Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологічнічні вимоги до використання контролю під час вивчення соціально-педагогічних дисциплін
Контроль - це процедура визначення обсягу й рівня якості засвоєного матеріалу, виявлення успіхів та прогалин у знаннях і навичках студентів задля внесення необхідних коректив у навчальний процес.

Контроль й оцінювання результатів навчання студентів здійснюються за дотримання певних педагогічних умов, а саме:

- об'єктивності - оцінювання знань, умінь та навичок передбачає правильне застосування встановлених критеріїв, єдиних норм оцінювання;

- систематичності - контроль має здійснюватися регулярно протягом семестру та навчального року;

- вчасність й оперативність. Щоб процес навчання був ефективним, студент має якомога швидше отримати від викладача інформацію про правильність своїх міркувань, дій тощо. Інакше в пам'яті закарбується спотворене уявлення про знання чи вміння;

- поетапне охоплення незначного обсягу навчального матеріалу. Контроль не повинен зміщуватися на закінчення вивчення дисципліни. Уносити корективи в знання тоді буває запізно, краще ліквідовувати помилки під час вивчення тем, модулів;

- позитивність контролю. Контроль здійснюється не заради того, щоб покарати студента за його незнання, а заради того, щоб допомогти розібратися, що йому вдалось опанувати належним чином, а в чому існують прогалини й неадекватне розуміння;

- "" - оптимізм. Контроль має вселяти в студента надію на подолання недоліків і прогалин, створювати позитивний емоційний настрій під час опитування;

- усебічності та всеосяжності - високий ступінь охоплення контролем змісту навчального матеріалу (розділів, тем, теорії та практики), осмисленість, глибину, гнучкість, дієвість, міцність, системнісгь його засвоєння;

- індивідуального підходу під час оцінювання успішності студентів - забезпечення таких дидактичних умов, за яких знімається психологічне напруження;

- диференційованості - різні рівні сформованості знань, умінь та навичок студентів мають бути відображені диференційованою системою оцінок;

- різноманітності форм і методів контролю, що забезпечує ефективність реалізації його функцій;

- плановості Студент наперед має знати, коли * і яка форма контролю передбачається;

- достатності. Під час контролю відповідь студента має бути розгорнутою;

- дотримання етичних норм зі сторони студентів і викладачів;

- гласності контролю;

- економності - викладач не повинен витрачати багато часу на контроль й оцінювання, оптимальними в часі вони мають бути й для студента;

- заохочення та стимулювання навчальної праці студентів. У певних випадках викладач може зважати на зусилля та старання студента й поставити заохочувальні бали.

Існує іще одна умова, яка дискутується дидактами й не має однозначного вирішення, - конфіденційність оцінки. Багато прибічників цієї умови вважає, що студент має право на нерозголошення результатів його успішності.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты