Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбщинні школи, як форма соціального виховання
Загалом під поняттям «общинна школа» (Communiti school) розуміється школа, яка утворюється за кошти общини (громади): територіальної релігійної, етнічної для виконання певних освітянських функцій.

Прообразами общинних шкіл за рубежем були школи, котрі виникли в Англії і СІНА ще в двадцяті роки XX ст. У цих країнах існували давні традиції міцного зв'язку шкіл з общинами. Там здавна школи створювались за кошти платників податків місцевих общин (як то: житлові квартали у великих містах, окремі поселення, містечка, селища). В таких територіально-адміністративних одиницях завжди функціонувала певна кількість соціальних інститутів: установ, організації, підприємства, общинні клуби, релігійні об'єднання, сім'ї, школи, батьківсько- обшинні асоціації тощо, які тісно співпрацювали між собою.

У сучасному суспільстві існування общинних шкіл зумовлене наступними причинами:

1. Школа повинна бути тісно пов'язана з суспільним середовищем в якому вона знаходиться, орієнтуватись на його можливості, ресурси, потреби;

2. Школа здатна відігравати роль освітнього, культурного, дозвіллєвого, соціально-педагогічного центру громади.

3. Школа має створювати максимум можливостей для навчання дітей незалежно від їх економічних, расових, релігійних, сімейних обставин, чого не можуть повною мірою реалізувати більшість державних шкіл;

4. Школа може розробляти якісні академічні програми, які до того ж враховують інтереси громади, а також створювати оптимальні умови для виховання школярів і підтримки їх прагнень щодо досягнення життєвого успіху і виконання різноманітних ролей у суспільстві (працівника, сім' янина, громадянина).

Общинні школи нині розповсюджені в СІНА, Англії, Німеччині і ін. країнах. Крім общинних шкіл, які виконують функції середніх загальноосвітніх шкіл ( у США частина таких шкіл, що фінансуються державою, називають чартерними), існують і школи, які працюють один день на тиждень - недільні (етичні, релігійні, благодійні). Общинне навчання і общинне виховання.

В общинних школах учителі, сім'ї, резиденти-учасники *( суспільні установи) та учні співпрацюють з рівнозначними партнерам, щоб реалізувати основні завдання общинного навчання і виховання. Здійснюється це через освітні послуги і програми в п'яти основних сферах:

1. Якісна освіта. Високоякісний навчальний план і спеціально розроблені методики надають можливість усім дітям досягти високорівневих академічних норм. Школа використовує всі можливості суспільства як ресурси для навчання і Залучає школярів до вирішення суспільних проблем. Фактично общинне навчання ґрунтується на прагматизмі, орієнтованому на зв'язок школи з життям.

2. Розвиток дітей і молоді. Школа розвиває здібності і таланти школярів, сприяє соціалізації вихованців на основі знайомства з різними сферами трудової діяльності в общині, участі у соціальному житті громади


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 64; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты