Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаTest 1.
Завдання I. Зазначте речення , в яких вживається Passive Voice при перекладі з української мови на англійську.

А) Вся економічна система разом складає економічну систему міста, країни або світу.

В) Економіка базується на фактах нашого повсякденного життя.

С) Їх називають новими економічними відносинами.

D) У процесі своєї діяльності менеджер приймає багато різних рішень.

Е) Про нову систему планування багато говорили.

F) Робітники збільшили продуктивність праці.

G) Бюджет приймуть під кінець року.

 

Завдання II. Зазначте індекс присудків правої колонки, що відповідають їхнім англійським еквівалентам у лівій колонці.

1. will be exported а) експортуються

were exported в) будуть експортуватися

are being exported с) експортували

 

2. will be discussed а) обговоримо

has been discussed в) будуть обговорюватися

was discussed с) обговорювали

 

3. were being created а) буде створений

had been created в) був створений

would be created с) створювалися

 

4. were exchanged а) обміняли

is being exchanged в) були обмінені

has been exchanged с) обмінюються

 

Завдання III. Визначите час і вид підкресленого присудка. Виберіть правильний переклад присудка.

1. Our people have carried out great economic transformations.

а) виконують

в) виконали

с) виконували

2. Wages are going up and incomes are considerably increasing.

а) зростають, збільшуються

в) зростали, збільшувалися

с) зросли, збільшилися

3. We have just been asked about the production of material wealth.

а) запитували

в) запитують

с) запитали

4. The methods and techniques applied in accounting facilitated the development of statistics.

а) сприяють

в) сприяли

с) будуть сприяти

 

5. The report is being listened to with great attention.

а) слухають

в) слухали

с) прослухали

6. The department was solving economic problem of great importance.

а) вирішував

в) вирішив

с) вирішує

7. The methods of training students are perfected by higher schools.

а) удосконалювалися

в) удосконалюються

с) повинні вдосконалюватися

8. The subsidiary will report to the export sales department.

а) звітує

в) звітувавс) надасть звіт

9. They had discussed the plan by the time you came.

а) обговорили

в) обговорювали

с) обговорять

 

Завдання IV. Виберіть англійський еквівалент для слідуючих українських речень..

1. Про нову систему планування багато говорять.

a) They speak about the new system of planning.

b) The new system of planning was much spoken about.

c) The new system of planning is much spoken about.

2. Вони вже уклаи довгострокове співробітництво.

a) They conclude a long-term contract.

b) They have concluded a long-term contract.

c) They concluded a long-term contract.

3. Доповідь слухається з великою увагою.

a) The report was listened to with great attention.

b) The report is being listened to with great attention.

c) They listen to the report with great attention.

4. Вони вивчать розділ про засоби виробництва на наступному занятті.

a) They will have to study the chapter about the mode of production at the next lesson.

b) They will be studying the chapter about the mode of production at this time the next lesson.

c) They will study the chapter about the mode of production at the next lesson.5. При новій системі управління значно збільшиться рівень концентрації виробництва.

a) Under a new system of management the level of production concentration will be greatly raised.

b) Under a new system of management the level of production concentration was greatly raised.

c) Under a new system of management they will greatly raise the level of production concentration .

 

6. Імпортери застосовували традиційні методи обмеження.

a) Importers have employed the traditional methods of restriction.

b) Importers employed the traditional methods of restriction.

c) Importers employed the traditional methods of restriction.

7. Тісні взаємні контакти були встановлені між двома країнами під кінець року.

a) Close mutual contacts had been established between two countries by the end of the year.

b) Close mutual contacts had to be established between two countries by the end of the year.

c) Close mutual contacts have already been established this year.

8. В доповіді посилалися на ці дані

а) These data were referred to in the report.

в) These data are referred to in the report.

с)These data will be referred to in the report.

9. Їм послали статистичні звіти.

a) They have sent statistical reports.

b) They have been sent statistical reports.

c) They sent statistical reports.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты