Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.
 

A B
1.The broad powers of the whole Con­gress are spelled out in Article I of the Constitution: · To levy and collect taxes; · To borrow money for the public treas­ ury; · To make rules and regulations govern­ ing commerce among the states and with foreign countries; A.Відміняти право habeas corpus (вимога, щоб особа, звинувачена у вчиненні злочину, постала перед суд­дею чи судом до ув’язнення), за винят­ком необхідності в час заколотів чи іноземних вторгнень; · ухвалювати будь-який закон, який мав би зворотну силу трактувати ско­єння певної дії як злочин;
2.To call out the militia to enforce fed­eral laws, suppress lawlessness, or repel invasions; · To make all laws for the seat of gov­ernment (Washington, D.C), To make all laws necessary to enforce the Constitution. B.Карбувати гроші, встановлювати їхню вартість і дбати про покарання фальшивомонетників; · встановлювати одиниці мір і ваги; · запроваджувати єдині для всієї краї­ ни закони про банкрутство; · відкривати поштові відділення та поштові шляхи;
· To issue patents and copyrights; · To set up a system of federal courts; · To punish piracy; · To declare war; · To raise and support armies; · To provide for a navy; C.Широкі повноваження Конгресу визначені статтею І Конституції: · встановлювати і стягувати податки; · робити позики для державної скарбниці: · встановлювати норми та видавати постанови щодо регулювання торгівлі між окремими штатами та з іноземни­ ми державами;
4To coin money, state its value, and pro­vide for the punishment of counterfeiters; · To set the standards (of weights and measures); · To establish bankruptcy laws for the country as a whole; · To establish post offices and post roads; D.Деякі з перелічених повноважень на сьогодні вже застаріли, та вони все ще діють. Десята поправка встановлює певні обмеження повноважень Конгре-су, передбачаючи, що повноваження, не делеговані центральному урядові, лишаються у віданні штатів або наро-ду. До того ж Конституція спеціально забороняє Конгресові чинити певні дії.

5.Levy direct taxes on citizens, except on the basis of a census already taken; · Tax exports from any one state; · Give specially favorable treatment in commerce or taxation to the seaports of any state or to the vessels using them; Authorize any titles of nobility. E. · видавати патенти та авторські свідоцтва; · налагоджувати систему федеральних судів; · карати за піратство; · оголошувати війну; · набирати та утримувати війська; · споряджати й утримувати флот;
6.A few of these powers are now out­dated, but they remain in effect. The Tenth Amendment sets definite limits on congressional authority, by providing that powers not delegated to the national gov­ernment are reserved to the states or to the people. In addition, the Constitution specifically forbids certain acts by Con­gress. F.використовувати сили міліції для правозастосування федеральних зако­нів, усунення беззаконня та надання відсічі іноземним агресорам; · ухвалювати всі закони щодо місце­ перебування уряду (Вашингтон, округ Колумбія); · видавати всі закони, необхідні для правозастосування Конституції.
7.Suspend the writ of habeas cor­pus – a requirement that those ac­cused of crimes be brought before a judge or court before being impris­oned – unless necessary in time of re­bellion or invasion; · Pass any law that retroactively makes a specific act a crime; G.встановлювати прямі податки з громадян, за винятком випадків враху­вання результатів вже проведеного пе­репису населення; · Оподатковувати експорт з будь-якого штату; · надавати особливі привілеї щодо ко­ мерційної торгівлі чи оподаткування морським портам будь-яких штатів або суднам, що заходять у них; · запроваджувати будь-які дворянські титули.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты