Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. 1. Закон України «Про нотаріат» : станом на 02 вересня 1993 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України
Читайте также:
  1. Допоміжна література
  2. Література
  3. Література
  4. Література
  5. Література
  6. Література
  7. Література
  8. Література
  9. Література
  10. Література

1. Закон України «Про нотаріат» : станом на 02 вересня 1993 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 1993. – № 39. – Ст. 383

2. Закон України «Про звернення громадян» : станом на 20 січня1996 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 1996. – № 47. – Ст. 256

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : станом на 16 липня 1997 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К. : Парламент. вид-во, 1997. – № 24. – Ст.170.

4. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» : станом на 24 січня 2002 року / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – № 11. – Ст. 81

5. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» : станом на 22 травня 2003 року / Державний комітет архівів України // Вісник Держ. комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 15-22

6. Закон України «Про електронний цифровий підпис» : станом на 22 травня 2003 року / Державний комітет архівів України // Вісник Держ. комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 23-32

7. Закон України «Про державну службу»: станом на 30 грудня 2011 [Електроний ресурс] / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2012. – № 2 – Режим доступу до закону. — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

8. Закон України «Про інформацію» : станом на 10 серпня 2012 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2012. – № 23 – Режим доступу до закону : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

9. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» : станом на 24 грудня 2012 року [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2012. – № 21 – Режим доступу до закону : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =3807-12.

10. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», від 30.11.2011 р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до постанови : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF11. Інструкція з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації від 14.04.1997 р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до постанови : http://www.mdoffice. com.ua/pls/MDOffice/MDODOC.FindHelp?p_file=65&p_page=214&context=.

12. Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. [Чинний від 2005–07–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. –33с. – (Національний стандарт України). ;

13. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система і організаційно–розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163–2003. – [Чинний від 2003–09–01]. – К. : Держстандарт України, 2003. – 21 с. – (Національний стандарті України);

14. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Харків : Фоліо, 2005. – 493 c.15. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / М. Д. Бойко – К. : Олан, 2004. – 412 с.

16. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 324с.

17. Симоненко Т. В. Діловодство. Інструкції. Типові положення. Збірник нормативних документів. (Зі змінами і доповненнями за станом на 1 вересня 2003 року) / Т. В. Симоненко. – Х : Конус, 2003. – 176 c.

18. Асєєв Г. В. Методологія корпоративного документообігу : схеми і вимоги до них / Г. В. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 3. – С. 29-32.

19. Асєєв Г. В. Методологія корпоративного документообігу : технологічність управління та опрацювання даних / Г. В. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 9. – С. 26-30.

20. Асєєв Г. В. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи / Г. В. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 4. – С. 26-29.

21. Баласанян В. Автоматизация делопроизводства и электронный документооборот как инструмент управления организацией / В. Баласанян // Системы безопасности SS. – 2003. – № 1 (49). – С. 45-48

22. Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальний захист та гарантії його забезпечення / С. Приходько // Право України, 2000. – № 2. – С. 20.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты