Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДонецький економічний район
Читайте также:
  1. Анализ размеров земельных участков под ЛПХ населения Березовского района
  2. Анализ размеров земельных участков под ЛПХ населения Добрянского района
  3. Базирование в районах средней полосы
  4. Базирование в северных горных районах
  5. БЕРЕЗОВСКИЙ ОКРУГ. БЕРЕЗОВСКИЙ УЕЗД. БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН
  6. Ведение боевых действий при обороне укрепленного района
  7. Ведение боевых действий при прорыве укрепленного района
  8. Волостей, составивших основу Кошкинского района
  9. Входившие в 30-80-е гг. ХХ в. в состав Кошкинского района
  10. Выдан отделом УФМС России по Воронежской области Коминтерновского района г. Воронежа, 15.05.2010 г.

Площа — 53,2 тис. км кв (8,8% території України).

Населення — 7770,8 тис. чоловік (15,4% жителів країни).

Входять: Донецька і Луганська області.

Найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та с/г приміської спеціалізації. Посідає перше місце за кількістю населення. Виділяється найбільш забрудненим довкіллям.

Донецький економічний район має великі запаси цінних корисних копалин: кам'яне вугілля, у тому числі коксівне, кам'яну сіль, вогнетриви тощо. Це сприяє розвитку його господарства. Тут є сприятливі природні передумови для розвитку с/г. Широко використовується зрошувальна меліорація, яка в посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.

Населення району багатонаціональне. Найчисленнішими є українці: в Донецькій області на них припадає 50,7% усіх жителів, у Луганській — 51,9%. Росіяни за кількістю займають друге місце. У цьому районі частка міського населення є найвищою. Центральна частина Донецької та суміжна з нею західна територія Луганської області є одними з найбільш урбанізованих в Україні. В районі налічується 88 міст і 243 селища міського типу. Однак у зв'язку зі зменшенням вуглевидобутку і загальним спадом виробництва населення більшості міст Донбасу, особливо великих скорочується.

Провідною галуззю економіки є промисловість. За кількістю промислового персоналу перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі. У районі зосереджуються численні підприємства важкої індустрії. Вартість продукції, що випускає Донецька область, перевищує відповідний показник усіх інших (крім Придніпровського) економічних районів.

С/г у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші с/г культури.

У районі добре розвинутий транспорт, передусім залізничний. Тут розміщені великі транспортні вузли, розгалужена мережа автомагістралей.

Міста. Найбільшим містом регіону та його економічним і культурним центром є Донецьк (до 1924 р. — Юзівка), який із суміжними і тісно пов'язаними з ним містами та селищами міського типу створює найбільшу в Україні Донецьку промислову агломерацію. Донецьк спеціалізується на виробничому і науковому обслуговуванні підприємств вугільної, машинобудівної, металургійної та хімічної галузей, а також електроенергетики.Юзівка виникла на місці колишнього давнього запорізького козацького поселення Олександрівки, відомого ще з кінця XVII ст. Територія міста — хвиляста височина, дуже порізана ярами і балками. Амплітуда висот у межах міста — до 120 м. Характерні антропогенні форми рельєфу — терикони вугільних шахт. Водозабезпечення в основному здійснюється каналом Дніпро — Донбас, для якого Донецьк є кінцевою точкою.Місто добре озеленено. В його межах багато водосховищ і ставків. Провідними галузями господарства міста є промисловість, транспорт, будівництво. У структурі індустріального виробництва чільне місце посідають вугільна промисловість і чорна металургія. їхня частка становить майже половину всього промислового виробництва Донецька. Тут працюють вугільні шахти, потужний металургійний завод, підприємства з випуску устаткування для коксохімічних заводів, вугільних шахт, металургійних і хімічнихпідприємств. Значного розвитку набула промисловість будівельних матеріалів. Є текстильний комбінат, трикотажна, швейна, камвольно-прядильна, взуттєва фабрики. У місті працюють потужні підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінат, молочні заводи, пивоварний і маргариновий заводи, хлібокомбінат).Донецьк — визначний центр науки і культури. В ньому знаходиться Донецький науковий центр Національної академії наук України. З 89 вищих навчальних закладів Донецької області більша частина зосереджена в Донецьку.Донецький транспортний вузол — найбільший у Донбасі. Великими промисловими центрами Донбасу, переважно вугільно-металургійної, машинобудівної та хімічної спеціалізації, є Луганськ, Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Свердловськ, Єнакієве. У районі сформувалися великі промислові вузли: Донецько-Макіївський, Маріупольський, Луганський, Краматорсько-Слов'янський, Горлівсько-Єнакіївський.

Індустріально розвинута центральна частина Донбасу — найбільша в Україні та одна з великих у світі промислова і міська агломерація, де індустріальні центри та вузли зливаються і становлять єдине територіальне ціле.

Проблеми розвитку. Назрілим питанням подальшого розвитку господарства, зокрема важкої індустрії Донбасу, є поновлення на якісно новій матеріально-технічній базі та технології створеного потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна і хімічна промисловість, чорна металургія, важке машинобудування тощо.

У районі першочергового значення набуває необхідність вкладення коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств, особливо кам'яновугільних шахт, працевлаштування робітників, що вивільняються у зв'язку з закриттям нерентабельних підприємств вугільної промисловості.Необхідні розробка та здійснення обґрунтованих заходів з охорони довкілля і комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів та відходів виробництва.

В умовах району, розташованого на вододілі в південно-східній посушливій частині України, важливою є проблема водозабезпечення. її реалізація, очевидно, і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві. Доцільно перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію своїх відходів.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты