Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАнатомія людини
Читайте также:
  1. Методика визначення загальних творчих здібностей людини.
  2. Методика дослідження спеціальних здібностей людини.
  3. Методика дослідження точності окоміру людини.
  4. Методики діагностики особливостей характеру дорослої людини та підлітків.
  5. Політична поведінка. Поза інституційні форми політичної поведінки. Психологічні характеристики поведінки людини в натовпі.
  6. Природні і невідчужувані права людини як характерна риса громадянського суспільства. Основні інститути громадянського суспільства.
  7. Проблема відчуження людини в сучасному суспільстві
  8. Проблема людини та держави в політичних теоріях Нового часу.
  9. Розкрийте роль медико-генетичного консультування для попередження спадкових хвороб та вроджених вад людини.

Анатомія людини – це фундаментальна медична наука про походження, розвиток, форми і будову людського організму. Анатомія вивчає зовнішні форми і пропорції тіла людини і його частин, окремі органи, їх конструкцію та мікроскопічну будову.

Human anatomy is a basic fundament that deals with human body origin, development and its structure. Anatomy studies exterior forms and proportions of the human body and its parts, individual parts, their arrangement and microscopic structure.

 

Макроскопічна анатомія вивчає будова тіла, окремих органів і їх частин, їх форму, зовнішній вигляд, а також взаємини (топографію) на рівнях, доступних неозброєному оку, або за допомогою оптичних приладів, що дають невелике збільшення. Мікроскопічна анатомія вивчає будову органів, за допомогою спеціально приготованих тонких забарвлених зрізів тканин органів та мікроскопа.

 

Macroscopic anatomy studies the structure of the body, individual organs and their parts, their pattern, exterior appearance and relations(topography)

 

Систематична або описова анатомія вивчає і послідовно описує «нормальну», тобто здорову, людину, в якої тканини і органи не змінені в результаті хвороби або порушення розвитку. У зв’язку з цим нормальною можна вважати таку будову людини, при якій забезпечуються функції здорового організму. Систематичну анатомію також називають нормальною анатомією на відміну від патологічної анатомії, що вивчає уражені тією або іншою хворобою органи і тканини.

Будова тіла людини по областях з врахуванням положення органів і їх взаємин один з одним, із скелетом є предметом вивчення топографічної (хірургічною) анатомії. Вивченню тіла людини допомагають матеріали порівняльної анатомії, яка досліджує і порівнює будову тіла людини і тварин, що стоять на різних етапах розвитку.

 

Exercise 9. Translate into English.

Будова людського тіла; верхні кінцівки; визначати; внутрішня частина ліктя; грудна залоза; дельтоподібний м’яз; забарвлені зрізи тканин органів; зап’ясток; зовнішні форми і пропорції тіла людини; крижі; лобок; людське тіло; макроскопічна анатомія; мікроскопічний рівень; морфологія людини; наукове дослідження; нервова система; окремий підрозділ; орган; пах; передпліччя; порушення розвитку; пупок; регіональний підхід; системний підхід; скелетна система; стопа; тканина; фундаментальна медична наука; череп. 

Exercise 10. Translate into Ukrainian.

Abdomen; ankle; armpit; back of knee; base of skull; buttock; calf; comparative anatomy; crown; histology; human anatomy; kneecap; level of structure of the human body; lower extremity; macroscopic level; microscopic anatomy; muscular system; organ system; pathologic (morbid) anatomy; region; regional anatomy; shoulder blade; small of back; study the body by regions; surgical anatomy; systemic anatomy; thigh; thorax; topographical anatomy; without a microscope.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты