Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.
 

A B
1.Headquartered in the Pentagon, one of the world's largest office buildings, the Department of Defense (DoD) is respon­sible for all matters relating to the nation's military security. It provides the military forces of the United States, which consist of about 1 million men and women on active duty. A.Національне управління безпеки, яке координує, скеровує та проводить вузькоспеціальні розвідувальні опера-ції на підтримку дій американського уряду, також підпорядковано Мініст-рові оборони.
2.They are backed, in case of emergency, by 1.5 million members of state reserve components, known as the National Guard. In addition, about 730,000 civilian employees serve in the Defense B.Міністерство керує окремими війсь-ковими міністерствами сухопутних сил, військово-морських сил, корпусу морсь-кої піхоти та військово-повітряних сил, а також чотирма військовими учили-

Department in such areas as research, in- щами, Національним військовим ко-telligence communications, mapping, and леджем, Об’єднаним комітетом началь-international security affairs. ників штабів і кількома спеціалізованими бойовими підрозділами.
3.The department directs the separately organized military departments of the Army, Navy, Marine Corps, and Air Force, as well as the four military service academies and the National War College, the Joint Chiefs of Staff, and several spe­cialized combat commands. C.У випадку надзвичайного стану до них додається з усіх штатів ще 1,5 млн. військовиків запасу з добровільних формувань, відомих як Національна гвардія. Крім того, близько 730 000 цивільних службовців працює на Мі-ністерство оборони в таких галузях, як наукові дослідження, забезпечення зв’язку в розвідувальній діяльності, топографічна зйомка та міжнародна безпека.
4.DoD maintains forces overseas to meet treaty commitments, to protect the nation’s outlying territories and com­merce, and to provide air combat and support forces. Nonmilitary responsibili­ties include flood control, development of oceanographic resources, and manage­ment of oil reserves. D.Розміщене в Пентагоні, одному з найбільших у світі офісних будинків. Міністерство оборони (DoD) відпові-дає, за всі справи, що стосуються вій-ськової безпеки держави. Воно керує збройними силами США, де на дійсній службі перебуває близько 1 мільйона чоловіків і жінок.
5.The National Security Agency, which coordinates, directs, and performs highly specialized intelligence activities in support of U.S. government activities, also comes under the direction of the sec­retary of defense. E.DoD утримує збройні сили за кор-доном для виконання договірних зо-бов’язань, захисту віддалених районів держави і торгівлі, підтримки бойової авіації та підрозділів забезпечення. До невійськових обов’язків Міністерства належать: ліквідація наслідків випадків повені, освоєння ресурсів океану та управління нафтовими резервами

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты