і техніко-економічних розрахунківданих балансу станом на початок року та ревізованих звітних кварталів. Порівнюються підсумкові дані першого, другого та третього розділів пасиву балансу з підсумками першого розділу активу. Таким способом оцінюється покриття нормативних запасів власними джерелами. 3. Перевірка дотримання розрахунково-платіжної дисципліни здійснюється для виявлення причин низької платоспроможності підприємства. Досліджується дебіторська і кредиторська заборгованість. 4. Узагальнення результатів контролю фінансового стану п-ва. Визначаються причини напруженого фінансового стану, показуються показники використання оборотних коштів.

Методичні прийоми: аналітичне групування показників балансу та приведення їх до порівняльного вигляду, структурне групування показників майна і джерел його утворення, прийоми аналізу обсягів платіжних зобов’язань і поточних активів, балансові зіставлення показників власних і позичених джерел коштів, тематичні обстеження наявності власних і позичених джерел коштів, групування і порівняння даних балансу та звіту про фінансові результати, розрахунково-аналітичні методи визначення показників оборотності оборотних коштів, балансовий і розрахунковий методи визначення показників фінансової стійкості, прийому аналітичних і структурних групувань показників зобов’язань і поточних активів, систематизація даних у вигляді аналітичних таблиць за термінами виникнення заборгованості, оцінка динаміки і складу ДЗ і КЗ, оцінка співвідношення ДЗ і КЗ, порівняння наявних власних оборотних коштів з їхніми нормативами, аналіз кореспонденцій рахунків і тематичні обстеження даних про використання оборотних коштів не за призначенням, узагальнення результатів контролю у вигляді таблиць.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты