Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.
 

A B
1.Since members of the House serve two-year terms, the life of a Congress is considered to be two years. The Twenti­eth Amendment to the U. S. Constitution provides that the Congress will convene in regular session each January 3, unless Congress fixes a different date. A.Сенатори обираються на виборах, загальних для всього штату. Ці вибори проводяться у парні роки. Сенаторський мандат дійсний протягом шестирічного терміну, й через кожні два роки 1/3 сена-торів переобирається. Отже, 2/3 сенаторів завжди представлені людьми, які вже мають певний законотворчий досвід за-гальнодержавного рівня.
2.State legislatures divide the states into congressional districts, which must be substantially equal in population. Every two years, the voters of each dis­trict choose a representative for Congress. B.Сесія Конгресу триває доти, доки конгресмени не проголосують за її припинення – зазвичай, до кінця року. В разі потреби Президент може скли-кати спеціальну сесію Конгресу. Сесії проводяться в приміщенні Капітолію у Вашингтоні, округ Колумбія.
3.The Congress remains in session un­til its members vote to adjourn – usually late in the year. The president may call a special session when he thinks it neces­sary. Sessions are held in the Capitol building in Washington, D.C. C.Законодавчі органи кожного шта-ту поділяють його на виборчі округи в такий спосіб, щоб у цих округах була приблизно однакова кількість населен-ня. Кожні два роки виборці округів обирають свого представника до Кон-гресу.
4.Had the l-to-30,000 formula been adhered to permanently, population growth in the United States would have brought the total number of representa­tives to about 7,000. Instead, the formula has been adjusted over the years, and to­day the ratio of representatives to people is about l-to-600,000. D.Оскільки члени Палати Представни-ків виконують свої обов’язки протягом дворічного строку, вважається, що й пев-ний склад Конгресу є дворічним. Згідно з Двадцятою поправкою до американської Конституції, планова сесія Конгресу має розпочатися 3 січня, якщо тільки він не призначить іншу дату скликання.
5.The Constitution provides for a national census each 10 years and a redistribution of House seats according to population shifts. Under the original constitutional provision, the number of representatives was to be no more than one for each 30,000 citizens. There were 65 members in the first House, and the number was increased to 106 after the first census. E.Якби формула 1 до 30 000 й досі лишалася незмінною, то через приріст населення в Сполучених Штатах нині в Палаті Представників мало б засідати 7 000 осіб. Натомість ця формула з ро-ками змінювалася, й сьогодні співвід-ношення членів Палати Представників до населення становить 1 до 600 000.

6.Senators are chosen in statewide elections held in even-numbered years. The senatorial term is six years, and every two years one-third of the Senate stands for election. Hence, two-thirds of the senators are always persons with some legislative experience at the national level.


F.Конституція передбачає проведен-ня загальнодержавного перепису насе-лення кожні 10 років і перерозподіл місць у Палаті відповідно до змін чи-сельності населення штатів. Згідно з первісним конституційним положен-ням, загальне число представників ма-ло бути не більшим, ніж по одному від кожних 30 000 громадян. У першій Па-латі було 65 представників, але вже після першого перепису населення її чисельність зросла до 106-ти.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты