Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття права
Читайте также:
  1. III. Права
  2. V. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов
  3. V. Права и обязанности персонала по оперативному управлению и обслуживанию устройств РЗА.
  4. V. Права и обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников органа внутренних дел на транспорте при проведении досмотров
  5. V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
  6. VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
  7. VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
  8. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, выстаивать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера»[368].
  9. Авторские права
  10. В этот период появляется новая систематизация отечественного права – Судебник 1550 г.

Поняття системи нормативної регламентації суспільних відносин. Соціальні норми. Соціально-технічні норми. Поняття, ознаки та види соціальних норм. Взаємодія права з іншими соціальними нормами.

Право у системі нормативної регуляції суспільних відносин. Поняття регулятора суспільних відносин. Система регулювання у суспільстві: індивідуальний та нормативний рівень. Індивідуальне регулювання. Система і функції регуляторів.

Соціальні і технічні норми, їх поняття, ознаки, особливості, взаємозв’язок та співвідношення. Єдність і класифікація сучасних соціальних норм: політичні, правові, норми моралі, норми громадських організацій (корпоративні), звичаї, традиції, естетичні та інші норми. Загальне і особливе в соціальних нормах.

Співвідношення права і моралі: єдність, різниця, взаємодія, взаємозв’язок. Протиріччя між правом і мораллю та шляхи їх подолання. Право і релігійна мораль. Право і світська мораль. Сфери дії класового і загальнолюдського в нормах права і моралі. Роль права в розвитку і зміцненні моральності суспільства. Значення моралі у підвищенні правової культури і формування поваги до права. Національні традиції і право. Трудові, патріотичні, революційні традиції і право.

Поняття і ознаки права. Відмінність права від інших регуляторів поведінки у соціально-диференційованому суспільстві. Розмаїття підходів до поняття і визначення права. Поняття та дифеніції права. Право в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Природне і позитивне право. Нормативність, загальнообов’язковість, формальна визначеність, системність, вольовий характер права. Право як нормативний регулятор суспільних відносин.

Сутність і зміст права. Методологічні підходи до аналізу природи та сутності права. Класове, загальносоціальне, релігійне, національне, расове в сутності права. Основні підходи до розуміння сутності права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особи. Право - міра (масштаб) поведінки особи. Застосування однакової міри (масштабу) до різних людей.

Основні концепції праворозуміння: марксистська, психологічна, нормативістська, природно-правова, соціологічна. Соціальне призначення права. Інструментальна та гуманістична цінність права.

Принципи і функції права. Теорія примирення. Регулятивна теорія. Теологічна теорія. Історична теорія. Теорія природного права. Класова теорія. Теорія спеціалізації. Соціально-правові принципи. Спеціально-правові принципи. Загально-правові принципи. Міжгалузеві та галузеві принципи. Функції права: поняття і види. Функції права, які пов’язані з розв’язанням соціальних конфліктів. Ідеологічно-виховна функція права. Легітимаційна функція права.Структура права. Галузь права та її види. Профільні галузі права. Спеціальні галузі права. Комплексні галузі права. Інститути права та їх види. Регулятивні і охоронні інститути. Галузеві та міжгалузеві інститути. Предметні і функціональні інститути. Загальні конкретні інститути. Приватне і публічне право. Зміни меж між публічним і приватним правом. Матеріальне і процесуальне право. Процесуальні галузі права. Єдність матеріального і процесуального права. Регулятивне і охоронне право.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты